نمایش دادن همه 4 نتیجه

سه تیکه هاپو

44,000 تومان
سایز صفر: صفر تا ۳ ماه سرشانه تا فاق ۳۷، عرض ۱۹ ، شلوار ۳۲ . سایز۱: ۳ تا ۶ ماه سرشانه تا فاق ۳۹، عرض ۲۱، شلوار ۳۶ . سایز۲: ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۴۱، عرض ۲۲ ، شلوار ۴۰ . سایز۳: ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۵، عرض ۲۳ ، شلوار ۴۵  

پنج تیکه لاک پشت

85,000 تومان
جنس پنبه اعلا👌 با تضمین کیفیت . سایز صفر: صفر تا ۳ ماه قد رکابی ۳۱، پهنا ۱۹، قد لباس آستین بلند ۲۸، پهنا ۲۰، قد زیردکمه ۳۶، پهنا ۲۰، قد شلوار ۳۷ . سایز ۱: ۳ تا ۶ ماه قد رکابی ۳۴، پهنا ۲۱، قد لباس آستین بلند ۳۱، پهنا ۲۳ قد زیردکمه ۳۹، پهنا ۲۳، قد شلوار ۳۹ . سایز ۲: ۶ تا ۹ ماه قد رکابی ۳۶، پهنا ۲۳، قد لباس آستین بلند ۳۳، پهنا ۲۳، قد زیردکمه ۴۲، پهنا ۲۵، قد شلوار ۴۱ . سایز ۳: ۹ تا ۱۲ ماه قد رکابی ۳۸، پهنا ۲۴، قد لباس آستین بلند ۳۶، پهنا ۲۵، قد زیردکمه ۴۴، پهنا ۲۶، قد شلوار ۴۳

پنج تیکه گل های زیبا

85,000 تومان
جنس پنبه اعلا👌 با تضمین کیفیت . سایز صفر: صفر تا ۳ ماه قد رکابی ۳۱، پهنا ۱۹، قد لباس آستین بلند ۲۸، پهنا ۲۰، قد زیردکمه ۳۶، پهنا ۲۰، قد شلوار ۳۷ . سایز ۱: ۳ تا ۶ ماه قد رکابی ۳۴، پهنا ۲۱، قد لباس آستین بلند ۳۱، پهنا ۲۳ قد زیردکمه ۳۹، پهنا ۲۳، قد شلوار ۳۹ . سایز ۲: ۶ تا ۹ ماه قد رکابی ۳۶، پهنا ۲۳، قد لباس آستین بلند ۳۳، پهنا ۲۳، قد زیردکمه ۴۲، پهنا ۲۵، قد شلوار ۴۱ . سایز ۳: ۹ تا ۱۲ ماه قد رکابی ۳۸، پهنا ۲۴، قد لباس آستین بلند ۳۶، پهنا ۲۵، قد زیردکمه ۴۴، پهنا ۲۶، قد شلوار ۴۳

سه تیکه پاندا طوسی

49,000 تومان
سایز صفر: صفر تا ۳ ماه سرشانه تا فاق ۳۷، عرض ۱۹ ، شلوار ۳۲ . سایز۱: ۳ تا ۶ ماه سرشانه تا فاق ۳۹، عرض ۲۱، شلوار ۳۶ . سایز۲: ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۴۱، عرض ۲۲ ، شلوار ۴۰ . سایز۳: ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۵، عرض ۲۳ ، شلوار ۴۵