نمایش 1–12 از 133 نتیجه

پیشبندی معجزه

118,000 تومان
جنس جینمناسب 6 ماه تا 3 سالسایز 1:سرشانه تا فاق 35، سرشانه تا مچ 50، پهنا 31سایز 2:سرشانه تا فاق 38، سرشانه تا مچ 55، پهنا 32سایز 3:سرشانه تا فاق 41، سرشانه تا مچ 58، پهنا 32سایز 4:سرشانه تا فاق 44، سرشانه تا مچ 63، پهنا 33سایز 5:سرشانه تا فاق 48، سرشانه تا مچ 68، پهنا 34

بادی پاپیون دار

65,000 تومان
حدود ۶ تا ۲۴ ماهسایز 1: قد بادی ۴۰، عرض زیر بغل ۲۵سایز 2: قد بادی ۴۳، عرض زیر بغل ۲۷سایز 3: قد بادی ۴۷، عرض زیر بغل ۲۸سایز 4: قد بادی ۵۰، عرض زیر بغل  ۲۹جنس: نخ پنگال کشی اعلا جنس: نخ پنگال کشی اعلا

پیشبندی خرس قطبی

118,000 تومان
جنس جینمناسب 6 ماه تا 3 سالسایز 1:سرشانه تا فاق 35، سرشانه تا مچ 50، پهنا 31سایز 2:سرشانه تا فاق 38، سرشانه تا مچ 55، پهنا 32سایز 3:سرشانه تا فاق 41، سرشانه تا مچ 58، پهنا 32سایز 4:سرشانه تا فاق 44، سرشانه تا مچ 63، پهنا 33سایز 5:سرشانه تا فاق 48، سرشانه تا مچ 68، پهنا 34

سرهمی گل صورتی

59,000 تومان

سایز ۱: حدود صفر تا ۳ ماه

سرشانه ته فاق ۲۹.۵، عرض زیربغل ۲۲، قد ۴۱

سایز ۲: حدود ۳ تا ۶ ماه

سرشانه تا فاق ۳۱، عرض زیر بغل ۲۳.۵ ، قد ۴۵

جنس: نخی

در هنگام سفارش به سانت های نوشته شده توجه شود.

سرهمی پاپیون توپی

63,000 تومان
حدود نوزادی تا ۶ ماهسایز ۱: حدود صفر تا ۲ ماهسرشانه ته فاق ۲۹.۵، عرض زیربغل ۲۱.۵، قد ۴۱سایز ۲: حدود ۲ تا ۴ ماهسرشانه تا فاق ۳۰، عرض زیر بغل ۲۳، قد ۴۳.۵. سایز ۳: حدود ۴ تا ۶ ماهسرشانه تا فاق ۳۲، عرض زیربغل ۲۵، قد ۴۷جنس: نخی

بلوز شلوار لبخند

47,000 تومان
حدود ۲ تا ۱۵ ماهسایز ۱: قد بلوز ۳۰، عرض زیر بغل ۲۲، قد شلوار ۳۷ سایز ۲: قد بلوز ۳۲، عرض زیر بغل ۲۳، قد شلوار ۴۰ سایز ۳: قد بلوز ۳۴، عرض زیر بغل ۲۵، قد شلوار ۴۴جنس: نخی

رامپر پاندا رنگی

52,000 تومان
حدود نوزادی تا یکسالسایز1 : سرشانه تا فاق35 دورسینه23سایز2 : سرشانه تا فاق 36 دورسینه 24سایز3 : سرشانه تا فاق 38 دورسینه 25💎جنس: نخی

تیشرت شلوارک باب اسفنجی

85,000 تومان

جنس: پنبه اعلا👌

مناسب حدود 3 تا 18 ماهسایز 1: حدود 3 تا 6 ماه قد بلوز ۳۰ پهنای بلوز ۲۳ قد شلوار ۲۷ . سایز 2: حدود 6 تا 12 ماه قد بلوز ۳۳ پهنای بلوز ۲۵ قد شلوار ۳۰ . سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه قد بلوز ۳۶ پهنای بلوز ۲۶ قد شلوار ۳۴به سانت های نوشته شده هنگام سفارش توجه شود.

پیشبندی دامنی

110,000 تومان
پیشبندی دامنیجنس کتانحدود 6 تا 36 ماهسایز 1: قد  40 و 43( قابل تغییر ) ، پهنا 24.5سایز 2: قد 43 و 46 ( قابل تغییر) ، پهنا  26سایز 3: قد 46 و 49 ( قابل تغییر) ، پهنا 26.5سایز 4: قد 49 و 52( قابل تغییر) ، پهنا زیر بغل 27.5سایز 5: قد 51 و 54 (قابل تغییر) ، پهنا زیر بغل 29

سرهمی جین

133,000 تومان
حدود 6 تا 24 ماهسایز 1: سرشانه فاق ۳۸، عرض سینه ۳۰ ، قد ۵۴ سایز 2: سرشانه تا فاق ۳۹.۵ ، عرض سینه ۳۱، قد ۵۷ سایز 3: سرشانه تا فاق ۴۱.۵، عرض سینه ۳۳، قد ۶۰ سایز 4: سرشانه تا فاق ۴۵ ، عرض سینه ۳۵، قد ۶۵

تونیک ساق رنگین کمان

127,000 تومان
تونیک ساق رنگین کمان + تل سرجنس: پنبه اعلاسایز ۱: حدود ۹ تا ۱۲ ماهعرض زیر بغل ۳۰، قد تونیک ۳۸، قد ساق ۳۷سایز ۲: حدود ۱۲ تا ۱۸ ماهعرض زیر بغل ۳۱، قد تونیک ۴۰، قد ساق ۴۱سایز ۲: حدود ۱۸ تا ۲۴ ماهعرض زیر بغل ۳۲، قد تونیک ۴۳، قد ساق ۴۵   

تیشرت شلوارک فلامینگو

85,000 تومان

جنس: پنبه اعلا👌

مناسب حدود 3 تا 18 ماهسایز 1: حدود 3 تا 6 ماه قد بلوز ۳۰ پهنای بلوز ۲۳ قد شلوار ۲۷ . سایز 2: حدود 6 تا 12 ماه قد بلوز ۳۳ پهنای بلوز ۲۵ قد شلوار ۳۰ . سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه قد بلوز ۳۶ پهنای بلوز ۲۶ قد شلوار ۳۴به سانت های نوشته شده هنگام سفارش توجه شود.