نمایش 1–12 از 13 نتیجه

سه تیکه پروانه

69,000 تومان
حدود نوزادی تا یکسال جنس: نخی سایز۱: صفر تا ۴ ماه قد زیردکمه 38، پهنا از زیربغل 22، قد شلوار 38 سایز۲: ۴ تا ۸ ماه قد زیردکمه 40، پهنا از زیربغل 23 ، قد شلوار 41 سایز۳: ۸ تا ۱۲ ماه قد زیردکمه 43، پهنا زیر بغل 24 ،  قد شلوار 45  

بادی شلوار ستاره

6,900 تومان
سایز ۱: صفر تا ۴ ماه سرشانه تا فاق ۳۹، عرض شانه ۲۲، قد شلوار ۳۵ . سایز۲: ۴ تا ۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۱، عرض شانه ۲۴، قد شلوار ۳۷ . سایز۳: ۸ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۵، عرض شانه ۲۶، قد شلوار ۴۰ . 💎جنس: نخی  

سه تیکه گل آفتابگردون

6,700 تومان
حدود نوزادی تا یکسال جنس: نخی سایز۱: صفر تا ۴ ماه قد زیردکمه 38، پهنا از زیربغل 22، قد شلوار 38 سایز۲: ۴ تا ۸ ماه قد زیردکمه 40، پهنا از زیربغل 23 ، قد شلوار 41 سایز۳: ۸ تا ۱۲ ماه قد زیردکمه 43، پهنا زیر بغل 24 ،  قد شلوار 45  

سه تیکه هندوانه

7,900 تومان
سایز ۱: ۰ تا ۴ ماه سرشانه تا فاق ۳۹، عرض شانه ۲۲ . سایز ۲: ۴ تا ۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۱، عرض شانه ۲۴ . سایز ۳: ۸ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۵، عرض شانه ۲۶  

سه تیکه خرچنگ

6,500 تومان
. سایز ۱: صفر تا ۴ ماه سرشانه تا فاق ۳۹، عرض شانه ۲۲، قد شلوار ۳۵ سایز۲: ۴ تا ۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۱، عرض شانه ۲۴، قد شلوار ۳۷ سایز۳: ۸ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۳، عرض شانه ۲۶، قد شلوار ۴۰  

سه تیکه پو

5,900 تومان
سایز ۱: صفر تا ۴ ماه سرشانه تا فاق ۳۹، عرض شانه ۲۲، قد شلوار ۳۵ سایز۲: ۴ تا ۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۱، عرض شانه ۲۴، قد شلوار ۳۷ سایز۳: ۸ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۳، عرض شانه ۲۶، قد شلوار ۴۰  

سه تیکه خرگوش گوش دراز

6,900 تومان

سایز ۱: صفر تا ۴ ماه سرشانه تا فاق ۳۹، عرض شانه ۲۲، قد شلوار ۳۵ سایز۲: ۴ تا ۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۱، عرض شانه ۲۴، قد شلوار ۳۷ سایز۳: ۸ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۳، عرض شانه ۲۶، قد شلوار ۴۰

جنس: نخی

سرهمی خرگوش زمستونی

10,500 تومان
جنس: خزدار - مناسب پاییز و زمستان سایز صفر تا ۴ ماه قد از سرشانه ۴۹ . سایز ۴ تا ۸‌ ماه قد از سرشانه ۵۴

سرهمی خرگوش زمستونی

10,500 تومان
جنس: خزدار - مناسب پاییز و زمستان سایز صفر تا ۴ ماه قد از سرشانه ۴۹ . سایز ۴ تا ۸‌ ماه قد از سرشانه ۵۴

سه تیکه هاپو

5,500 تومان5,900 تومان
سایز ۱: صفر تا ۴ ماه سرشانه تا فاق ۳۹، عرض شانه ۲۲، قد شلوار ۳۵ . سایز۲: ۴ تا ۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۱، عرض شانه ۲۴، قد شلوار ۳۷ . سایز۳: ۸ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۵، عرض شانه ۲۶، قد شلوار ۴۰ .  

بادی شلوار جنگل حیوانات

4,800 تومان
سایز۱: حدود صفر تا ۴ ماه قد بادی ۳۸، عرض از زیر بغل ۲۱، قد شلوار ۳۶ سایز۲: حدود ۴ تا ۸ ماه قد بادی ۴۱، عرض از زیر بغل ۲۲، ق شلوار ۴۰ سایز۳: حدود ۸ تا ۱۲ ماه قد بادی ۴۶، عرض از زیر بغل ۲۲.۵، قد شلوار ۴۳ جنس: نخی  

سه تیکه جوجه طلایی

5,600 تومان
. سایز ۱: صفر تا ۴ ماه سرشانه تا فاق ۳۹، عرض شانه ۲۲، قد شلوار ۳۵ سایز۲: ۴ تا ۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۱، عرض شانه ۲۴، قد شلوار ۳۷ سایز۳: ۸ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۵، عرض شانه ۲۶، قد شلوار ۴۰