نمایش دادن همه 10 نتیجه

رامپر کامیون

95,000 تومان
حدود 9 ماه تا ۴ سالسایز 9 تا 12 ماه: سرشانه تا فاق 39، عرض 28سایز 12 تا 18 ماه: سرشانه تا فاق 42، عرض 29سایز 18 تا 24 ماه: سرشانه تا فاق 44، عرض 30سایز 24 تا 36 ماه ماه: سرشانه تا فاق 46، عرض 31سایز 36 تا 48 ماه: سرشانه تا فاق 49، عرض 33جنس: پنبه اعلا، کیفیت بسیار عالی

رامپر اسب دریایی

99,000 تومان
حدود 9 ماه تا 4 سالپنبه اعلا کیفیت بسیار عالیسایز 9 تا 12 ماه: سرشانه تا فاق 42، پهنا 26سایز 12 تا 18 ماه: سرشانه تا فاق 44، پهنا 28سایز 18 تا 24 ماه: سرشانه تا فاق 47، پهنا 30سایز 24 تا 36 ماه: سرشانه تا فاق 51، پهنا 32سایز 36 تا 48 ماه: سرشانه تا فاق 54، پهنا 33

سرهمی لبخند

85,000 تومان
سایزبندی 1 تا 5 سال سایز 12 تا 18 ماه: قد از سرشانه 67، سرشانه تا فاق 46، عرض از

سرهمی قلب

85,000 تومان
سایزبندی 1 تا 5 سال سایز 12 تا 18 ماه: قد از سرشانه 67، سرشانه تا فاق 46، عرض از

رامپر موشی

99,000 تومان
حدود 9 ماه تا 4 سالپنبه اعلا کیفیت بسیار عالیسایز 9 تا 12 ماه: سرشانه تا فاق 42، پهنا 26سایز 12 تا 18 ماه: سرشانه تا فاق 44، پهنا 28سایز 18 تا 24 ماه: سرشانه تا فاق 47، پهنا 30سایز 24 تا 36 ماه: سرشانه تا فاق 51، پهنا 32سایز 36 تا 48 ماه: سرشانه تا فاق 54، پهنا 33

رامپر دایناسور

95,000 تومان
حدود ۱ تا ۴ سال سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه: سرشانه تا فاق ۴۱، عرض ۲۷ سایز ۱۸ تا ۲۴

سرهمی شیر سبز

95,000 تومان
سایز ۱: ۹ تا ۱۲ ماهقد سرهمی ۶۵، سرشانه تا فاق ۴۶، پهنا ۲۵سایز ۲: ۱۲ تا ۱۸ ماهقد سرهمی ۶۷، سرشانه تا فاق ۴۷، پهنا ۲۶سایز ۳: ۱۸ تا ۲۴ ماهقد سرهمی ۶۹، سرشانه تا فاق ۴۹، پهنا ۲۸سایز ۴: ۲۴ تا ۳۶ ماهقد سرهمی ۷۴، سرشانه تا فاق ۵۱، پهنا ۲۹سایز ۵: ۳۶ تا ۴۸قد سرهمی ۸۰، سرشانه تا فاق ۵۴، پهنا ۳۱جنس: دورس اعلا

سرهمی جری

95,000 تومان
سایز ۱: ۹ تا ۱۲ ماهقد سرهمی ۶۵، سرشانه تا فاق ۴۶، پهنا ۲۵سایز ۲: ۱۲ تا ۱۸ ماهقد سرهمی ۶۷، سرشانه تا فاق ۴۷، پهنا ۲۶سایز ۳: ۱۸ تا ۲۴ ماهقد سرهمی ۶۹، سرشانه تا فاق ۴۹، پهنا ۲۸سایز ۴: ۲۴ تا ۳۶ ماهقد سرهمی ۷۴، سرشانه تا فاق ۵۱، پهنا ۲۹سایز ۵: ۳۶ تا ۴۸قد سرهمی ۸۰، سرشانه تا فاق ۵۴، پهنا ۳۱جنس: دورس اعلا

سرهمی اسکوبی دو

95,000 تومان
سایز ۱: ۹ تا ۱۲ ماهقد سرهمی ۶۵، سرشانه تا فاق ۴۶، پهنا ۲۵سایز ۲: ۱۲ تا ۱۸ ماهقد سرهمی ۶۷، سرشانه تا فاق ۴۷، پهنا ۲۶سایز ۳: ۱۸ تا ۲۴ ماهقد سرهمی ۶۹، سرشانه تا فاق ۴۹، پهنا ۲۸سایز ۴: ۲۴ تا ۳۶ ماهقد سرهمی ۷۴، سرشانه تا فاق ۵۱، پهنا ۲۹سایز ۵: ۳۶ تا ۴۸قد سرهمی ۸۰، سرشانه تا فاق ۵۴، پهنا ۳۱جنس: دورس اعلا

کاپشن سرهمی جیر

175,000 تومان
کیفیت فوق العااده عالی👌. ⭐جنس رویه جیر، داخل پولیشی گرم و نرم بدون هیچ گونه درز دوخت⭐ . سایز ۹ تا ۱۲: قد کل از سرشانه ۶۳، سرشانه تا فاق ۴۷، پهنا ۲۸، آستین ۲۶ سایز ۱۲ تا ۱۸: قد کل از سرشانه ۶۶، سرشانه تا فاق ۴۹، پهنا ۲۹، آستین ۲۸ سایز ۱۸ تا ۲۴: قد کل از سرشانه ۶۹، سرشانه تا فاق ۵۱، پهنا ۳۰، آستین ۳۰ سایز ۲۴ تا ۳۶: قد کل از سرشانه ۷۲، سرشانه تا فاق ۵۳، پهنا ۳۲، آستین ۳۱ سایز ۳۶ تا ۴۸: قد کل از سرشانه ۷۴، سرشانه تا فاق ۵۴، پهنا ۳۳، آستین ۳۳