نمایش دادن همه 3 نتیجه

سه تیکه بلوز شلواری پنگوئن

53,000 تومان
سایز صفر: صفر تا ۴ ماه قد لباس ۲۸، عرض ۲۲ ، قد شلوار ۳۶ . سایز۱ : ۴ تا ۸ ماه قد لباس ۳۱، عرض ۲۴ ، قد شلوار ۳۸ ‌. سایز۲: ۸ تا ۱۲ ماه قد لباس ۳۴، عرض ۲۶ ، قد شلوار ۴۲ . سایز۳: ۱۲ تا ۲۴ ماه قد لباس ۳۷، عرض ۲۸ ، قد شلوار ۴۵ . فقط سایز صفر و ۱ کلاه دارند

سه تیکه بلوز شلواری هاپو

49,000 تومان
سایز صفر: صفر تا ۴ ماه قد لباس ۲۸، عرض ۲۲ ، قد شلوار ۳۶ . سایز۱ : ۴ تا ۸ ماه قد لباس ۳۱، عرض ۲۴ ، قد شلوار ۳۸ ‌. سایز۲: ۸ تا ۱۲ ماه قد لباس ۳۴، عرض ۲۶ ، قد شلوار ۴۲ . سایز۳: ۱۲ تا ۲۴ ماه قد لباس ۳۷، عرض ۲۸ ، قد شلوار ۴۵ . فقط سایز صفر و ۱ کلاه دارند

سه تیکه بلوز شلواری فیل

49,000 تومان
سایز صفر: صفر تا ۴ ماه قد لباس ۲۸، عرض ۲۲ ، قد شلوار ۳۶ . سایز۱ : ۴ تا ۸ ماه قد لباس ۳۱، عرض ۲۴ ، قد شلوار ۳۸ ‌. سایز۲: ۸ تا ۱۲ ماه قد لباس ۳۴، عرض ۲۶ ، قد شلوار ۴۲ . سایز۳: ۱۲ تا ۲۴ ماه قد لباس ۳۷، عرض ۲۸ ، قد شلوار ۴۵ . فقط سایز صفر و ۱ کلاه دارند