نمایش 1–12 از 39 نتیجه

پیشبندی جین تدی کد 137

225,000 تومان
6 ماه تا 24 ماه سایز 40: حدود 6 تا 12 ماه قد 55 و 58، سرشانه فاق  38 و 40 پهنا 26 سایز 45:حدود 12 تا 18 ماه قد 60 و 63، سرشانه فاق 40 و 42، پهنا  27 سایز 50: حدود 18 تا 24 ماه قد 65، سرشانه تا فاق 41 و 43، پهنا  28

پیشبندی جین عروسکی کد 129

225,000 تومان
6 ماه تا 24 ماه سایز 40: حدود 6 تا 12 ماه قد 55 و 58، سرشانه فاق  38 و 40 پهنا 26 سایز 45:حدود 12 تا 18 ماه قد 60 و 63، سرشانه فاق 40 و 42، پهنا  27 سایز 50: حدود 18 تا 24 ماه قد 65، سرشانه تا فاق 41 و 43، پهنا  28

پیشبندی جین هاپو کد 112

215,000 تومان
6 ماه تا 24 ماه سایز 40: حدود 6 تا 12 ماه قد 55 و 58، سرشانه فاق  38 و 40 پهنا 26 سایز 45:حدود 12 تا 18 ماه قد 60 و 63، سرشانه فاق 40 و 42، پهنا  27 سایز 50: حدود 18 تا 24 ماه قد 65، سرشانه تا فاق 41 و 43، پهنا  28

پیشبندی کتان هاپو کد 113

215,000 تومان
حدود 6 ماه تا 24 ماه سایز 40 : حدود 6 تا 9 ماه قد 55 و 58 .سرشانه تا فاق 38 و 40 پهنا 26 سایز 45 : حدود 9 تا 12 ماه قد 60 و 63 .سرشانه تا فاق 40 و 42 پهنا 27 سایز 50 : حدود 12 تا 24 ماه قد 65 . سرشانه تا فاق 40 و 43 پهنا 28 حدود یک سانت خطای اندازه گیری را لحاظ کنید  

سرهمی کفشدوزک

79,000 تومان

جنس: پنبه صد در صد، کیفیت عالی . سایز ۹ تا ۱۲ ماه : سرشانه تا فاق۳۸، سرشانه تا مچ ۶۰،عرض ۲۶

سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه: سرشانه تا فاق۴۰،سرشانه تا مچ۶۷،عرض ۲۸ . سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه: سرشانه تا فاق۴۳،سرشانه تا مچ۷۰،عرض ۳۰ . سایز ۲۴ تا ۳۶ ماه: سرشانه تا فاق ۴۶، سرشانه تا مچ۷۵ ،عرض ۳۰

سرهمی خرگوش خندان

165,000 تومان
حدود صفر تا 6 ماه سایز 1: سرشانه تا فاق 31.5، قد سرهمی 46 ، پهنا بلوز 22، قد بلوز 26 سایز 2: سرشانه تا فاق 33، قد سرهمی 48، پهنا بلوز 23.5، قد بلوز 29

پیشبندی جیب دار

215,000 تومان
6 ماه تا 48 ماه سایز 40: حدود 6 تا 9 ماه قد 55 و 58، سرشانه فاق  38 و 40 پهنا 26 سایز 45:حدود 9 تا 12 ماه قد 60 و 63، سرشانه فاق 40 و 42، پهنا  27 سایز 50: حدود 12 تا 18 ماه قد 65، سرشانه تا فاق 41 و 43، پهنا  28 سایز 55: حدود 18 تا 24 ماه قد 70 و73 .سرشانه تا فاق 44 و 46 پهنا 29 سایز 60: حدود 24 تا 36 ماه قد 75 و 78 . سرشانه تا فاق 46 و 49 پهنا 30 سایز 65: حدود 36 تا 48 ماه قد 80 و 83. سرشانه تا فاق 47 و 50 پهنا 30

سرهمی خرس کوچولو

154,000 تومان
سایز 1: حدود صفر تا 3 ماه سرشانه تا فاق 31 ، پهنا زیربغل 23.5 ، قد 46 سایز 2: حدود 3 تا 6 ماه سرشانه تا فاق 32.5 ، پهنا زیربغل 25 ، قد 48 سرهمی خرس حدود یک سانت خطای اندازه گیری را لحاظ کنید.

پیشبندی جیب دار مشکی

215,000 تومان
6 ماه تا 24 ماه سایز 40: حدود 6 تا 9 ماه قد 55 و 58، سرشانه فاق  38 و 40 پهنا 26 سایز 45:حدود 9 تا 12 ماه قد 60 و 63، سرشانه فاق 40 و 42، پهنا  27 سایز 50: حدود 12 تا 18 ماه قد 65، سرشانه تا فاق 41 و 43، پهنا  28  

پیشبندی کبریتی زمستونی

225,000 تومان
6 ماه تا 24 ماه سایز 40: حدود تقریبی 6 تا 12 ماه قد 55 و 58، سرشانه فاق  38 و 40 پهنا 26 سایز 45:حدود تقریبی 12 تا 18 ماه قد 60 و 63، سرشانه فاق 40 و 42، پهنا  27 سایز 50: حدود 18 تا 24 ماه قد 65، سرشانه تا فاق 41 و 43، پهنا  28

پیشبندی جیب دار خرسی

210,000 تومان
حدود 6 ماه تا 24 ماه سایز 40 : حدود 6 تا 9 ماه قد 55 و 58 .سرشانه تا فاق 38 و 40 پهنا 26 سایز 45 : حدود 9 تا 12 ماه قد 60 و 63 .سرشانه تا فاق 40 و 42 پهنا 27 سایز 50 : حدود 12 تا 24 ماه قد 65 . سرشانه تا فاق 40 و 43 پهنا 28 حدود یک سانت خطای اندازه گیری را لحاظ کنید  

کاپشن سرهمی تدی

330,000 تومان340,000 تومان
حدود ۳ تا ۱۸ ماه سایز۱: حدود ۳ تا ۶ ماه سرشانه تا فاق ۳۹ ، قد از سرشانه تا مچ ۵۴، پهنا ۳۱ سایز ۲: حدود ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۴۲ ، قد از سرشانه تا مچ ۵۶، پهنا ۳۲ سایز ۳: حدود ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۳ ، قد از سرشانه تا مچ ۶۱، پهنا ۳۳ سایز ۴: حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۴ ، قد از سرشانه تا مچ ۶۳، پهنا ۳۴ قوار کار نسبتا بزرگ است. لطفا به سانت های نوشته شده توجه شود.