نمایش 1–12 از 20 نتیجه

پیشبندی جیبدار جین کوتاه

195,000 تومان
حدود ۶ تا ۲۴ ماه سایز ۴۰: قد ۴۳ و ۴۸ ، سرشانه تا فاق۳۵ و ۳۹، زیر بغل ۲۶ سایز ۴۵: قد ۴۷ و ۵۲ ، سرشانه تا فاق ۳۷ و ۴۱، زیر بغل ۲۷ سایز ۵۰: قد ۵۱ و ۵۶ ، سرشانه تا فاق ۴۰و ۴۴، زیر بغل ۲۹

پیشبندی جیبدار کوتاه

195,000 تومان
حدود ۶ تا ۲۴ ماه سایز ۴۰: قد ۴۳ و ۴۸ ، سرشانه تا فاق۳۵ و ۳۹، زیر بغل ۲۶ سایز ۴۵: قد ۴۷ و ۵۲ ، سرشانه تا فاق ۳۷ و ۴۱، زیر بغل ۲۷ سایز ۵۰: قد ۵۱ و ۵۶ ، سرشانه تا فاق ۴۰و ۴۴، زیر بغل ۲۹ جنس: کتان

رامپر شیر

99,000 تومان
سایز ۱: حدود ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۳۹.۵، پهنا زیربغل ۲۷ سایز ۲: حدود ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۲، پهنا زیربغل ۲۸ سایز ۳: حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۴، پهنا زیربغل ۲۹ سایز ۴: حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه سرشانه تا فاق ۴۷ ، پهنا زیربغل ۳۱ سایز ۵: حدود ۲۴ تا ۳۶ ماه سرشانه تا فاق ۴۹، پهنا زیربغل ۳۲    

رامپر خرس طوسی

99,000 تومان
سایز ۱: حدود ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۳۹.۵، پهنا زیربغل ۲۷ سایز ۲: حدود ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۲، پهنا زیربغل ۲۸ سایز ۳: حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۴، پهنا زیربغل ۲۹ سایز ۴: حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه سرشانه تا فاق ۴۷ ، پهنا زیربغل ۳۱ سایز ۵: حدود ۲۴ تا ۳۶ ماه سرشانه تا فاق ۴۹، پهنا زیربغل ۳۲    

رامپر جوجه نوک طلایی

99,000 تومان
سایز ۱: حدود ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۳۹.۵، پهنا زیربغل ۲۷ سایز ۲: حدود ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۲، پهنا زیربغل ۲۸ سایز ۳: حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۴، پهنا زیربغل ۲۹ سایز ۴: حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه سرشانه تا فاق ۴۷ ، پهنا زیربغل ۳۱ سایز ۵: حدود ۲۴ تا ۳۶ ماه سرشانه تا فاق ۴۹، پهنا زیربغل ۳۲    

رامپر ماشین طوسی

105,000 تومان
جنس: ملانژ حدود نوزادی تا ۱۲ ماه سایز ۱: حدود صفر تا ۳ ماه سرشانه تا فاق ۳۵.۵، پهنا زیربغل ۲۳ سایز ۲: حدود ۳ تا ۶ ماه سرشانه تا فاق ۳۷، پهنا زیربغل ۲۳.۵ سایز ۳: حدود ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۴۰، پهنا زیربغل ۲۵.۵ سایز ۴: حدود ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۱.۵ ، پهنا زیربغل ۲۶.۵

رامپر کیتی

105,000 تومان
جنس: ملانژ حدود نوزادی تا ۱۲ ماه سایز ۱: حدود صفر تا ۳ ماه سرشانه تا فاق ۳۵.۵، پهنا زیربغل ۲۳ سایز ۲: حدود ۳ تا ۶ ماه سرشانه تا فاق ۳۷، پهنا زیربغل ۲۳.۵ سایز ۳: حدود ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۴۰، پهنا زیربغل ۲۵.۵ سایز ۴: حدود ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۱.۵ ، پهنا زیربغل ۲۶.۵

رامپر دایناسور چشم قلمبه

98,000 تومان
جنس: پنبه صد در صد حدود نوزادی تا ۱۲ ماه

سایز۱: حدود صفر تا ۳ ماه سرشانه فاق ۳۶ پهنا زیربغل ۲۴

سایز ۲: حدود ۳ تا ۶ ماه سرشانه تا فاق ۳۷، پهنا زیربغل ۲۶

سایز ۳: حدود ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۴۰ ، پهنا زیربغل ۲۶.۵

سایز ۴: حدود ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۲ ، پهنا زیربغل ۲۷

رامپر ماشین رنگی

98,000 تومان
جنس: پنبه صد در صد حدود نوزادی تا ۱۲ ماه سایز ۱: حدود صفر تا ۳ ماه سرشانه تا فاق ۳۵.۵، پهنا زیربغل ۲۳ سایز ۲: حدود ۳ تا ۶ ماه سرشانه تا فاق ۳۷، پهنا زیربغل ۲۳.۵ سایز ۳: حدود ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۴۰، پهنا زیربغل ۲۵.۵ سایز ۴: حدود ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۱.۵ ، پهنا زیربغل ۲۶.۵

رامپر موش موشی

98,000 تومان
جنس: پنبه صد در صد حدود نوزادی تا ۱۲ ماه

سایز۱: حدود صفر تا ۳ ماه سرشانه فاق ۳۶ پهنا زیربغل ۲۴

سایز ۲: حدود ۳ تا ۶ ماه سرشانه تا فاق ۳۷، پهنا زیربغل ۲۶

سایز ۳: حدود ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۴۰ ، پهنا زیربغل ۲۶.۵

سایز ۴: حدود ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۲ ، پهنا زیربغل ۲۷

رامپر گاو

69,000 تومان
حدود نوزادی تا یکسال سایز1 : مناسب 0تا4ماه سرشانه تا فاق35 دورسینه23 سایز2 : مناسب 4تا8 ماه سرشانه تا فاق 38 دورسینه25 سایز3 :منسب 8تا 12 ماه سرشانه تا فاق 42 دورسینه 27 جنس: نخی

رامپر پیشبندی دایناسور

110,000 تومان
حدود نوزادی تا 18 ماه قد پیشبندی تا 4 سانت با دکمه قابل تغییر است. سایز 1: سرشانه تا فاق 33.5 و 37.5 و ، قد پیشبندی 42 و 46، پهنا زیر بغل تیشرت 21.5 ، قد تیشرت 30 سایز 2: سرشانه تا فاق 36.5 و 40.5، قد پیشبندی 47 و 51 ، پهنا زیر بغل تیشرت 24 ، قد تیشرت 33 سایز 3: سرشانه تا فاق 39 و 43، قد پیشبندی 51 و 55، پهنا زیر بغل تیشرت 27، قد تیشرت 36 حدود یک سانت خطای اندازه را لحاظ کنید.