نمایش 1–12 از 47 نتیجه

پیشبندی جین زاپ دار کد ۴۱۷

385,000 تومان
حدود ۹ ماه تا ۴ سال سایز ۳۵: سرشانه تا فاق ۳۷ و ۴۱ ، پهنای زیربغل ۳۰، قد بیلر از سرشانه تا پایین مچ پا ۵۶ و ۶۰ سایز ۴۰: سرشانه تا فاق ۳۹ و ۴۳ ، پهنای زیربغل ۳۱، قد بیلر از سرشانه تا پایین مچ پا ۶۱ و ۶۵ سایز ۴۵: سرشانه تا فاق ۴۱ و ۴۵ ، پهنای زیربغل ۳۳ ، قد بیلر از سرشانه تا پایین مچ پا ۶۳ و ۶۸ سایز ۵۰: سرشانه تا فاق ۴۳ و ۴۷، پهنای زیربغل ۳۴ ، قد بیلر از سرشانه تا پایین مچ پا ۶۷ و ۷۱ سایز ۵۵: سرشانه تا فاق ۴۲ و ۴۶، پهنای زیربغل ۳۵ ، قد بیلر از سرشانه تا پایین مچ پا ۷۰ و ۷۴ سایز ۶۰: سرشانه تا فاق ۴۳ و ۴۷، پهنای زیربغل ۳۷ ، قد بیلر از سرشانه تا پایین مچ پا ۷۲ و ۷۶

سرهمی خرسی کد 390

220,000 تومان
سایز 1: حدود 6 تا 9 ماه سرشانه تا فاق 42 ، پهنا زیربغل 27 ، قد کل سرهمی 57 سایز 2: حدود 9 تا 12 ماه سرشانه تا فاق 43.5 ، پهنا زیربغل 28.5 ، قد کل سرهمی 60 سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه سرشانه تا فاق 46 ، پهنا زیربغل 30 ، قد کل سرهمی 65 سایز 4: حدود 18 تا 24 ماه سرشانه تا فاق 49 ، پهنا زیربغل 32 ، قد کل سرهمی 69 سایز 5: حدود 24 تا 36 ماه سرشانه تا فاق 51 ، پهنا زیربغل 33 ، قد کل سرهمی 74

پیشبندی جین زرافه کد 404

295,000 تومان
حدود 6 تا 36 ماه سایز 30: حدود 6 تا 9 ماه قد 55 و 62 . سرشانه تا فاق 38 و 44 . پهنا 28 سایز 35: حدود 9 تا 12 ماه قد 59 و 64 . سرشانه تا فاق 40 و 46  . پهنا 28.5 سایز 40: حدود 12 تا 18 ماه قد 62 و 68. سرشانه تا فاق 43 و 49 . پهنا 29 سایز 45: حدود 18 تا 24 ماه قد 65 و 72. سرشانه تا فاق 47 و 53  . پهنا 29.5 سایز 50: حدود 24 تا 36 ماه قد 69 و 76 . سرشانه تا فاق 46  و 51 . پهنا 30

پیشبندی جین هاپو کد 366

290,000 تومان
6 ماه تا 24 ماه سایز 40: حدود 6 تا 12 ماه قد 55 و 58، سرشانه فاق  39 و 42 پهنا 26 سایز 45:حدود 12 تا 18 ماه قد 60 و 63، سرشانه فاق 40 و 42، پهنا  28 سایز 50: حدود 18 تا 24 ماه قد 65 و 68، سرشانه تا فاق 41 و 43، پهنا  29

پیشبندی جیب دار ذغالی کد 296

265,000 تومان
سایز 40: حدود 6 ماه تا 12 ماه قد 45 و 49. پهنا زیر بغل 26 . سرشانه تا فاق 37 و 40 سایز 45: حدود 12 تا 18 ماه قد 49 و 52 . پهنا زیر بغل 27 . سرشانه تا فاق 38 و 42 سایز 50: حدود 18 تا 24 ماه قد 52 و 55 . پهنا زیر بغل 29 . سرشانه تا فاق 40 و 43 قد با دکمه قابل تنظیم است.

