نمایش دادن همه 12 نتیجه

کاپشن روسی کبریتی

375,000 تومان395,000 تومان
سایز 35: حدود 9 ماه تا 1.5 سال پهنا زیربغل 35 . قد کت 35 سایز 40: حدود 1.5 تا 2 سال پهنا زیر بغل 37 . قد کت 37 سایز 45: حدود 2 سال تا 3.5 سال پهنا زیر بغل 38 . قد کت 42

کاپشن بده بزنیم

375,000 تومان
حدود 9 ماه تا 4 سال سایز ۱ (۸۰): حدود 9 تا 12 ماه قد از سرشانه 35 ، پهنا زیر بغل 31 سایز ۲ (۹۰): حدود 1 تا 1.5 سال قد از سرشانه 37 ، پهنا زیر بغل 32 سایز ۳ (۱۰۰): حدود 1.5 تا 2 سال قد از سرشانه 39 ، پهنا زیر بغل 33 سایز ۴ (۱۱۰): حدود 2 تا 3 سال قد از سرشانه 43 ، پهنا زیر بغل 36 سایز ۵ (۱۲۰): حدود 3 تا 4 سال قد از سرشانه 45 ، پهنا زیر بغل 37    

کاپشن تدی

375,000 تومان
حدود 9 ماه تا 4 سال سایز ۱ (۸۰): حدود 9 تا 12 ماه قد از سرشانه 35 ، پهنا زیر بغل 31 سایز ۲ (۹۰): حدود 1 تا 1.5 سال قد از سرشانه 37 ، پهنا زیر بغل 32 سایز ۳ (۱۰۰): حدود 1.5 تا 2 سال قد از سرشانه 39 ، پهنا زیر بغل 33 سایز ۴ (۱۱۰): حدود 2 تا 3 سال قد از سرشانه 43 ، پهنا زیر بغل 36 سایز ۵ (۱۲۰): حدود 3 تا 4 سال قد از سرشانه 45 ، پهنا زیر بغل 37

کاپشن موشی

375,000 تومان

حدود 9 ماه تا 4 سال

سایز ۱ (۸۰): حدود 9 تا 12 ماه قد از سرشانه 35 ، پهنا زیر بغل 31 سایز ۲ (۹۰): حدود 1 تا 1.5 سال قد از سرشانه 37 ، پهنا زیر بغل 32 سایز ۳ (۱۰۰): حدود 1.5 تا 2 سال قد از سرشانه 39 ، پهنا زیر بغل 33 سایز ۴ (۱۱۰): حدود 2 تا 3 سال قد از سرشانه 43 ، پهنا زیر بغل 36 سایز ۵ (۱۲۰): حدود 3 تا 4 سال قد از سرشانه 45 ، پهنا زیر بغل 37  

کاپشن بادکنکی

448,000 تومان
حدود 1 تا 5 سال سایز ۲ (۹۰): حدود 1 تا 1.5 سال قد از سرشانه 37 ، پهنا زیر بغل 32 سایز ۳ (۱۰۰): حدود 1.5 تا 2 سال قد از سرشانه 39 ، پهنا زیر بغل 33 سایز ۴ (۱۱۰): حدود 2 تا 3 سال قد از سرشانه 43 ، پهنا زیر بغل 36 سایز ۵ (۱۲۰): حدود 3 تا 4 سال قد از سرشانه 45 ، پهنا زیر بغل 37 سایز 6 ( ۱۳۰): حدود 4 تا 5 سال قد از سرشانه 46 ، پهنا زیر بغل 38.5

کاپشن شیر و گورخر

448,000 تومان
حدود 1 تا 5 سال سایز ۲ (۹۰): حدود 1 تا 1.5 سال قد از سرشانه 37 ، پهنا زیر بغل 32 سایز ۳ (۱۰۰): حدود 1.5 تا 2 سال قد از سرشانه 39 ، پهنا زیر بغل 33 سایز ۴ (۱۱۰): حدود 2 تا 3 سال قد از سرشانه 43 ، پهنا زیر بغل 36 سایز ۵ (۱۲۰): حدود 3 تا 4 سال قد از سرشانه 45 ، پهنا زیر بغل 37 سایز 6 ( ۱۳۰): حدود 4 تا 5 سال قد از سرشانه 46 ، پهنا زیر بغل 38.5

کاپشن ببر

448,000 تومان
حدود 1 تا 5 سال سایز ۲ (۹۰): حدود 1 تا 1.5 سال قد از سرشانه 37 ، پهنا زیر بغل 32 سایز ۳ (۱۰۰): حدود 1.5 تا 2 سال قد از سرشانه 39 ، پهنا زیر بغل 33 سایز ۴ (۱۱۰): حدود 2 تا 3 سال قد از سرشانه 43 ، پهنا زیر بغل 36 سایز ۵ (۱۲۰): حدود 3 تا 4 سال قد از سرشانه 45 ، پهنا زیر بغل 37 سایز 6 ( ۱۳۰): حدود 4 تا 5 سال قد از سرشانه 46 ، پهنا زیر بغل 38.5

کاپشن سرهمی تدی

330,000 تومان340,000 تومان
حدود ۳ تا ۱۸ ماه سایز۱: حدود ۳ تا ۶ ماه سرشانه تا فاق ۳۹ ، قد از سرشانه تا مچ ۵۴، پهنا ۳۱ سایز ۲: حدود ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۴۲ ، قد از سرشانه تا مچ ۵۶، پهنا ۳۲ سایز ۳: حدود ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۳ ، قد از سرشانه تا مچ ۶۱، پهنا ۳۳ سایز ۴: حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۴ ، قد از سرشانه تا مچ ۶۳، پهنا ۳۴ قوار کار نسبتا بزرگ است. لطفا به سانت های نوشته شده توجه شود.  

شنل سفید

198,000 تومان
سایز 3: حدود 12 تا 24 ماه قد شنل 35، پهنا زیربغل 30  

کاپشن دایناسور

350,000 تومان
حدود ۱ تا ۵ سال سایز ۱ (۸۰): قد از سرشانه 35 ، پهنا زیر بغل 31 سایز ۲ (۹۰): قد از سرشانه 37 ، پهنا زیر بغل 32 سایز ۳ (۱۰۰): قد از سرشانه 39 ، پهنا زیر بغل 33 سایز ۴ (۱۱۰): قد از سرشانه 43 ، پهنا زیر بغل 36 سایز ۵ (۱۲۰): قد از سرشانه 45 ، پهنا زیر بغل 37    

شنل خرگوشی

198,000 تومان
سایز 2: حدود 6 تا 12 ماه قد شنل 30 . پهنا زیر بغل 30 سایز 3: حدود 12 تا 24 ماه قد شنل 35، پهنا زیربغل 32  

کاپشن حیوانات

350,000 تومان
حدود ۱ تا ۵ سال سایز ۱ (۸۰): قد از سرشانه 35 ، پهنا زیر بغل 31 سایز ۲ (۹۰): قد از سرشانه 37 ، پهنا زیر بغل 32 سایز ۳ (۱۰۰): قد از سرشانه 39 ، پهنا زیر بغل 33 سایز ۴ (۱۱۰): قد از سرشانه 43 ، پهنا زیر بغل 36 سایز ۵ (۱۲۰): قد از سرشانه 45 ، پهنا زیر بغل 37