نمایش 1–12 از 17 نتیجه

پیشبندی جیبدار جین کوتاه

195,000 تومان
حدود ۶ تا ۲۴ ماه سایز ۴۰: قد ۴۳ و ۴۸ ، سرشانه تا فاق۳۵ و ۳۹، زیر بغل ۲۶ سایز ۴۵: قد ۴۷ و ۵۲ ، سرشانه تا فاق ۳۷ و ۴۱، زیر بغل ۲۷ سایز ۵۰: قد ۵۱ و ۵۶ ، سرشانه تا فاق ۴۰و ۴۴، زیر بغل ۲۹

پیشبندی جیبدار کوتاه

195,000 تومان
حدود ۶ تا ۲۴ ماه سایز ۴۰: قد ۴۳ و ۴۸ ، سرشانه تا فاق۳۵ و ۳۹، زیر بغل ۲۶ سایز ۴۵: قد ۴۷ و ۵۲ ، سرشانه تا فاق ۳۷ و ۴۱، زیر بغل ۲۷ سایز ۵۰: قد ۵۱ و ۵۶ ، سرشانه تا فاق ۴۰و ۴۴، زیر بغل ۲۹ جنس: کتان

سرهمی سگ خالدار رنگی

95,000 تومان
جنس : پنبه صد در صد سایز 1: حدود صفر تا 3 ماه سرشانه تا فاق 31، پهنا 26، قد کلی از سرشانه تا مچ 48 سایز 2: حدود 3 تا 6 ماه سرشانه تا فاق 33، پهنا 27، قد کلی از سرشانه تا مچ 50 سایز 3: حدود 6 تا 9 ماه سرشانه تا فاق 35، پهنا 28، قد کلی از سرشانه تا مچ 53

سرهمی خرس رنگی

95,000 تومان
جنس : پنبه صد در صد سایز 1: حدود صفر تا 3 ماه سرشانه تا فاق 31، پهنا 26، قد کلی از سرشانه تا مچ 48 سایز 2: حدود 3 تا 6 ماه سرشانه تا فاق 33، پهنا 27، قد کلی از سرشانه تا مچ 50 سایز 3: حدود 6 تا 9 ماه سرشانه تا فاق 35، پهنا 28، قد کلی از سرشانه تا مچ 53

سرهمی پاندا رنگی

95,000 تومان
جنس : پنبه صد در صد سایز 1: حدود صفر تا 3 ماه سرشانه تا فاق 31، پهنا 26، قد کلی از سرشانه تا مچ 48 سایز 2: حدود 3 تا 6 ماه سرشانه تا فاق 33، پهنا 27، قد کلی از سرشانه تا مچ 50 سایز 3: حدود 6 تا 9 ماه سرشانه تا فاق 35، پهنا 28، قد کلی از سرشانه تا مچ 53

سرهمی خرگوش خندان

133,000 تومان
حدود صفر تا 6 ماه سایز 1: سرشانه تا فاق 31.5، قد سرهمی 46 ، پهنا بلوز 22، قد بلوز 26 سایز 2: سرشانه تا فاق 33، قد سرهمی 48، پهنا بلوز 23.5، قد بلوز 29

پیشبندی دایناسور

238,000 تومان
سایز ۱: حدود ۶ تا ۹ ماه قد بیلر ۵۶، سرشانه تا فاق ۴۰، پهنا ۲۸ سایز ۲: حدود ۹ تا ۱۲ ماه قد بیلر ۵۹، سرشانه تا فاق ۴۲، پهنا ۳۰ سایز ۳: حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه قد بیلر ۶۱، سرشانه تا فاق ۴۴، پهنا ۳۰ سایز ۴: حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه قد بیلر ۶۳، سرشانه تا فاق ۴۶، پهنا ۳۲ سایز ۵: حدود ۲۴ تا ۳۶ ماه قد بیلر ۶۵، سرشانه تا فاق ۵۰، پهنا ۳۳

سرهمی توییتی

85,000 تومان
سایز ۱: سرشانه تا فاق ۳۴، عرض زیربغل ۲۳، قد ۴۵ سایز ۲: سرشانه تا فاق ۳۶.۵، عرض زیربغل۲۶، قد ۴۹ سایز ۳: سرشانه تا فاق ۳۸، عرض زیر بغل ۲۷، قد ۵۳ جنس:ملانز

سرهمی چریکی

79,000 تومان
جنس دورس دو نخ حدود صفر تا 9 ماه سایز 1: سرشانه تا فاق 34 عرض زیر بغل 23 قد 45 سایز 2: سرشانه تا فاق36.5 عرض زیر بغل 26 قد 49 سایز 3: سرشانه تا فاق 38 عرض زیر بغل 27 قد 53  

پیشبندی خرسی

210,000 تومان
سایز ۱: حدود ۶ تا ۹ ماه قد بیلر ۵۶، سرشانه تا فاق ۴۰، پهنا ۲۸ سایز ۲: حدود ۹ تا ۱۲ ماه قد بیلر ۵۹، سرشانه تا فاق ۴۲، پهنا ۳۰ سایز ۳: حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه قد بیلر ۶۱، سرشانه تا فاق ۴۴، پهنا ۳۰ سایز ۴: حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه قد بیلر ۶۳، سرشانه تا فاق ۴۶، پهنا ۳۲ سایز ۵: حدود ۲۴ تا ۳۶ ماه قد بیلر ۶۵، سرشانه تا فاق ۵۰، پهنا ۳۳

پیشبندی جین کوتاه

175,000 تومان
حدود ۶ تا ۲۴ ماه سایز ۴۰: قد ۴۳ و ۴۸ ، سرشانه تا فاق۳۵ و ۳۹، زیر بغل ۲۶ سایز ۴۵: قد ۴۷ و ۵۲ ، سرشانه تا فاق ۳۷ و ۴۱، زیر بغل ۲۷ سایز ۵۰: قد ۵۱ و ۵۶ ، سرشانه تا فاق ۴۰و ۴۴، زیر بغل ۲۹

پیشبندی مانستر

230,000 تومان
سایز ۱: حدود ۶ تا ۹ ماه قد بیلر ۵۶، سرشانه تا فاق ۴۰، پهنا ۲۸ سایز ۲: حدود ۹ تا ۱۲ ماه قد بیلر ۵۹، سرشانه تا فاق ۴۲، پهنا ۳۰ سایز ۳: حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه قد بیلر ۶۱، سرشانه تا فاق ۴۴، پهنا ۳۰ سایز ۴: حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه قد بیلر ۶۳، سرشانه تا فاق ۴۶، پهنا ۳۲ سایز ۵: حدود ۲۴ تا ۳۶ ماه قد بیلر ۶۵، سرشانه تا فاق ۵۰، پهنا ۳۳