نمایش دادن همه 5 نتیجه

کاپشن بده بزنیم

350,000 تومان
حدود ۱ تا ۵ سال سایز ۱ (۸۰): قد از سرشانه 35 ، پهنا زیر بغل 31 سایز ۲ (۹۰): قد از سرشانه 37 ، پهنا زیر بغل 32 سایز ۳ (۱۰۰): قد از سرشانه 39 ، پهنا زیر بغل 33 سایز ۴ (۱۱۰): قد از سرشانه 43 ، پهنا زیر بغل 36 سایز ۵ (۱۲۰): قد از سرشانه 45 ، پهنا زیر بغل 37    

کاپشن دایناسور

350,000 تومان
حدود ۱ تا ۵ سال سایز ۱ (۸۰): قد از سرشانه 35 ، پهنا زیر بغل 31 سایز ۲ (۹۰): قد از سرشانه 37 ، پهنا زیر بغل 32 سایز ۳ (۱۰۰): قد از سرشانه 39 ، پهنا زیر بغل 33 سایز ۴ (۱۱۰): قد از سرشانه 43 ، پهنا زیر بغل 36 سایز ۵ (۱۲۰): قد از سرشانه 45 ، پهنا زیر بغل 37    

شنل خرگوشی

198,000 تومان
سایز 2: حدود 6 تا 12 ماه قد شنل 30 . پهنا زیر بغل 30 سایز 3: حدود 12 تا 24 ماه قد شنل 35، پهنا زیربغل 32  

کاپشن حیوانات

350,000 تومان
حدود ۱ تا ۵ سال سایز ۱ (۸۰): قد از سرشانه 35 ، پهنا زیر بغل 31 سایز ۲ (۹۰): قد از سرشانه 37 ، پهنا زیر بغل 32 سایز ۳ (۱۰۰): قد از سرشانه 39 ، پهنا زیر بغل 33 سایز ۴ (۱۱۰): قد از سرشانه 43 ، پهنا زیر بغل 36 سایز ۵ (۱۲۰): قد از سرشانه 45 ، پهنا زیر بغل 37    

شنل سفید

170,000 تومان
سایز 3: حدود 12 تا 24 ماه قد شنل 35، پهنا زیربغل 30