نمایش 1–12 از 70 نتیجه

هودی شلوار پفکی کد 502

415,000 تومان460,000 تومان
حدود 18 ماه تا 6 سال سایز 40: حدود 18 ماه تا 2 سال قد هودی 37 ، پهنای زیربغل 33، قد شلوار 53 سایز 45: حدود 2 تا 3.5 سال قد هودی 42، پهنای زیربغل 35 ، قد شلوار 59 سایز 50: حدود 3.5 تا 5 سال قد هودی 47 ، پهنای زیربغل 40، قد شلوار 65 سایز 55: حدود 5 تا 6 سال قد هودی 52، پهنای زیربغل 42، قد شلوار 75

پیشبندی تام و جری کد 498

360,000 تومان
حدود 9 ماه تا 4 سال سایز 35 : سرشانه تا فاق 37 و 41 ، پهنای زیربغل 30 ، قد بیلر از سرشانه تا پایین مچ پا 56 و 60 سایز 40: سرشانه تا فاق 39 و 43 ، پهنای زیربغل 31 ، قد بیلر از سرشانه تا پایین مچ پا 61 و 65 سایز 45: سرشانه تا فاق 41و 45، پهنای زیربغل 33، قد بیلر از سرشانه تا پایین مچ پا 63 و 68 سایز 50: سرشانه تا فاق 43 و 47 ، پهنای زیربغل 34 ، قد بیلر از سرشانه تا پایین مچ پا 67 و 71 سایز 55: سرشانه تا فاق 42 و 46، پهنای زیربغل 35 ، قد بیلر از سرشانه تا پایین مچ پا 70 و 74

شلوار جین استیکر زاپ دار کد 496

398,000 تومان
حدود 9 ماه تا 3.5 سال سایز 40: حدود 9 تا 12 ماه قد شلوار 39 سایز 45: حدود 1 تا 1.5 سال قد شلوار 44 سایز 50: حدود 1.5 تا 2.5 سال قد شلوار 48 سایز 55: حدود 2..5 تا 3.5 سال قد شلوار 52

سه تیکه جین خرسی کد 468

870,000 تومان
حدود 1 تا 4.5 سال سایز 50 : حدود 1 تا 1.5 سال پهنا زیربغل بلوز 27 ، قد بلوز 32 ، قد کت 35 ، پهنای کت 27 ، قد شلوار 49 سایز 55 : حدود 1.5 تا 2 سال پهنا زیربغل 29.5، قد بلوز 36، قد کت 36، پهنای کت 28 ، قد شلوار 53 سایز 60 : حدود 2 تا 3 سال پهنا زیربغل 31، قد بلوز 40، قد کت 38، پهنای کت 29، قد شلوار 57 سایز 65 : حدود 3 تا 4 سال پهنا زیربغل 33، قد بلوز 42، قد کت 42، پهنای کت 31، قد شلوار 63

شلوار جین زاپ دار کد 467

390,000 تومان
حدود 9 ماه 5.5 سال سایز 50 : قد شلوار 45 سایز 55 : قد شلوار 51 سایز 60 : قد شلوار 56 سایز 65 : قد شلوار 61 سایز 70 : قد شلوار 65 سایز 75 : قد شلوار 70 جنس: جین فوق العاده با کیفیت

دورس شلوار آدیداس کد 466

398,000 تومان
حدود 1 تا 5 سال سایز 35 : حدود 1 تا 2 سال قدبلوز 34  . پهنا زیربغل 27.5 . قد شلوار  49 سایز 40 : حدود 2 تا 3 سال قد بلوز 41 . پهنا زیربغل 32 . قد شلوار  52 سایز 45 : حدود 3 تا 4 سال قد بلوز 43.5 . پهنا زیربغل 33 . قد شلوار 59 سایز50 : حدود 4 تا 5 سال قد بلوز 50 . پهنا زیربغل 36  . قد شلوار 74

