نمایش دادن همه 2 نتیجه

شلوار جین خرگوشی

16,800 تومان
سایزبندی: ۶تا۳۶ماهه کیفیت دوخت و چاپ بینظیر پارچه جین با کیفیت تضمینی . سایز۶ تا ۹ ماه: دورکمربدون کشیدگی: ۴۱ قدشلوار بدون تا: ۳۹ قدفاق: ۲۲ دمپا: ۲۳ سایز ۹ تا ۱۲ ماه: دورکمربدون کشیدگی: ۴۲ قدشلوار بدون تا: ۴۴ قدفاق: ۲۳ دمپا: ۲۵ سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه: دورکمربدون کشیدگی: ۴۴ قدشلوار بدون تا: ۴۷ قدفاق: ۲۴ دمپا: ۲۶ سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه: دورکمربدون کشیدگی: ۴۵ قدشلوار بدون تا: ۵۰ قدفاق: ۲۴ دمپا: ۲۷ سایز ۲۴ تا ۳۶ ماه: دورکمربدون کشیدگی: ۴۶ قدشلوار بدون تا: ۵۵ قدفاق: ۲۵ دمپا: ۲۷

شلوار جین دست

15,500 تومان
سایزبندی : از ۶تا۳۶ماه . سایز۶ تا ۹ ماه: دورکمربدون کشیدگی: ۳۷ قدشلوار : ۳۵ قدفاق: ۱۹ دمپا: ۲۳ سایز ۹ تا ۱۲ ماه: دورکمربدون کشیدگی: ۴۲ قدشلوار : ۴۰ قدفاق: ۲۰ دمپا: ۲۳ سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه: دورکمر بدون کشیدگی: ۴۰ قدشلوار : ۴۴ قدفاق: ۲۲ دمپا: ۲۴ سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه: دورکمربدون کشیدگی: ۴۰ قدشلوار: ۴۸ قدفاق: ۲۲ دمپا: ۲۵ سایز ۲۴ تا ۳۶ ماه: دورکمربدون کشیدگی: ۳۹ قدشلوار : ۵۳ قدفاق: ۲۳ دمپا: ۲۶