نمایش 1–12 از 23 نتیجه

تیشرت شلوار گور خر صورتی

85,000 تومان
حدود ۹ ماه تا ۵ سال سایز ۳۵: قد بلوز ۳۵، پهنا زیربغل ۲۷.۵ ، قد شلوار ۴۸ سایز ۴۰: قد بلوز ۴۰، پهنا زیربغل ۳۰ ، قد شلوار ۵۴ سایز ۴۵: قد بلوز ۴۴، پهنا زیربغل ۳۱، قد شلوار ۵۹ سایز ۵۰: قد بلوز ۴۹، پهنا زیربغل ۳۳، قد شلوار ۶۵ یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.  

تیشرت شلوار یونیکورن

85,000 تومان
حدود ۹ ماه تا ۶ سال سایز ۳۵: قد بلوز ۳۵، پهنا زیربغل ۲۷.۵ ، قد شلوار ۴۸ سایز ۴۰: قد بلوز ۴۰، پهنا زیربغل ۳۰ ، قد شلوار ۵۴ سایز ۴۵: قد بلوز ۴۴، پهنا زیربغل ۳۱، قد شلوار ۵۹ سایز ۵۰: قد بلوز ۴۹، پهنا زیربغل ۳۳، قد شلوار ۶۵ یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.  

تیشرت شلوارک مینیون

98,000 تومان
سایز 35: حدود 9 تا 12 ماه قد بلوز 34.5 پهنا زیربغل 24.5 قد شلوارک 28 سایز 40: حدود 1 تا 2 سال قد بلوز 38 پهنا زیربغل 28 شلوارک 33 سایز 45: حدود 2 تا 4 سال قد بلوز 45 پهنا زیربغل 32 شلوارک 38

تیشرت شلوار روباه نارنجی

85,000 تومان
حدود ۹ ماه تا ۵ سال سایز ۳۵: قد بلوز ۳۵، پهنا زیربغل ۲۷.۵ ، قد شلوار ۴۸ سایز ۴۰: قد بلوز ۴۰، پهنا زیربغل ۳۰ ، قد شلوار ۵۴ سایز ۴۵: قد بلوز ۴۴، پهنا زیربغل ۳۱، قد شلوار ۵۹ سایز ۵۰: قد بلوز ۴۹، پهنا زیربغل ۳۳، قد شلوار ۶۵ یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.  

تیشرت شلوار دایناسور راننده

85,000 تومان
حدود ۱ تا ۶ سال سایز ۳۵: حدود ۱۲ تا ۲۴ ماه (۱ تا ۲ سال) قد بلوز ۳۵، پهنا زیربغل ۲۷.۵ ، قد شلوار ۴۸ سایز ۴۰: حدود (۲ تا ۳ سال) قد بلوز ۴۰، پهنا زیربغل ۳۰ ، قد شلوار ۵۴ سایز ۴۵: (حدود ۳ تا ۴ سال) قد بلوز ۴۴، پهنا زیربغل ۳۱، قد شلوار ۵۹ سایز ۵۰: ( حدود ۴ تا ۶ سال) قد بلوز ۴۹، پهنا زیربغل ۳۳، قد شلوار ۶۵ حدود ها تقریبی نوشته شده. با توجه به جثه فرزند خود انتخاب کنید. یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.  

تیشرت شلوارک گور خر صورتی

85,000 تومان
حدود 9 ماه تا 5 سال سایز ۳۵: قد بلوز ۳۵، پهنا زیربغل ۲۷.۵ ، قد شلوارک 28 سایز ۴۰: قد بلوز ۴۰، پهنا زیربغل ۳۰ ، قد شلوارک 31 سایز ۴۵: قد بلوز ۴۴، پهنا زیربغل ۳۱، قد شلوارک 35 سایز ۵۰: قد بلوز ۴۹، پهنا زیربغل ۳۳، قد شلوارک 40 یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.  

