نمایش دادن همه 4 نتیجه

هودی شلوار فضانورد

160,000 تومان
حدود 9 تا 36 ماه سایز 1: 9 تا 12 ماه سرشانه تا فاق 45، پهنا زیربغل 26، شلوار 45 سایز 2: 12 تا 18 ماه سرشانه تا فاق 48 ، پهنا زیربغل28، شلوار 49 سایز 3: 18 تا 24 ماه سرشانه تا فاق 50، پهنا زیربغل 29، شلوار 52 سایز 4: 24 تا 36 ماه سرشانه تا فاق 54، پهنا زیربغل 31، شلوار 54 جنس: دورس اعلا

هودی شلوار ماه و جوجه

160,000 تومان
حدود 9 تا 36 ماه سایز 1: 9 تا 12 ماه سرشانه تا فاق 45، پهنا زیربغل 26، شلوار 45 سایز 2: 12 تا 18 ماه سرشانه تا فاق 48 ، پهنا زیربغل28، شلوار 49 سایز 3: 18 تا 24 ماه سرشانه تا فاق 50، پهنا زیربغل 29، شلوار 52 سایز 4: 24 تا 36 ماه سرشانه تا فاق 54، پهنا زیربغل 31، شلوار 54 جنس: دورس اعلا

رامپر کامیون

95,000 تومان
حدود 9 ماه تا ۴ سال سایز 9 تا 12 ماه: سرشانه تا فاق 39، عرض 28 سایز 12 تا 18 ماه: سرشانه تا فاق 42، عرض 29 سایز 18 تا 24 ماه: سرشانه تا فاق 44، عرض 30 سایز 24 تا 36 ماه ماه: سرشانه تا فاق 46، عرض 31 سایز 36 تا 48 ماه: سرشانه تا فاق 49، عرض 33 جنس: پنبه اعلا، کیفیت بسیار عالی

رامپر دایناسور

95,000 تومان
حدود ۱ تا ۴ سال سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه: سرشانه تا فاق ۴۱، عرض ۲۷ سایز ۱۸ تا ۲۴