نمایش دادن همه 6 نتیجه

سه تیکه پیشی عینکی

49,000 تومان
سایز ۱: صفر تا ۴ ماه سرشانه تا فاق ۳۹، عرض شانه ۲۲، قد شلوار ۳۵ سایز۲: ۴ تا ۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۱، عرض شانه ۲۴، قد شلوار ۳۷ سایز۳: ۸ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۵، عرض شانه ۲۶، قد شلوار ۴۰

سه تیکه کرگدن

40,000 تومان
سایز ۱: ۰ تا ۴ ماه : سرشانه تا فاق ۳۹، عرض شانه ۲۲، قد شلوار ۳۵ سایز۲: سرشانه تا فاق ۴۱، عرض شانه ۲۴، قد شلوار ۳۷ سایز۳: سرشانه تا فاق ۴۵، عرض شانه ۲۶، قد شلوار ۴۰  

سرهمی دایناسور

56,000 تومان
. سایز ۱: صفر تا ۴ ماه سرشانه تا فاق ۳۶، عرض ۲۵ ، قد سرشانه تا مچ ۴۷ سایز۲: ۴ تا ۸ ماه سرشانه تا فاق ۳۸، عرض شانه ۲۷، قد سرشانه تا مچ ۵۱

سه تیکه مینیون

42,000 تومان
سایز۱: صفر تا ۴ ماه قد زیردکمه ۳۹، عرض سینه ۲۲ سایز۲: ۴ تا ۸ ماه قد زیردکمه ۴۱، عرض سینه ۲۴ سایز۳: ۸ تا ۱۲ ماه قد زیردکمه ۴۵، عرض سینه ۲۶ .

سه تیکه آدیداس

44,000 تومان
سایز ۱: صفر تا ۴ ماه سرشانه تا فاق ۳۹، عرض شانه ۲۲، قد شلوار ۳۵ سایز۲: ۴ تا ۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۱، عرض شانه ۲۴، قد شلوار ۳۷ سایز۳: ۸ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۵، عرض شانه ۲۶، قد شلوار ۴۰ .  

سه تیکه اسب تک شاخ

44,000 تومان
  • سایز ۱: صفر تا ۴ ماه
  • سرشانه تا فاق ۳۹، عرض شانه ۲۲، قد شلوار ۳۵ سایز۲: ۴ تا ۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۱، عرض شانه ۲۴، قد شلوار ۳۷ سایز۳: ۸ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۵، عرض شانه ۲۶، قد شلوار ۴۰