تیشرت شلوارک روباه نارنجی

85,000 تومان
حدود ۱ تا ۶ سال سایز ۳۵: حدود ۱۲ تا ۲۴ ماه (۱ تا ۲ سال) قد بلوز ۳۵، پهنا زیربغل ۲۷.۵ ، قد شلوارک 28 سایز ۴۰: حدود (۲ تا ۳ سال) قد بلوز ۴۰، پهنا زیربغل ۳۰ ، قد شلوارک 31 سایز ۴۵: (حدود ۳ تا ۴ سال) قد بلوز ۴۴، پهنا زیربغل ۳۱، قد شلوارک 35 سایز ۵۰: ( حدود ۴ تا ۶ سال) قد بلوز ۴۹، پهنا زیربغل ۳۳، قد شلوارک 40 حدود ها تقریبی نوشته شده. با توجه به جثه فرزند خود انتخاب کنید. یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.  

تیشرت شلوارک یونیکورن

79,000 تومان
حدود ۱ تا ۶ سال سایز ۳۵: حدود ۱۲ تا ۲۴ ماه (۱ تا ۲ سال) قد بلوز ۳۵، پهنا زیربغل ۲۷.۵ ، قد شلوارک 28 سایز ۴۰: حدود (۲ تا ۳ سال) قد بلوز ۴۰، پهنا زیربغل ۳۰ ، قد شلوارک 31 سایز ۴۵: (حدود ۳ تا ۴ سال) قد بلوز ۴۴، پهنا زیربغل ۳۱، قد شلوارک 35 سایز ۵۰: ( حدود ۴ تا ۶ سال) قد بلوز ۴۹، پهنا زیربغل ۳۳، قد شلوارک 40 حدود ها تقریبی نوشته شده. با توجه به جثه فرزند خود انتخاب کنید. یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.  

تیشرت شلوارک گور خر علف خوار

89,000 تومان
جنس: پنبه حدود 1 تا 4 سال سایز 35: حدود 12 تا 18 ماه قد تیشرت 34.5 ، پهنا زیربغل 27 ، شلوارک 33 سایز 40: حدود 1.5 سال تا 2.5 سال قد تیشرت 40 ، پهنا زیربغل 28.5 ، شلوارک 37 سایز 45: حدود 2.5 تا 4 سال قد تیشرت 45، پهنا زیربغل 31 ، شلوارک 45  

تیشرت شلوارک لبخند چشمکی

82,000 تومان
جنس: پنبه حدود ۱ تا ۶، ۷ سال سایز ۳۵: حدود ۱ تا ۲ سال قد تیشرت ۳۶، پهنا زیربغل ۲۸، شلوارک ۲۶ سایز ۴۰: حدود ۲ تا ۳.۵ سال قد تیشرت ۳۹، پهنا زیربغل ۲۹، شلوارک ۲۸ سایز ۴۵: حدود ۳.۵ تا ۵ سال قد تیشرت ۴۳، پهنا زیربغل ۳۲، شلوارک ۳۶ سایز ۵۰: حدود ۵ تا ۷ سال قد تیشرت ۴۹، پهنا زیربغل ۳۵، شلوارک ۳۸ جهت سفارش به سانت ها توجه شود. حدود ۱ سانت خطای اندازه لحاظ شود.

تیشرت شلوار مک کویین

85,000 تومان
حدود ۱ تا ۶ سال سایز ۳۵: حدود ۱۲ تا ۲۴ ماه (۱ تا ۲ سال) قد بلوز ۳۵، پهنا زیربغل ۲۷.۵ ، قد شلوار ۴۸ سایز ۴۰: حدود (۲ تا ۳ سال) قد بلوز ۴۰، پهنا زیربغل ۳۰ ، قد شلوار ۵۴ سایز ۴۵: (حدود ۳ تا ۴ سال) قد بلوز ۴۴، پهنا زیربغل ۳۱، قد شلوار ۵۹ سایز ۵۰: ( حدود ۴ تا ۶ سال) قد بلوز ۴۹، پهنا زیربغل ۳۳، قد شلوار ۶۵ حدود ها تقریبی نوشته شده. با توجه به جثه فرزند خود انتخاب کنید. یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.  

تیشرت شلوارک بیبی لند

98,000 تومان
سایز 35: حدود 9 تا 12 ماه قد بلوز 34.5 پهنا زیربغل 24.5 قد شلوارک 28 سایز 40: حدود 1 تا 2 سال قد بلوز 38 پهنا زیربغل 28 شلوارک 33 سایز 45: حدود 2 تا 4 سال قد بلوز 45 پهنا زیربغل 32 شلوارک 38