نمایش 1–12 از 37 نتیجه

پیشبندی معجزه

118,000 تومان
جنس جینمناسب 6 ماه تا 3 سالسایز 1:سرشانه تا فاق 35، سرشانه تا مچ 50، پهنا 31سایز 2:سرشانه تا فاق 38، سرشانه تا مچ 55، پهنا 32سایز 3:سرشانه تا فاق 41، سرشانه تا مچ 58، پهنا 32سایز 4:سرشانه تا فاق 44، سرشانه تا مچ 63، پهنا 33سایز 5:سرشانه تا فاق 48، سرشانه تا مچ 68، پهنا 34

بادی پاپیون دار

65,000 تومان
حدود ۶ تا ۲۴ ماهسایز 1: قد بادی ۴۰، عرض زیر بغل ۲۵سایز 2: قد بادی ۴۳، عرض زیر بغل ۲۷سایز 3: قد بادی ۴۷، عرض زیر بغل ۲۸سایز 4: قد بادی ۵۰، عرض زیر بغل  ۲۹جنس: نخ پنگال کشی اعلا جنس: نخ پنگال کشی اعلا

پیشبندی خرس قطبی

118,000 تومان
جنس جینمناسب 6 ماه تا 3 سالسایز 1:سرشانه تا فاق 35، سرشانه تا مچ 50، پهنا 31سایز 2:سرشانه تا فاق 38، سرشانه تا مچ 55، پهنا 32سایز 3:سرشانه تا فاق 41، سرشانه تا مچ 58، پهنا 32سایز 4:سرشانه تا فاق 44، سرشانه تا مچ 63، پهنا 33سایز 5:سرشانه تا فاق 48، سرشانه تا مچ 68، پهنا 34

پیشبندی دامنی

110,000 تومان
پیشبندی دامنیجنس کتانحدود 6 تا 36 ماهسایز 1: قد  40 و 43( قابل تغییر ) ، پهنا 24.5سایز 2: قد 43 و 46 ( قابل تغییر) ، پهنا  26سایز 3: قد 46 و 49 ( قابل تغییر) ، پهنا 26.5سایز 4: قد 49 و 52( قابل تغییر) ، پهنا زیر بغل 27.5سایز 5: قد 51 و 54 (قابل تغییر) ، پهنا زیر بغل 29

سرهمی جین

133,000 تومان
حدود 6 تا 24 ماهسایز 1: سرشانه فاق ۳۸، عرض سینه ۳۰ ، قد ۵۴ سایز 2: سرشانه تا فاق ۳۹.۵ ، عرض سینه ۳۱، قد ۵۷ سایز 3: سرشانه تا فاق ۴۱.۵، عرض سینه ۳۳، قد ۶۰ سایز 4: سرشانه تا فاق ۴۵ ، عرض سینه ۳۵، قد ۶۵

رامپر مینیون

49,000 تومان
حدود نوزادی تا ۱۸ ماهسایز ۱:  سرشانه تا فاق ۳۰، پهنا ۲۰سایز ۲: سرشانه تا فاق ۳۵، پهنا ۲۲سایز ۳: سرشانه تا فاق ۴۰، عرض ۲۴سایز ۴: سرشانه تا فاق ۴۵، عرض ۲۶

رامپر کاپیتان

49,000 تومان
حدود نوزادی تا ۱۸ ماهسایز ۱:  سرشانه تا فاق ۳۰، پهنا ۲۰سایز ۲: سرشانه تا فاق ۳۵، پهنا ۲۲سایز ۳: سرشانه تا فاق ۴۰، عرض ۲۴سایز ۴: سرشانه تا فاق ۴۵، عرض ۲۶

زیردکمه رکابی میکی موس

24,000 تومان28,000 تومان
حدود نوزادی تا 2 سال سایز 1: حدود صفر تا 3 ماه قد بادی 35، عرض زیربغل 21 سایز 2:

رامپر باب اسفنجی

49,000 تومان
حدود نوزادی تا ۱۸ ماهسایز ۱:  سرشانه تا فاق ۳۰، پهنا ۲۰سایز ۲: سرشانه تا فاق ۳۵، پهنا ۲۲سایز ۳: سرشانه تا فاق ۴۰، عرض ۲۴سایز ۴: سرشانه تا فاق ۴۵، عرض ۲۶

زیردکمه پرسپولیس استقلال

49,000 تومان
جنس: پنبه اعلا حدود نوزادی تا ۱۸ ماه سایز ۱: قد بادی ۳۶، زیربغل ۲۱ سایز ۲: قد بادی ۳۹،

رامپر پرسپولیس

49,000 تومان
حدود نوزادی تا ۱۸ ماهسایز ۱:  سرشانه تا فاق ۳۰، پهنا ۲۰سایز ۲: سرشانه تا فاق ۳۵، پهنا ۲۲سایز ۳: سرشانه تا فاق ۴۰، عرض ۲۴سایز ۴: سرشانه تا فاق ۴۵، عرض ۲۶

رامپر جوجه

49,000 تومان
حدود نوزادی تا ۱۸ ماهسایز ۱:  سرشانه تا فاق ۳۰، پهنا ۲۰سایز ۲: سرشانه تا فاق ۳۵، پهنا ۲۲سایز ۳: سرشانه تا فاق ۴۰، عرض ۲۴سایز ۴: سرشانه تا فاق ۴۵، عرض ۲۶