نمایش 1–12 از 38 نتیجه

سه تیکه جین کد 579

1,085,000 تومان
حدود 1 تا 4.5 سال سایز 1: خدود 1 تا 2 سال قد هودی 37 . پهتا هودی 28 فد ژیله 34 . پهتا ژیله 29 . قد شلوار 50 سایز 2 : حدود 2 تا 3 سال قد هودی 39 . پهتا هودی 30 فد ژیله 37 . پهتا ژیله 30 . قد شلوار 55 سایز 3: حدود 3 تا 4 سال قد هودی 41 . پهتا هودی 32 فد ژیله 41 . پهتا ژیله 32 . قد شلوار 60 سایز 4 : حدود 4 تا 4.5 سال قد هودی 44 . پهتا هودی 34 فد ژیله 43 . پهتا ژیله 35 . قد شلوار 63

سه تیکه وارداتی خرگوش کد 539

930,000 تومان
حدود 1 تا 4.5 سال سایز 6 : قد سویشرت 35 . پهنا سویشرت 34 قد بلوز 35 . پهنا زیر بغل 29 . قدشلوار 46 سایز 8 : قد سویشرت 37 . پهنا سویشرت 36 قد بلوز 38 . پهنا زیر بغل 30 . قدشلوار 48 سایز 10 : قد سویشرت 39 . پهنا سویشرت 36 قد بلوز 40 . پهنا زیر بغل 32 . قدشلوار 52 سایز 12 : قد سویشرت 41. پهنا سویشرت 38 قد بلوز 41 . پهنا زیر بغل 34. قدشلوار 54 سایز 14 : قد سویشرت 44 . پهنا سویشرت 39 قد بلوز 43.5 . پهنا زیر بغل 33. قدشلوار 59

سه تیکه وارداتی عروسکی کد 535

889,000 تومان
حدود 1 تا 4.5 سال سایز 6 : قد سویشرت 35.5 . پهنا سویشرت 33 قد بلوز 35 . پهنا زیر بغل 29 . قدشلوار 46 سایز 8 : قد سویشرت 37 . پهنا سویشرت 36 قد بلوز 38 . پهنا زیر بغل 31.5 . قدشلوار 48 سایز 10 : قد سویشرت 39 . پهنا سویشرت 36 قد بلوز 39 . پهنا زیر بغل 32 . قدشلوار 52 سایز 12 : قد سویشرت 42 . پهنا سویشرت 37.5 قد بلوز 41.5. پهنا زیر بغل 34. قدشلوار 56 سایز 14 : قد سویشرت 45. پهنا سویشرت 39 قد بلوز 45 . پهنا زیر بغل 35 . قدشلوار 59

سه تیکه وارداتی تدی کد 532

870,000 تومان
حدود 1 تا 4.5 سال سایز (s): قد لباس سویشرت 33 . پهنا سویشرت 35 قد بلوز 36 . پهنا زیر بغل 29 . قدشلوار 44 سایز (m): قد لباس سویشرت 37 . پهنا سویشرت 38 قد بلوز 38 . پهنا زیر بغل 30 . قدشلوار 50 سایز (l): قد لباس سویشرت 38 . پهنا سویشرت 38 قد بلوز 40 . پهنا زیر بغل 32 . قدشلوار 52 سایز (xl): قد لباس سویشرت 40 . پهنا سویشرت 40 قد بلوز 41 . پهنا زیر بغل 33 . قدشلوار 55 سایز (xxl): قد لباس سویشرت 43 . پهنا سویشرت 42 قد بلوز 47 . پهنا زیر بغل 35 . قدشلوار 59

سه تیکه فیل کد 189

260,000 تومان
حدود 5 تا 24 ماه سایز 1: حدود 5 تا 10 ماه قد تیشرت 30 .پهنا تیشرت 26 قد کت 31 . پهنا کت 25 . قد شلوار 42 سایز 2:حدود 10 تا 18 ماه قد تیشرت 33 . پهنا تیشرت 26 قد کت 36 . پهنا کت 28 .قد شلوار 47 سایز 3: حدود 18 تا 24 ماه قد تیشرت 37 . پهنا تیشرت 28 قد کت 40 . پهنا کت 30. قد شلوار 50

