نمایش دادن همه 4 نتیجه

سویشرت تک کد ۲

110,000 تومان
سایز 1: (S ) حدود 6 تا 12 ماه قد سویشرت 33 . پهنا زیر بغل  29 سایز 2: (M) حدود 12 تا 24ماه قد سویشرت 36  . پهنا زیربغل  30 سایز 3: (L ) حدود 24 تا 36 ماه قدسویشرت 39 . پهنا زیر بغل  31

سویشرت خرس دو جیب

215,000 تومان
حدود 9 ماه تا 4 سال سایز 1 ( S ): قد سویشرت از سرشانه 34، پهنا زیربغل 32 سایز 2 ( M ): قد سویشرت از سرشانه 36، پهنا زیربغل 34 سایز 3 ( L ): قد سویشرت از سرشانه 37 ، پهنا زیربغل 35 سایز 4 ( XL ): قد سویشرت ار سرشانه 40، پهنا زیربغل 36

سویشرت خرس پنجه دار

215,000 تومان
حدود 9 ماه تا 4 سال سایز 1 ( S ): قد سویشرت از سرشانه 34، پهنا زیربغل 32 سایز 2 ( M ): قد سویشرت از سرشانه 36، پهنا زیربغل 34 سایز 3 ( L ): قد سویشرت از سرشانه 37 ، پهنا زیربغل 35 سایز 4 ( XL ): قد سویشرت ار سرشانه 40، پهنا زیربغل 36

سویشرت شیر رنگی

215,000 تومان
حدود 9 ماه تا 4 سال سایز 1 ( S ): قد سویشرت از سرشانه 34، پهنا زیربغل 32 سایز 2 ( M ): قد سویشرت از سرشانه 36، پهنا زیربغل 34 سایز 3 ( L ): قد سویشرت از سرشانه 37 ، پهنا زیربغل 35 سایز 4 ( XL ): قد سویشرت ار سرشانه 40، پهنا زیربغل 36