نمایش دادن همه 2 نتیجه

سرهمی اولاف

95,000 تومان 89,000 تومان
قواره این مدل بزرگ می باشد، لطفا هنگام سفارش به سانت ها توجه کنید. . سایز ۹ تا ۱۲ ماه قواره بزرگ: سرشانه تا فاق۳۸، سرشانه تا مچ ۶۰،عرض ۲۶ سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه قواره بزرگ: سرشانه تا فاق۴۰،سرشانه تا مچ۶۷،عرض ۲۸ . سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه قواره بزرگ: سرشانه تا فاق۴۳،سرشانه تا مچ۷۰،عرض ۳۰ . سایز ۲۴ تا ۳۶ قواره بزرگ: سرشانه تا فاق ۴۶، سرشانه تا مچ۷۵ ،عرض ۳۰

سرهمی میکی موز دختر و پسر

83,000 تومان
قواره این مدل بزرگ می باشد، لطفا هنگام سفارش به سانت ها توجه کنید. . سایز ۹ تا ۱۲ ماه قواره بزرگ: سرشانه تا فاق۳۸، سرشانه تا مچ ۶۰،عرض ۲۶ سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه قواره بزرگ: سرشانه تا فاق۴۰،سرشانه تا مچ۶۷،عرض ۲۸ . سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه قواره بزرگ: سرشانه تا فاق۴۳،سرشانه تا مچ۷۰،عرض ۳۰ . سایز ۲۴ تا ۳۶ قواره بزرگ: سرشانه تا فاق ۴۶، سرشانه تا مچ۷۵ ،عرض ۳۰