نمایش 1–12 از 257 نتیجه

تاپ شلوارک گاو کوچولو

55,000 تومان
سایزبندی حدود صفر تا  2 سالجنس: پنبه اعلاسایز صفر: حدود صفر تا 3 ماهقد بلوز 27، عرض زیر بغل 21.5، قد شلوارک 21سایز 1: حدود 3 تا 6 ماهقد بلوز 28.5، عرض زیر بغل 23، قد شلوارک 24سایز 2: حدود 6 تا 12 ماهقد بلوز 33.5، عرض از زیر بغل 24.5، قد شلوارک 26سایز 3: حدود 12 تا 24 ماهقد بلوز 36، عرض زیر بغل 26.5، قد شلوارک 28

تاپ شلوارک پیشی

55,000 تومان
سایزبندی حدود صفر تا  2 سالجنس: پنبه اعلاسایز صفر: حدود صفر تا 3 ماهقد بلوز 27، عرض زیر بغل 21.5، قد شلوارک 21سایز 1: حدود 3 تا 6 ماهقد بلوز 28.5، عرض زیر بغل 23، قد شلوارک 24سایز 2: حدود 6 تا 12 ماهقد بلوز 33.5، عرض از زیر بغل 24.5، قد شلوارک 26سایز 3: حدود 12 تا 24 ماهقد بلوز 36، عرض زیر بغل 26.5، قد شلوارک 28

رامپر میکی موس

55,000 تومان
جنس: پنبه یک رو اعلاسایز صفر: حدود صفر تا 3 ماهقد از سرشانه 40، عرض زیر بغل 21، سرشانه تا قاق 33سایز 1: حدود 3 تا 6 ماهقد از سرشانه 44 ، عرض زیر بغل 22، سرشانه تا قاق 36سایز 2: حدود 6 تا 9 ماهقد از سرشانه 46 عرض زیر بغل 22، سرشانه تا فاق38سایز 3: حدود 9 تا 12 ماهقد از سرشانه 50، عرض زیر بغل 23، سرشانه تا فاق 40 

تیشرت شلوارک پو خوابالو

55,000 تومان
سایزبندی صفر تا  2 سالجنس: پنبه یک رو اعلاسایز صفر: حدود صفر تا 3 ماهقد بلوز 28، عرض زیر بغل 20، قد شلوارک 23سایز 1: حدود 3 تا 6 ماهقد بلوز 30، عرض زیر بغل 22، قد شلوارک 24سایز 2: حدود 6 تا 12 ماهقد بلوز 33، عرض از زیر بغل 25، قد شلوارک 27سایز 3: حدود 12 تا 24 ماهقد بلوز 36، عرض زیر بغل 26، قد شلوارک 28

تیشرت شلوارک ماهی

55,000 تومان
سایزبندی صفر تا  2 سالجنس: پنبه یک رو اعلاسایز صفر: حدود صفر تا 3 ماهقد بلوز 28، عرض زیر بغل 20، قد شلوارک 23سایز 1: حدود 3 تا 6 ماهقد بلوز 30، عرض زیر بغل 22، قد شلوارک 24سایز 2: حدود 6 تا 12 ماهقد بلوز 33، عرض از زیر بغل 25، قد شلوارک 27سایز 3: حدود 12 تا 24 ماهقد بلوز 36، عرض زیر بغل 26، قد شلوارک 28

تیشرت شلوارک بیپ بیپ

55,000 تومان
سایزبندی صفر تا  2 سالجنس: پنبه یک رو اعلاسایز صفر: حدود صفر تا 3 ماهقد بلوز 28، عرض زیر بغل 20، قد شلوارک 23سایز 1: حدود 3 تا 6 ماهقد بلوز 30، عرض زیر بغل 22، قد شلوارک 24سایز 2: حدود 6 تا 12 ماهقد بلوز 33، عرض از زیر بغل 25، قد شلوارک 27سایز 3: حدود 12 تا 24 ماهقد بلوز 36، عرض زیر بغل 26، قد شلوارک 28

تیشرت شلوارک فیل و ابر

89,000 تومان

جنس: پنبه اعلا👌

مناسب حدود 3 تا 18 ماهسایز 1: حدود 3 تا 6 ماه قد بلوز ۳۰ پهنای بلوز ۲۳ قد شلوار ۲۷ . سایز 2: حدود 6 تا 12 ماه قد بلوز ۳۳ پهنای بلوز ۲۵ قد شلوار ۳۰ . سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه قد بلوز ۳۶ پهنای بلوز ۲۶ قد شلوار ۳۴به سانت های نوشته شده هنگام سفارش توجه شود.

تیشرت شلوارک یونیکورن

89,000 تومان

جنس: پنبه اعلا👌

مناسب حدود 3 تا 18 ماهسایز 1: حدود 3 تا 6 ماه قد بلوز ۳۰ پهنای بلوز ۲۳ قد شلوار ۲۷ . سایز 2: حدود 6 تا 12 ماه قد بلوز ۳۳ پهنای بلوز ۲۵ قد شلوار ۳۰ . سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه قد بلوز ۳۶ پهنای بلوز ۲۶ قد شلوار ۳۴به سانت های نوشته شده هنگام سفارش توجه شود.

تیشرت شلوار فیل مهربون

120,000 تومان
حدود 1 تا 7 سال سایز ۴: قد 36، عرض 27، قد شلوار برمودا 38 سایز ۵: قد 40، عرض 29، قد شلوار برمودا 42 سایز ۶: قد 45، عرض 31، قد شلوار برمودا 47 سایز ۷: قد 50، عرض 34، قد شلوار برمودا 53جنس: پنبه اعلا کیفیت عالی

سه تیکه اولاف

49,000 تومان
حدود 3 تا 24 ماهسایز 1: حدود 3 تا 6 ماهقد سرشانه تا فاق 39، عرض زیر بغل 21، قد شلوار 38سایز 2: حدود 6 تا 12 ماهقد از سرشانه تا فاق 43، عرض از زیر بغل 24، قد شلوار 43سایز 3: حدود 12 تا 24  ماهقد از سرشانه تا فاق 48، عرض از زیر بغل 26 ، قد شلوار 48

جنس: نخی

سه تیکه خرگوش خالدار

49,000 تومان
حدود 3 تا 24 ماهسایز 1: حدود 3 تا 6 ماهقد سرشانه تا فاق 39، عرض زیر بغل 21، قد شلوار 38سایز 2: حدود 6 تا 12 ماهقد از سرشانه تا فاق 43، عرض از زیر بغل 24، قد شلوار 43سایز 3: حدود 12 تا 24  ماهقد از سرشانه تا فاق 48، عرض از زیر بغل 26 ، قد شلوار 48

جنس: نخی

بلوز شلوار فیل راه راه

63,000 تومان
  1. سایز صفر: صفر تا ۳ ماه پهنا لباس ۲۱، قد لباس۲۷، قد شلوار ۳۲ . سایز ۱: ۳ تا ۶ ماه پهنا لباس ۲۲، قد لباس ۳۰ قد شلوار ۳۶ . سایز۲: ۶ تا ۱۲ ماه پهنا لباس ۲۴، قد لباس ۳۳، قد شلوار ۴۱ . سایز۳: ۱۲ تا ۱۸ ماه پهنا لباس ۲۶ ، قد لباس ۳۶ ، قد شلوار ۴۴ فقط سایز صفر و ۱ کلاه دارند.