نمایش 1–12 از 24 نتیجه

رامپر هاپو

92,000 تومان
سایز1 : مناسب 0تا4ماه سرشانه تا فاق35 دورسینه23 سایز2 : مناسب 4تا8 ماه سرشانه تا فاق 38 دورسینه25 سایز3 :منسب 8تا 12 ماه سرشانه تا فاق 42 دورسینه 27 ?جنس: نخی

رامپر کیتی

79,000 تومان
جنس: ملانژ حدود نوزادی تا ۱۲ ماه سایز ۱: حدود صفر تا ۳ ماه سرشانه تا فاق ۳۵.۵، پهنا زیربغل ۲۳ سایز ۲: حدود ۳ تا ۶ ماه سرشانه تا فاق ۳۷، پهنا زیربغل ۲۳.۵ سایز ۳: حدود ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۴۰، پهنا زیربغل ۲۵.۵ سایز ۴: حدود ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۱.۵ ، پهنا زیربغل ۲۶.۵

رامپر پیشبندی دایناسور

110,000 تومان
حدود نوزادی تا 18 ماه قد پیشبندی تا 4 سانت با دکمه قابل تغییر است. سایز 1: سرشانه تا فاق 33.5 و 37.5 و ، قد پیشبندی 42 و 46، پهنا زیر بغل تیشرت 21.5 ، قد تیشرت 30 سایز 2: سرشانه تا فاق 36.5 و 40.5، قد پیشبندی 47 و 51 ، پهنا زیر بغل تیشرت 24 ، قد تیشرت 33 سایز 3: سرشانه تا فاق 39 و 43، قد پیشبندی 51 و 55، پهنا زیر بغل تیشرت 27، قد تیشرت 36 حدود یک سانت خطای اندازه را لحاظ کنید. رامپر پیشبندی دایناسور

رامپر ماه و ستاره

98,000 تومان
جنس : پنبه صد در صد،کیفیت بسیار عالی حدود نوزادی تا 12 ماه ( طبق قد رامپرها تا 18 ماه نیز مناسب است) سایز ۱: قد رامپر ۳۹، پهنا زیربغل ۲۱ سایز ۲: قد رامپر ۴۱، پهنا زیربغل ۲۲ سایز ۳: قد رامپر ۴۴، پهنا زیربغل ۲۲.۵ سایز ۴: قد رامپر ۴۷، پهنا زیر بغل ۲۵ . یک سانت خطای اندازه لحاظ کنید

رامپر حیوانات

98,000 تومان
جنس : پنبه صد در صد،کیفیت بسیار عالی حدود نوزادی تا 12 ماه ( طبق قد رامپرها تا 18 ماه نیز مناسب است) سایز ۱: قد رامپر ۳۹، پهنا زیربغل ۲۱ سایز ۲: قد رامپر ۴۱، پهنا زیربغل ۲۲ سایز ۳: قد رامپر ۴۴، پهنا زیربغل ۲۲.۵ سایز ۴: قد رامپر ۴۷، پهنا زیر بغل ۲۵ . یک سانت خطای اندازه لحاظ کنید

رامپر اردک

88,000 تومان
جنس: پنبه اعلا حدود نوزادی تا 18 ماه قد پیشبندی تا 4 سانت با دکمه قابل تغییر است. سایز 1: سرشانه تا فاق 33.5 و 37.5 و ، قد پیشبندی 42 و 46، پهنا زیر بغل تیشرت 21.5 ، قد تیشرت 30 سایز 2: سرشانه تا فاق 36.5 و 40.5، قد پیشبندی 47 و 51 ، پهنا زیر بغل تیشرت 24 ، قد تیشرت 33 سایز 3: سرشانه تا فاق 39 و 43، قد پیشبندی 51 و 55، پهنا زیر بغل تیشرت 27، قد تیشرت 36 حدود یک سانت خطای اندازه را لحاظ کنید.

رامپر خالخالی

93,000 تومان

حدود 3 تا 18 ماه

سایز 1: حدود  3 تا 6 ماه سرشانه تا فاق 38 ، پهنا زیربغل 25 سایز 2: حدود تقریبی 6 تا 12 ماه سرشانه تا فاق 41.5 ، پهنا زیربغل  26.5 سایز 3: حدود تقریبی 12 تا 18 ماه سرشانه تا فاق 45، پهنا زیربغل 28 حدود یک سانت خطای اندازه لحاظ کنید.

رامپر ستاره رنگی

77,000 تومان
حدود نوزادی تا 12 ماه سایز 1: حدود  تقریبی صفر تا 4 ماه سرشانه تا فاق 36 ، پهنا زیربغل 23 سایز 2: حدود تقریبی 4 تا 8 ماه سرشانه تا فاق 38 ، پهنا زیربغل  25 سایز 3: حدود تقریبی 8 تا 12 ماه سرشانه تا فاق 42، پهنا زیربغل 26 حدود یک سانت خطای اندازه لحاظ کنید.

رامپر اسب آبی

97,000 تومان
رامپر جنس : پنبه حدود 3 ماه تا 18 ماه سایز 1 :حدود 3 تا 6 ماه پهنا زیر بغل 23 سرشانه تا فاق 36 سایز 2 :حدود 6 تا 9 ماه پهنا زیر بغل 25 سرشانه تا فاق  38 سایز 3 : حدود 9 تا 12 ماه پهنا زیر بغل 26 سرشانه تا فاق  41 سایز 4 :حدود 12 تا 18 ماه پهنا زیربغل 28 سرشانه تا فاق 43 یک سانت خطای اندازه لحاظ شود. انتخاب بر اساس سانت های نوشته شده صورت گیرد.  

رامپر گاو

77,000 تومان
حدود نوزادی تا یکسال سایز1 : مناسب 0تا4ماه سرشانه تا فاق35 دورسینه23 سایز2 : مناسب 4تا8 ماه سرشانه تا فاق 38 دورسینه25 سایز3 :منسب 8تا 12 ماه سرشانه تا فاق 42 دورسینه 27 جنس: نخی

رامپر گل گلی

77,000 تومان
سایز1 : مناسب 0تا4ماه سرشانه تا فاق35 دورسینه23 سایز2 : مناسب 4تا8 ماه سرشانه تا فاق 38 دورسینه25 سایز3 :منسب 8تا 12 ماه سرشانه تا فاق 42 دورسینه 27 جنس: نخی

پیشبندی جیبدار کوتاه

195,000 تومان
حدود ۶ تا ۲۴ ماه سایز ۴۰: قد ۴۳ و ۴۸ ، سرشانه تا فاق۳۵ و ۳۹، زیر بغل ۲۶ سایز ۴۵: قد ۴۷ و ۵۲ ، سرشانه تا فاق ۳۷ و ۴۱، زیر بغل ۲۷ سایز ۵۰: قد ۵۱ و ۵۶ ، سرشانه تا فاق ۴۰و ۴۴، زیر بغل ۲۹ جنس: کتان