نمایش دادن همه 6 نتیجه

بادی شلوار کوتاه جنگل حیوانات

39,000 تومان
سایز۱: حدود صفر تا ۴ ماه قد بادی ۳۸، عرض از زیر بغل ۲۱، قد شلوار ۳۶ سایز۲: حدود ۴ تا ۸ ماه قد بادی ۴۱، عرض از زیر بغل ۲۲، ق شلوار ۴۰ سایز۳: حدود ۸ تا ۱۲ ماه قد بادی ۴۶، عرض از زیر بغل ۲۲.۵، قد شلوار ۴۳ جنس: نخی  

رامپر خرس و مهتاب

75,000 تومان
سایزبندی حدود 6 تا 36 ماه جنس: پنبه اعلا سایز ۲: 6 تا 9 ماه، قد تا فاق ۳۷ پهنا ۲۶ سایز ۳: 9 تا 12 ماه، قد تا فاق ۴۰ پهنا ۲۷ سایز ۴: 12 تا 18 ماه، قد تا فاق ۴۴ پهنا ۲۹ سایز ۵: 18 تا 24 ماه، قد تا فاق ۴۷ پهنا ۳۱ سایز ۶: 24 تا 36 ماه، قد تا فاق ۵۰ پهنا ۳۳

رامپر ابر و بارون

75,000 تومان
سایزبندی حدود 6 تا 36 ماه جنس: پنبه اعلا سایز ۲: 6 تا 9 ماه، قد تا فاق ۳۷ پهنا ۲۶ سایز ۳: 9 تا 12 ماه، قد تا فاق ۴۰ پهنا ۲۷ سایز ۴: 12 تا 18 ماه، قد تا فاق ۴۴ پهنا ۲۹ سایز ۵: 18 تا 24 ماه، قد تا فاق ۴۷ پهنا ۳۱ سایز ۶: 24 تا 36 ماه، قد تا فاق ۵۰ پهنا ۳۳

بلوز شلوار یونیکورن

110,000 تومان
مناسب 1 تا 7 سال پنبه اعلا سایز ۴ قد بلوز ۳۸ پهنای بلوز ۲۷ قد شلوار ۵۰ . سایز ۵ قد بلوز ۴۲ پهنای بلوز ۲۹ قد شلوار ۵۶ . سایز ۶ قد بلوز ۴۷ پهنای بلوز ۳۱ قد شلوار ۶۰ . سایز ۷ قد بلوز ۵۲ پهنای بلوز ۳۳ قد شلوار ۶۵

بلوز شلوار کوسه خندان

110,000 تومان
مناسب 1 تا 7 سال پنبه اعلا سایز ۴ قد بلوز ۳۸ پهنای بلوز ۲۷ قد شلوار ۵۰ . سایز ۵ قد بلوز ۴۲ پهنای بلوز ۲۹ قد شلوار ۵۶ . سایز ۶ قد بلوز ۴۷ پهنای بلوز ۳۱ قد شلوار ۶۰ . سایز ۷ قد بلوز ۵۲ پهنای بلوز ۳۳ قد شلوار ۶۵

بلوز شلوار جنگل حیوانات

39,000 تومان
سایز ۴: ۶ تا ۱۲ ماه قد بلوز ۳۳، عرض از زیر بغل ۲۵، قد شلوار ۴۴ سایز ۵: ۱۲ تا ۱۸ ماه قد بلوز ۳۶، عرض از زیر بغل ۲۶، قد شلوار ۴۷ سایز ۶: ۱۸ تا ۲۴ ماه قد بلوز ۳۹، عرض از زیر بغل ۲۸، قد شلوار ۴۹ . جنس نخی اعلا