نمایش دادن همه 5 نتیجه

شلوار خرس های کله فندقی کد 143

205,000 تومان
  1. حدود 6 تا 24 ماه
سایز 35:  حدود 6 تا 9 ماه قد شلوار 34 سایز 40: حدود 9 تا 12 ماه قد شلوار 40 سایز 45: حدود 12 تا 24 ماه قد شلوار 45

شلوار شش جیب کد 135

205,000 تومان
سایز 40: قد شلوار 40 سایز 45: قد شلوار 45 سایز 50: قد شلوار 49.5  

شلوار کتان خرس های کله فندقی کد 118

205,000 تومان
حدود 6 تا 24 ماه سایز 35:  حدود 6 تا 9 ماه قد شلوار 33 سایز 40: حدود 9 تا 12 ماه قد شلوار 38 سایز 45: حدود 12 تا 18 ماه قد شلوار 44 سایز 50: حدود 18 تا 24 ماه قد شلوار 48     یک الی دو سانت خطای اندازه را لحاظ کنید.

شلوار جین زاپ دار

160,000 تومان
حدود 6 تا 24 ماه سایز 35: قد شلوار 35 سایز 40: قد شلوار 40 سایز 45: قد شلوار 45

شلوار مخمل کبریتی

85,000 تومان
سایز 40: حدود 6 ماه تا 9 ماه قد شلوار 38 سایز 45: حدود 9 تا 12 ماه قد شلوار 42 سایز 50: حدود 12 تا 24 ماه قد شلوار 48