نمایش دادن همه 4 نتیجه

پنج تیکه گل های زیبا

85,000 تومان
جنس پنبه اعلا👌 با تضمین کیفیت . سایز صفر: صفر تا ۳ ماه قد رکابی ۳۱، پهنا ۱۹، قد لباس آستین بلند ۲۸، پهنا ۲۰، قد زیردکمه ۳۶، پهنا ۲۰، قد شلوار ۳۷ . سایز ۱: ۳ تا ۶ ماه قد رکابی ۳۴، پهنا ۲۱، قد لباس آستین بلند ۳۱، پهنا ۲۳ قد زیردکمه ۳۹، پهنا ۲۳، قد شلوار ۳۹ . سایز ۲: ۶ تا ۹ ماه قد رکابی ۳۶، پهنا ۲۳، قد لباس آستین بلند ۳۳، پهنا ۲۳، قد زیردکمه ۴۲، پهنا ۲۵، قد شلوار ۴۱ . سایز ۳: ۹ تا ۱۲ ماه قد رکابی ۳۸، پهنا ۲۴، قد لباس آستین بلند ۳۶، پهنا ۲۵، قد زیردکمه ۴۴، پهنا ۲۶، قد شلوار ۴۳

پنج تیکه لاک پشت

85,000 تومان
جنس پنبه اعلا👌 با تضمین کیفیت . سایز صفر: صفر تا ۳ ماه قد رکابی ۳۱، پهنا ۱۹، قد لباس آستین بلند ۲۸، پهنا ۲۰، قد زیردکمه ۳۶، پهنا ۲۰، قد شلوار ۳۷ . سایز ۱: ۳ تا ۶ ماه قد رکابی ۳۴، پهنا ۲۱، قد لباس آستین بلند ۳۱، پهنا ۲۳ قد زیردکمه ۳۹، پهنا ۲۳، قد شلوار ۳۹ . سایز ۲: ۶ تا ۹ ماه قد رکابی ۳۶، پهنا ۲۳، قد لباس آستین بلند ۳۳، پهنا ۲۳، قد زیردکمه ۴۲، پهنا ۲۵، قد شلوار ۴۱ . سایز ۳: ۹ تا ۱۲ ماه قد رکابی ۳۸، پهنا ۲۴، قد لباس آستین بلند ۳۶، پهنا ۲۵، قد زیردکمه ۴۴، پهنا ۲۶، قد شلوار ۴۳

سه تیکه پاندا طوسی

44,000 تومان
سایز صفر: صفر تا ۳ ماه سرشانه تا فاق ۳۷، عرض ۱۹ ، شلوار ۳۲ . سایز۱: ۳ تا ۶ ماه سرشانه تا فاق ۳۹، عرض ۲۱، شلوار ۳۶ . سایز۲: ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۴۱، عرض ۲۲ ، شلوار ۴۰ . سایز۳: ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۵، عرض ۲۳ ، شلوار ۴۵  

سه تیکه هاپو

44,000 تومان
سایز صفر: صفر تا ۳ ماه سرشانه تا فاق ۳۷، عرض ۱۹ ، شلوار ۳۲ . سایز۱: ۳ تا ۶ ماه سرشانه تا فاق ۳۹، عرض ۲۱، شلوار ۳۶ . سایز۲: ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۴۱، عرض ۲۲ ، شلوار ۴۰ . سایز۳: ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۵، عرض ۲۳ ، شلوار ۴۵