سه تیکه جین گارفیلد کد 452

850,000 تومان
حدود 1 تا 4.5 سال سایز 50 : حدود 1 تا 1.5 سال پهنا زیربغل بلوز 27 ، قد بلوز 32 ، قد کت 35 ، پهنای کت 27 ، قد شلوار 49 سایز 55 : حدود 1.5 تا 2 سال پهنا زیربغل 29.5، قد بلوز 36، قد کت 36، پهنای کت 28 ، قد شلوار 53 سایز 60 : حدود 2 تا 3 سال پهنا زیربغل 31، قد بلوز 40، قد کت 38، پهنای کت 29، قد شلوار 57 سایز 65 : حدود 3 تا 4 سال پهنا زیربغل 33، قد بلوز 42، قد کت 42، پهنای کت 31، قد شلوار 63

پیشبندی هاپو گوش دراز کد 439

375,000 تومان
حدود 9 ماه تا 4 سال سایز 35 : سرشانه تا فاق 37 و 41 ، پهنای زیربغل 30 ، قد بیلر از سرشانه تا پایین مچ پا 56 و 60 سایز 40: سرشانه تا فاق 39 و 43 ، پهنای زیربغل 31 ، قد بیلر از سرشانه تا پایین مچ پا 61 و 65 سایز 45: سرشانه تا فاق 41و 45، پهنای زیربغل 33، قد بیلر از سرشانه تا پایین مچ پا 63 و 68 سایز 50: سرشانه تا فاق 43 و 47 ، پهنای زیربغل 34 ، قد بیلر از سرشانه تا پایین مچ پا 67 و 71 سایز 55: سرشانه تا فاق 42 و 46، پهنای زیربغل 35 ، قد بیلر از سرشانه تا پایین مچ پا 70 و 74 سایز 60: سرشانه تا فاق 44و 47 ، پهنای زیربغل 36 ، قد بیلر از سرشانه تا پایین مچ پا 73 و 76

شلوار کتان عروسکی کد 438

285,000 تومان
حدود سایز 40: حدود 6 ماه تا 1 سال قد 40 سایز 45: حدود 1 تا 1.5 سال قد 45 سایز 50: حدود 1.5 تا 2 سال قد 49

شلوار شش جیب کتان کد 433

275,000 تومان295,000 تومان
حدود سایز 40: حدود 6 ماه تا 1 سال قد 40 سایز 45: حدود 1 تا 1.5 سال قد 45 سایز 50: حدود 1.5 تا 2 سال قد 50 سایز 55: حدود 2 تا 3 سال قد 55 سایز 60: حدود 3.5 تا 4.5 سال قد 60 سایز 65: حدود 4.5 تا 5 سال قد 63

پیشبندی جین زاپ دار کد ۴۱۷

395,000 تومان
حدود ۹ ماه تا ۴ سال سایز ۳۵: سرشانه تا فاق ۳۷ و ۴۱ ، پهنای زیربغل ۳۰، قد بیلر از سرشانه تا پایین مچ پا ۵۶ و ۶۰ سایز ۴۰: سرشانه تا فاق ۳۹ و ۴۳ ، پهنای زیربغل ۳۱، قد بیلر از سرشانه تا پایین مچ پا ۶۱ و ۶۵ سایز ۴۵: سرشانه تا فاق ۴۱ و ۴۵ ، پهنای زیربغل ۳۳ ، قد بیلر از سرشانه تا پایین مچ پا ۶۳ و ۶۸ سایز ۵۰: سرشانه تا فاق ۴۳ و ۴۷، پهنای زیربغل ۳۴ ، قد بیلر از سرشانه تا پایین مچ پا ۶۷ و ۷۱ سایز ۵۵: سرشانه تا فاق ۴۲ و ۴۶، پهنای زیربغل ۳۵ ، قد بیلر از سرشانه تا پایین مچ پا ۷۰ و ۷۴ سایز ۶۰: سرشانه تا فاق ۴۳ و ۴۷، پهنای زیربغل ۳۷ ، قد بیلر از سرشانه تا پایین مچ پا ۷۲ و ۷۶

پیشبندی پیشی کد 407

375,000 تومان
سایز 35: حدود 9 تا 12 ماه قد 52 و 56 . سرشانه تا فاق 36 و 41 . پهنا 31 سایز 40: حدود 12 تا 18 ماه قد 55 و 61 . سرشانه تا فاق 39 و 44 . پهنا 32 سایز 45: حدود 18 تا 24 ماه قد 59 و 63 . سرشانه تا فاق 40 و 44 . پهنا 34 سایز 50: حدود 24 تا 36 ماه قد 64 و 67 . سرشانه تا فاق 41 و 46 . پهنا 35