سه تیکه خرس پاپیون

189,000 تومان
حدود 3 تا 24 ماه سایز 1: حدود 3 تا 6 ماه پهنا زیربغل  ژاکت 26 ، قد ژاکت 30، پهنا زیربغل تیشرت 24، قد تیشرت 30، قد شلوار 36 سایز 2: حدود 6 تا 12 ماه پهنا زیربغل ژاکت 27 ، قد ژاکت 35، پهنا زیربغل تیشرت 26، قد تیشرت 34، قد شلوار 40 سایز 3: حدود 12 تا 24 ماه پهنا زیرب؛ل ژاکت 31، قد ژاکت 38 ، هنا زیربغل تیشرت 27، قد تیشرت 36، قد شلوار 46

سه تیکه جین گارفیلد کد 452

850,000 تومان
حدود 1 تا 4.5 سال سایز 50 : حدود 1 تا 1.5 سال پهنا زیربغل بلوز 27 ، قد بلوز 32 ، قد کت 35 ، پهنای کت 27 ، قد شلوار 49 سایز 55 : حدود 1.5 تا 2 سال پهنا زیربغل 29.5، قد بلوز 36، قد کت 36، پهنای کت 28 ، قد شلوار 53 سایز 60 : حدود 2 تا 3 سال پهنا زیربغل 31، قد بلوز 40، قد کت 38، پهنای کت 29، قد شلوار 57 سایز 65 : حدود 3 تا 4 سال پهنا زیربغل 33، قد بلوز 42، قد کت 42، پهنای کت 31، قد شلوار 63

سه تیکه آدیداس رنگی کد 408

480,000 تومان
حدود 1 تا 3 سال سایز 35: حدود 1 تا 2 سال قد بلوز 37 . پهنا زیر بغل 27 . قد شلوار 48 قد سوئیشرت 34 . پهنا  30 سایز 40: حدود 2 تا 3 سال قد بلوز 42 . پهنا زیر بغل 29 . قد شلوار 53 قد سوئیشرت 38 . پهنا 34

سه تیکه مخمل آدیداس کد 371

540,000 تومان
سایز 35: حدود 1 تا 2 سال قد بلوز 37 . پهنا زیر بغل 27 . قد شلوار 50 قد سویشرت 37 . پهنا سویشرت 31 سایز 40: حدود2  تا 3 سال قد بلوز 41 . پهنا زیر بغل 30 . قد شلوار 55 قد سویشرت 41 . پهنا سویشرت 34

سه تیکه زرافه کد 184

270,000 تومان
حدود 5 تا 24 ماه سایز 1: حدود 5 تا 10 ماه قد تیشرت 30 .پهنا تیشرت 26 قد کت 31 . پهنا کت 25 . قد شلوار 42 سایز 2:حدود 10 تا 18 ماه قد تیشرت 33 . پهنا تیشرت 26 قد کت 36 . پهنا کت 28 .قد شلوار 47 سایز 3: حدود 18 تا 24 ماه قد تیشرت 37 . پهنا تیشرت 28 قد کت 40 . پهنا کت 30. قد شلوار 50

سه تیکه تدی

498,000 تومان
حدود 9 ماه تا 4 سال سایز 6: قد کت 33، پهنا 30، پهنا بلوز 29 ، قد شلوار 43 سایز 8: قد کت 35، پهنا 31، پهنا بلوز 30 ، قد شلوار 46 سایز 10: قد کت 38، پهنا 33، پهنا بلوز 31 ، قد شلوار 50 سایز 12: قد کت 39، پهنا 34، پهنا بلوز 32 ، قد شلوار 52 سایز 14:قد کت 41، پهنا 35، پهنا بلوز 33 ، قد شلوار 55  

سه تیکه جین فندی کد 190

395,000 تومان
حدود 1 تا 2 سال سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه قد بلوز 34 ، پهنا بلوز 26 ، پهنا ژیله 28 ، قد ژیله 32، شلوار 46 سایز 4: حدود 18 تا 24 ماه قد بلوز 38 ، پهنا 27.5، پهنا ژیله 29 ، قد ژیله 36 ، شلوار 53