نمایش دادن همه 7 نتیجه

بادی شلوار دایناسور فانتزی

12,500 تومان
سایز ۶ تا ۹ ماه: پهنا بادی ۲۳ ، قد بادی ۴۱، قد شلوار ۴۰ . سایز ۹ تا ۱۲ ماه پهنا بادی ۲۴ ، قد بادی ۴۲، قد شلوار ۴۱ . سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه پهنا بادی ۲۵ ، قد بادی ۴۵، قد شلوار ۴۵ . سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه: .پهنا بادی ۲۶ ، قد بادی ۴۶، قد شلوار ۴۷ . سایز ۲۴ تا ۳۶ ماه: پهنا بادی ۲۹ ، قد بادی ۴۸، قد شلوار ۵۲ جنس: دورس اعلا، بسیار با کیفیت

شلوار جین خرگوشی

16,800 تومان
سایزبندی: ۶تا۳۶ماهه کیفیت دوخت و چاپ بینظیر پارچه جین با کیفیت تضمینی . سایز۶ تا ۹ ماه: دورکمربدون کشیدگی: ۴۱ قدشلوار بدون تا: ۳۹ قدفاق: ۲۲ دمپا: ۲۳ سایز ۹ تا ۱۲ ماه: دورکمربدون کشیدگی: ۴۲ قدشلوار بدون تا: ۴۴ قدفاق: ۲۳ دمپا: ۲۵ سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه: دورکمربدون کشیدگی: ۴۴ قدشلوار بدون تا: ۴۷ قدفاق: ۲۴ دمپا: ۲۶ سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه: دورکمربدون کشیدگی: ۴۵ قدشلوار بدون تا: ۵۰ قدفاق: ۲۴ دمپا: ۲۷ سایز ۲۴ تا ۳۶ ماه: دورکمربدون کشیدگی: ۴۶ قدشلوار بدون تا: ۵۵ قدفاق: ۲۵ دمپا: ۲۷

شلوار جین دست

15,500 تومان
سایزبندی : از ۶تا۳۶ماه . سایز۶ تا ۹ ماه: دورکمربدون کشیدگی: ۳۷ قدشلوار : ۳۵ قدفاق: ۱۹ دمپا: ۲۳ سایز ۹ تا ۱۲ ماه: دورکمربدون کشیدگی: ۴۲ قدشلوار : ۴۰ قدفاق: ۲۰ دمپا: ۲۳ سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه: دورکمر بدون کشیدگی: ۴۰ قدشلوار : ۴۴ قدفاق: ۲۲ دمپا: ۲۴ سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه: دورکمربدون کشیدگی: ۴۰ قدشلوار: ۴۸ قدفاق: ۲۲ دمپا: ۲۵ سایز ۲۴ تا ۳۶ ماه: دورکمربدون کشیدگی: ۳۹ قدشلوار : ۵۳ قدفاق: ۲۳ دمپا: ۲۶

شلوار جین مام استایل حیوانات

19,500 تومان
. سایزبندی از ۶تا۳۶ماه . سایز۶ تا ۹ ماه: دورکمربدون کشیدگی: ۳۸ قدشلوار بدون تا: ۳۶ قدفاق: ۲۰ دمپا: ۲۳ سایز ۹ تا ۱۲ ماه: دورکمربدون کشیدگی: ۴۲ قدشلوار بدون تا: ۴۰ قدفاق: ۲۰ دمپا: ۲۴ سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه: دورکمربدون کشیدگی: ۴۲ قدشلوار بدون تا: ۴۳ قدفاق: ۲۲ دمپا: ۲۴ سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه: دورکمربدون کشیدگی: ۴۳ قدشلوار بدون تا: ۴۸ قدفاق: ۲۳ دمپا: ۲۶ سایز ۲۴ تا ۳۶ ماه: دورکمربدون کشیدگی: ۴۷ قدشلوار بدون تا: ۵۰ قدفاق: ۲۴ دمپا: ۲۷

پیشبندی راه راه

19,500 تومان
سایزبندی ۶ تا ۳۶ ماه . سایز۱(۶تا۹ماه): قدبدون بند: ۴۳ دورکمر: ۳۲ قدفاق: ۲۷ دمپا:۱۶ سایز۲(۹تا۱۲ماه): قدبدون بند: ۴۵ دورکمر: ۳۲ قدفاق: ۲۹ دمپا:۱۷ سایز۳(۱۲تا۱۸ماه): قدبدون بند: ۵۴ دورکمر: ۳۴ قدفاق: ۳۲ دمپا: ۱۸ سایز۴(۱۸تا۲۴ماه): قدبدون بند: ۵۱ دورکمر: ۳۴ قدفاق: ۳۳ دمپا: ۱۸ سایز(۲۴ تا ۳۶ماه): قدبدون بند: ۵۴ دورکمر: ۳۵ قدفاق: ۳۵ دمپا:۱۹

بادی شلوار سه پیشی

12,500 تومان
. سایز ۶ تا ۹ ماه: پهنا زیربغل 23.5 ، قد بادی 42، قد شلوار 40 . سایز ۹ تا ۱۲ ماه پهنا زیربغل 24  ، قد بادی 43.5، قد شلوار 42 . سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه پهنا زیربغل 26  ، قد بادی 47، قد شلوار 43 . سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه: پهنا زیربغل  26.5 ، قد بادی 49 ، قد شلوار 48 . سایز ۲۴ تا ۳۶ ماه: پهنا زیربغل 30 ، قد بادی 51 ، قد شلوار 52 جنس: دورس اعلا، کیفیت بسیار عالی

بادی شلوار ابر و بارون

9,500 تومان
سایز ۶ تا ۹ ماه: پهنا بادی ۲۳ ، قد بادی ۴۱، قد شلوار ۴۰ . سایز ۹ تا ۱۲ ماه پهنا بادی ۲۴ ، قد بادی ۴۲، قد شلوار ۴۱ . سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه پهنا بادی ۲۵ ، قد بادی ۴۵، قد شلوار ۴۵ . سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه: .پهنا بادی ۲۶ ، قد بادی ۴۶، قد شلوار ۴۷ . سایز ۲۴ تا ۳۶ ماه: پهنا بادی ۲۹ ، قد بادی ۴۸، قد شلوار ۵۲ جنس: دورس اعلا، بسیار با کیفیت