پیشبندی جیب دار کد 193

195,000 تومان
6 ماه تا 60 ماه سایز 40: حدود 6 تا 12 ماه قد 55 و 58، سرشانه فاق  38 و 40 پهنا 26 سایز 45:حدود 12 تا 18 ماه قد 60 و 63، سرشانه فاق 40 و 42، پهنا  27 سایز 50: حدود 18 تا 24 ماه قد 65، سرشانه تا فاق 41 و 43، پهنا  28 سایز 55: حدود 24 تا 36 ماه قد 70 و73 .سرشانه تا فاق 44 و 46 پهنا 29 سایز 60: حدود 36 تا 48 ماه قد 75 و 78 . سرشانه تا فاق 46 و 49 پهنا 30 سایز 65: حدود 48 تا 60 ماه قد 80 و 83. سرشانه تا فاق 47 و 50 پهنا 30

پیشبندی جین عروسکی کد 129

298,000 تومان
6 ماه تا 24 ماه سایز 40: حدود 6 تا 12 ماه قد 55 و 58، سرشانه فاق  38 و 40 پهنا 26 سایز 45:حدود 12 تا 18 ماه قد 60 و 63، سرشانه فاق 40 و 42، پهنا  27 سایز 50: حدود 18 تا 24 ماه قد 65، سرشانه تا فاق 41 و 43، پهنا  28

بیلر عروسکی

398,000 تومان
حدود سایز 6:پهنا زیر بغل بلوز 30 .  قد بلوز 32 . سرشانه تا فاق بیلر 47 و 50 . قد بیلر 67 و 70 سایز 8:پهنا زیر بغل بلوز  33 .  قد بلوز 34 . سرشانه تا فاق بیلر 49 و 52 . قد بیلر 72 و 75 سایز10:پهنا زیر بغل بلوز 36 .  قد بلوز 37 . سرشانه تا فاق بیلر 53 و 56 . قد بیلر 77 و 80 سایز 12:پهنا زیر بغل بلوز 37 . قد بلوز 39 . سرشانه تا فاق بیلر 53 و 56 . قد بیلر 79 و 82 سایز 14:پهنا زیر بغل بلوز 38 . قد بلوز 41 . سرشانه تا فاق بیلر 60 و 63 . قد بیلر 87 و 90   رنگبندی طبق رنگ پیشبندی ها است .

پیشبندی جین تدی کد 137

225,000 تومان
6 ماه تا 24 ماه سایز 40: حدود 6 تا 12 ماه قد 55 و 58، سرشانه فاق  38 و 40 پهنا 26 سایز 45:حدود 12 تا 18 ماه قد 60 و 63، سرشانه فاق 40 و 42، پهنا  27 سایز 50: حدود 18 تا 24 ماه قد 65، سرشانه تا فاق 41 و 43، پهنا  28

بیلر رنگین کمان کد 283

210,000 تومان
حدود 6 تا 24 ماه سایز 1: حدود 6 تا 9 ماه قد تیشرت 32 ، قد تیشرت تا پایین هلال 35 ، پهنا تیشرت 25 قد بیلر 50 ، قد بیلر دکمه دوم 52 ، سرشانه تا فاق 38، سرشانه تا فاق دکمه دوم40 ، پهنا بیلر 29 سایز 2: حدود 9 تا 12ماه قد تیشرت 35 ، قد تیشرت تا پایین هلال 38 ، پهنا تیشرت 26 قد بیلر 53 ، قد بیلر دکمه دوم 55 ، سرشانه تا فاق 40، سرشانه تا فاق دکمه دوم 42 ،پهنا بیلر 30 سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه قد تیشرت 36 ، قد تیشرت تا پایین هلال 40 ، پهنا تیشرت 27 قد بیلر 57 ، قد بیلر دکمه دوم 59 ، سرشانه تا فاق 43، سرشانه تا فاق دکمه دوم 45 ، پهنا بیلر 31 سایز 4: حدود 18 تا 24 ماه قد تیشرت 39 ، قد تیشرت تا پایین هلال 43 ، پهنا تیشرت 30 قد بیلر 59 ، قد بیلر دکمه دوم 61 ، سرشانه تا فاق 44، سرشانه تا فاق دکمه دوم 46 ، پهنا بیلر 33

پیشبندی کوتاه خرگوشی کد 309

275,000 تومان
سایز 40: حدود 6 ماه تا 12 ماه قد 45 و 49. پهنا زیر بغل 26 . سرشانه تا فاق 37 و 40 سایز 45: حدود 12 تا 18 ماه قد 49 و 52 . پهنا زیر بغل 27 . سرشانه تا فاق 38 و 42 سایز 50: حدود 18 تا 24 ماه قد 52 و 55 . پهنا زیر بغل 29 . سرشانه تا فاق 40 و 43 قد با دکمه قابل تنظیم است.

پیشبندی گوش دار آبی کد 304

265,000 تومان
سایز 40: حدود 6 ماه تا 12 ماه قد 45 و 49. پهنا زیر بغل 26 . سرشانه تا فاق 37 و 40 سایز 45: حدود 12 تا 18 ماه قد 49 و 52 . پهنا زیر بغل 27 . سرشانه تا فاق 38 و 42 سایز 50: حدود 18 تا 24 ماه قد 52 و 55 . پهنا زیر بغل 29 . سرشانه تا فاق 40 و 43 قد با دکمه قابل تنظیم است.