نمایش 1–12 از 31 نتیجه

پیشبندی جیب دار زمستونی

215,000 تومان
6 ماه تا 48 ماه سایز 40: حدود 6 تا 9 ماه قد 55 و 58، سرشانه فاق  38 و 40 پهنا 26 سایز 45:حدود 9 تا 12 ماه قد 60 و 63، سرشانه فاق 40 و 42، پهنا  27 سایز 50: حدود 12 تا 18 ماه قد 65، سرشانه تا فاق 41 و 43، پهنا  28 سایز 55: حدود 18 تا 24 ماه قد 70 و73 .سرشانه تا فاق 44 و 46 پهنا 29 سایز 60: حدود 24 تا 36 ماه قد 75 و 78 . سرشانه تا فاق 46 و 49 پهنا 30 سایز 65: حدود 36 تا 48 ماه قد 80 و 83. سرشانه تا فاق 47 و 50 پهنا 30

سرهمی سگ خالدار رنگی

95,000 تومان
جنس : پنبه صد در صد سایز 1: حدود صفر تا 3 ماه سرشانه تا فاق 31، پهنا 26، قد کلی از سرشانه تا مچ 48 سایز 2: حدود 3 تا 6 ماه سرشانه تا فاق 33، پهنا 27، قد کلی از سرشانه تا مچ 50 سایز 3: حدود 6 تا 9 ماه سرشانه تا فاق 35، پهنا 28، قد کلی از سرشانه تا مچ 53

سرهمی خرس رنگی

95,000 تومان
جنس : پنبه صد در صد سایز 1: حدود صفر تا 3 ماه سرشانه تا فاق 31، پهنا 26، قد کلی از سرشانه تا مچ 48 سایز 2: حدود 3 تا 6 ماه سرشانه تا فاق 33، پهنا 27، قد کلی از سرشانه تا مچ 50 سایز 3: حدود 6 تا 9 ماه سرشانه تا فاق 35، پهنا 28، قد کلی از سرشانه تا مچ 53

سرهمی پاندا رنگی

95,000 تومان
جنس : پنبه صد در صد سایز 1: حدود صفر تا 3 ماه سرشانه تا فاق 31، پهنا 26، قد کلی از سرشانه تا مچ 48 سایز 2: حدود 3 تا 6 ماه سرشانه تا فاق 33، پهنا 27، قد کلی از سرشانه تا مچ 50 سایز 3: حدود 6 تا 9 ماه سرشانه تا فاق 35، پهنا 28، قد کلی از سرشانه تا مچ 53

پیشبندی کتان هاپو

210,000 تومان
حدود 6 ماه تا 24 ماه سایز 40 : حدود 6 تا 9 ماه قد 55 و 58 .سرشانه تا فاق 38 و 40 پهنا 26 سایز 45 : حدود 9 تا 12 ماه قد 60 و 63 .سرشانه تا فاق 40 و 42 پهنا 27 سایز 50 : حدود 12 تا 24 ماه قد 65 . سرشانه تا فاق 40 و 43 پهنا 28 حدود یک سانت خطای اندازه گیری را لحاظ کنید  

پیشبندی جیب دار خرسی

210,000 تومان
حدود 6 ماه تا 24 ماه سایز 40 : حدود 6 تا 9 ماه قد 55 و 58 .سرشانه تا فاق 38 و 40 پهنا 26 سایز 45 : حدود 9 تا 12 ماه قد 60 و 63 .سرشانه تا فاق 40 و 42 پهنا 27 سایز 50 : حدود 12 تا 24 ماه قد 65 . سرشانه تا فاق 40 و 43 پهنا 28 حدود یک سانت خطای اندازه گیری را لحاظ کنید  

پیشبندی جیب دار

210,000 تومان215,000 تومان
6 ماه تا 48 ماه سایز 40: حدود 6 تا 9 ماه قد 55 و 58، سرشانه فاق  38 و 40 پهنا 26 سایز 45:حدود 9 تا 12 ماه قد 60 و 63، سرشانه فاق 40 و 42، پهنا  27 سایز 50: حدود 12 تا 18 ماه قد 65، سرشانه تا فاق 41 و 43، پهنا  28 سایز 55: حدود 18 تا 24 ماه قد 70 و73 .سرشانه تا فاق 44 و 46 پهنا 29 سایز 60: حدود 24 تا 36 ماه قد 75 و 78 . سرشانه تا فاق 46 و 49 پهنا 30 سایز 65: حدود 36 تا 48 ماه قد 80 و 83. سرشانه تا فاق 47 و 50 پهنا 30

سرهمی ساسبند پاپیون

154,000 تومان
سایزبندی: نوزادی تا 6 ماه سایز 1: حدود صفر تا 3 ماه سرشانه تا فاق 30 ، پهنا زیربغل 23.5 ،قد سرهمی 45 سایز 2: حدود 3 تا 6 ماه سرشانه تا فاق 34 ، پهنا زیربغل 25 ، قد سرهمی 48  

سرهمی کفشدوزک

69,000 تومان

جنس: پنبه صد در صد، کیفیت عالی . سایز ۹ تا ۱۲ ماه : سرشانه تا فاق۳۸، سرشانه تا مچ ۶۰،عرض ۲۶

سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه: سرشانه تا فاق۴۰،سرشانه تا مچ۶۷،عرض ۲۸ . سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه: سرشانه تا فاق۴۳،سرشانه تا مچ۷۰،عرض ۳۰ . سایز ۲۴ تا ۳۶ ماه: سرشانه تا فاق ۴۶، سرشانه تا مچ۷۵ ،عرض ۳۰

سرهمی چشم

88,000 تومان
👌جنس پنبه اعلا👌 💎سایز ۱ : 0 تا 3 ماه قد از سرشانه ۵۰ سانت، فاق تا مچ پا ۱۷ سانت، پهنا 24 سانت آستین ۱۸ سانت . سایز ۲ : 3 تا 6 ماه قد از سرشانه ۵۲ سانت، فاق تا مچ پا ۱۸ سانت، پهنا 25 سانت، آستین ۲۱ سانت سایز ۳: 6 تا 9 ماه . قد از سرشانه ۵۵ سانت، فاق تا مچ پا ۲۱ سانت، پهنا 26 سانت، آستین ۲۵ سانت سرهمی چشم

سرهمی خرس کوچولو

154,000 تومان
سایز 1: حدود صفر تا 3 ماه سرشانه تا فاق 31 ، پهنا زیربغل 23.5 ، قد 46 سایز 2: حدود 3 تا 6 ماه سرشانه تا فاق 32.5 ، پهنا زیربغل 25 ، قد 48 سرهمی خرس حدود یک سانت خطای اندازه گیری را لحاظ کنید.

سرهمی ستاره

95,000 تومان
👌جنس نخی👌 💎سایز ۱ : 0 تا 3 ماه قد از سرشانه ۵۰ سانت، فاق تا مچ پا ۱۷ سانت، پهنا 24 سانت آستین ۱۸ سانت . سایز ۲ : 3 تا 6 ماه قد از سرشانه ۵۲ سانت، فاق تا مچ پا ۱۸ سانت، پهنا 25 سانت، آستین ۲۱ سانت سایز ۳: 6 تا 9 ماه . قد از سرشانه ۵۵ سانت، فاق تا مچ پا ۲۱ سانت، پهنا 26 سانت، آستین ۲۵ سانت