نمایش 1–12 از 33 نتیجه

سه تیکه آدیداس رنگی کد 408

480,000 تومان
حدود 1 تا 3 سال سایز 35: حدود 1 تا 2 سال قد بلوز 37 . پهنا زیر بغل 27 . قد شلوار 48 قد سوئیشرت 34 . پهنا  30 سایز 40: حدود 2 تا 3 سال قد بلوز 42 . پهنا زیر بغل 29 . قد شلوار 53 قد سوئیشرت 38 . پهنا 34

سه تیکه مخمل آدیداس کد 371

540,000 تومان
سایز 35: حدود 1 تا 2 سال قد بلوز 37 . پهنا زیر بغل 27 . قد شلوار 50 قد سویشرت 37 . پهنا سویشرت 31 سایز 40: حدود2  تا 3 سال قد بلوز 41 . پهنا زیر بغل 30 . قد شلوار 55 قد سویشرت 41 . پهنا سویشرت 34

سه تیکه فیل کد 189

260,000 تومان
حدود 5 تا 24 ماه سایز 1: حدود 5 تا 10 ماه قد تیشرت 30 .پهنا تیشرت 26 قد کت 31 . پهنا کت 25 . قد شلوار 42 سایز 2:حدود 10 تا 18 ماه قد تیشرت 33 . پهنا تیشرت 26 قد کت 36 . پهنا کت 28 .قد شلوار 47 سایز 3: حدود 18 تا 24 ماه قد تیشرت 37 . پهنا تیشرت 28 قد کت 40 . پهنا کت 30. قد شلوار 50

سه تیکه زرافه کد 184

270,000 تومان
حدود 5 تا 24 ماه سایز 1: حدود 5 تا 10 ماه قد تیشرت 30 .پهنا تیشرت 26 قد کت 31 . پهنا کت 25 . قد شلوار 42 سایز 2:حدود 10 تا 18 ماه قد تیشرت 33 . پهنا تیشرت 26 قد کت 36 . پهنا کت 28 .قد شلوار 47 سایز 3: حدود 18 تا 24 ماه قد تیشرت 37 . پهنا تیشرت 28 قد کت 40 . پهنا کت 30. قد شلوار 50

سه تیکه خرس پاپیون

189,000 تومان
حدود 3 تا 24 ماه سایز 1: حدود 3 تا 6 ماه پهنا زیربغل  ژاکت 26 ، قد ژاکت 30، پهنا زیربغل تیشرت 24، قد تیشرت 30، قد شلوار 36 سایز 2: حدود 6 تا 12 ماه پهنا زیربغل ژاکت 27 ، قد ژاکت 35، پهنا زیربغل تیشرت 26، قد تیشرت 34، قد شلوار 40 سایز 3: حدود 12 تا 24 ماه پهنا زیرب؛ل ژاکت 31، قد ژاکت 38 ، هنا زیربغل تیشرت 27، قد تیشرت 36، قد شلوار 46

سه تیکه تدی

498,000 تومان
حدود 9 ماه تا 4 سال سایز 6: قد کت 33، پهنا 30، پهنا بلوز 29 ، قد شلوار 43 سایز 8: قد کت 35، پهنا 31، پهنا بلوز 30 ، قد شلوار 46 سایز 10: قد کت 38، پهنا 33، پهنا بلوز 31 ، قد شلوار 50 سایز 12: قد کت 39، پهنا 34، پهنا بلوز 32 ، قد شلوار 52 سایز 14:قد کت 41، پهنا 35، پهنا بلوز 33 ، قد شلوار 55  

سه تیکه جین فندی کد 190

395,000 تومان
حدود 1 تا 2 سال سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه قد بلوز 34 ، پهنا بلوز 26 ، پهنا ژیله 28 ، قد ژیله 32، شلوار 46 سایز 4: حدود 18 تا 24 ماه قد بلوز 38 ، پهنا 27.5، پهنا ژیله 29 ، قد ژیله 36 ، شلوار 53

سه تیکه گورخر رنگی

159,000 تومان
جنس : پنبه صد درصد حدود صفر تا 6 ماه سایز 0: حدود صفر تا 3 ماه پهنا زیر بغل 24. قد بلوز 28. قد جوراب شلواری 37 سایز 1: حدود 3 تا 6 ماه پهنا زیر بغل 25. قد بلوز 31. قد جوراب شلواری 40

سه تیکه سویشرت هندوانه

175,000 تومان
حدود 4 تا 30ماه سایز 2: پهنا زیر بغل بلوز 23.5. قد بلوز 32.  قد شلوار 38 پهنا زیر بغل سویشرت 30 . قد سویشرت 24 سایز 3: پهنا زیر بغل بلوز 25.  قد بلوز 36.  قد شلوار 40 پهنا زیر بغل سویشرت 27 . قد سویشرت 35 سایز 4: پهنا زیر بغل بلوز 28. قد بلوز 40.  قد شلوار 45 پهنا زیر بغل سویشرت 29 . قد سویشرت 40

سه تیکه خرگوش گل گلی

98,000 تومان
حدود نوزادی تا یکسال سایز 1: حدود 0 تا 4 ماه قد بادی 39 . پهنا زیر بغل 20. قد شلوار 38 سایز 2: حدود 4 تا 8 ماه قد بادی 44  . پهنا زیر بغل 22.5 . قد شلوار 42 سایز 3: حدود 8 تا 12 ماه قد بادی  46 . پهنا زیر بغل 24.5 . قد شلوار  44.5

سه تیکه رنگین کمان

360,000 تومان
حدود 9 ماه تا 4 سال سایز 1 ( S ): قد بلوز 33 ، پهنا زیربغل 28 ، قد شلوار 44 ، پهنا ژیله 28 ، قد ژیله 33 سایز 2 ( M ): قد بلوز 35 ، پهنا زیربغل 29 ، قد شلوار 47 ، پهنا ژیله 29 ، قد ژیله 34 سایز 3 ( L ): قد بلوز 36 ، پهنا زیربغل 30 ، قد شلوار 50 ، پهنا ژیله 30 ، قد ژیله 36 سایز 4 ( XL ): قد بلوز 40 ، پهنا زیربغل 31 ، قد شلوار 53، پهنا ژیله 31 ، قد ژیله 38  

سه تیکه قورباغه

360,000 تومان
حدود 9 ماه تا 4 سال سایز 1 ( S ): قد بلوز 33 ، پهنا زیربغل 28 ، قد شلوار 44 ، پهنا ژیله 28 ، قد ژیله 33 سایز 2 ( M ): قد بلوز 35 ، پهنا زیربغل 29 ، قد شلوار 47 ، پهنا ژیله 29 ، قد ژیله 34 سایز 3 ( L ): قد بلوز 36 ، پهنا زیربغل 30 ، قد شلوار 50 ، پهنا ژیله 30 ، قد ژیله 36 سایز 4 ( XL ): قد بلوز 40 ، پهنا زیربغل 31 ، قد شلوار 53، پهنا ژیله 31 ، قد ژیله 38