نمایش 1–12 از 33 نتیجه

رامپر یونیکورن کد 263

195,000 تومان
حدود 6 تا 36 ماه سایز 1: حدود 6 ماه تا 9 ماه قد رامپر 40 . پهنا رامپر 24 سایز 2: حدود 9 ماه تا 12 ماه قد رامپر 43 . پهنا رامپر 25 سایز 3: حدود 12 ماه تا 18 ماه قد رامپر 46 . پهنا رامپر 26 سایز 4: حدود 18 تا 24 ماه قد رامپر 47 . پهنا رامپر 27.5 سایز 5: حدود 24 تا 36 ماه قد رامپر 49.5 . پهنا رامپر 28

رامپر قلب 262

195,000 تومان
سایز 1: حدود 6 ماه تا 9 ماه قد رامپر 40 . پهنا رامپر 24 سایز 2: حدود 9 ماه تا 12 ماه قد رامپر 43 . پهنا رامپر 25 سایز 3: حدود 12 ماه تا 18 ماه قد رامپر 46 . پهنا رامپر 26 سایز 4: حدود 18 تا 24 ماه قد رامپر 47 . پهنا رامپر 27.5 سایز 5: حدود 24 تا 36 ماه قد رامپر 49.5 . پهنا رامپر 28

رامپر هیرو کد 265

195,000 تومان
سایز ۱: حدود ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۳۹.۵، پهنا زیربغل ۲۷ سایز ۲: حدود ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۲، پهنا زیربغل ۲۸ سایز ۳: حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۴، پهنا زیربغل ۲۹ سایز ۴: حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه سرشانه تا فاق ۴۷ ، پهنا زیربغل ۳۱ سایز ۵: حدود ۲۴ تا ۳۶ ماه سرشانه تا فاق ۴۹، پهنا زیربغل ۳۲    

رامپر اتوبوس 266

180,000 تومان
جنس: پنبه اعلا، کیفیت درجه یک سایز 1: 6 تا 9 ماه قد از سرشانه تا فاق 38 ، پهنا 23 سایز 2 : 9 تا 12 ماه قد از سرشانه تا فاق 40 ، پهنا 24 سایز 3: 12 تا 18 ماه قد از سرشانه تا فاق 42 ، پهنا 25 سایز 4: 18 تا 24 ماه قد از سرشانه تا فاق 44 ، پهنا 26 سایز 5: 24 تا 36 ماه قد از سرشانه تا فاق 46 . پهنا 27

رامپر توپ رنگی کد 352

190,000 تومان
سایز 1: حدود 9 تا 12 ماه قد از سرشانه 44 . پهنا زیر بغل  28 سایز 2: حدود 12 تا 18 ماه قد از سرشانه 45 . پهنا زیر بغل  29 سایز 3: حدود 8 تا 24 ماه قد از سرشانه 48 . پهنا زیر بغل  30 سایز 4: حدود 24 تا 36 ماه قد از سرشانه 53 . پهنا زیر بغل  35

بیلر رنگین کمان کد 283

210,000 تومان
حدود 6 تا 24 ماه سایز 1: حدود 6 تا 9 ماه قد تیشرت 32 ، قد تیشرت تا پایین هلال 35 ، پهنا تیشرت 25 قد بیلر 50 ، قد بیلر دکمه دوم 52 ، سرشانه تا فاق 38، سرشانه تا فاق دکمه دوم40 ، پهنا بیلر 29 سایز 2: حدود 9 تا 12ماه قد تیشرت 35 ، قد تیشرت تا پایین هلال 38 ، پهنا تیشرت 26 قد بیلر 53 ، قد بیلر دکمه دوم 55 ، سرشانه تا فاق 40، سرشانه تا فاق دکمه دوم 42 ،پهنا بیلر 30 سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه قد تیشرت 36 ، قد تیشرت تا پایین هلال 40 ، پهنا تیشرت 27 قد بیلر 57 ، قد بیلر دکمه دوم 59 ، سرشانه تا فاق 43، سرشانه تا فاق دکمه دوم 45 ، پهنا بیلر 31 سایز 4: حدود 18 تا 24 ماه قد تیشرت 39 ، قد تیشرت تا پایین هلال 43 ، پهنا تیشرت 30 قد بیلر 59 ، قد بیلر دکمه دوم 61 ، سرشانه تا فاق 44، سرشانه تا فاق دکمه دوم 46 ، پهنا بیلر 33

رامپر ابر زرد 216

175,000 تومان
جنس: پنبه اعلا، کیفیت درجه یک سایز 1: 6 تا 9 ماه قد از سرشانه تا فاق 38 ، پهنا 23 سایز 2 : 9 تا 12 ماه قد از سرشانه تا فاق 40 ، پهنا 24 سایز 3: 12 تا 18 ماه قد از سرشانه تا فاق 42 ، پهنا 25 سایز 4: 18 تا 24 ماه قد از سرشانه تا فاق 44 ، پهنا 26 سایز 5: 24 تا 36 ماه قد از سرشانه تا فاق 46 . پهنا 27 سایز 6: 36 تا 48 ماه قد از سرشانه تا فاق 47 . پهنا 28

رامپر خرگوش سرمه ای 225

180,000 تومان
سایز ۱: حدود ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۳۸ ، پهنا زیربغل ۲۷ سایز ۲: حدود ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۲، پهنا زیربغل ۲۸ سایز ۳: حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۴، پهنا زیربغل ۲۹ سایز ۴: حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه سرشانه تا فاق ۴۷ ، پهنا زیربغل ۳۱ سایز ۵: حدود ۲۴ تا ۳۶ ماه سرشانه تا فاق ۴۹، پهنا زیربغل ۳۲    

رامپر تمساح کد ۲۲۷

180,000 تومان
سایز ۱: حدود ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۳۸ ، پهنا زیربغل ۲۷ سایز ۲: حدود ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۲، پهنا زیربغل ۲۸ سایز ۳: حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۴، پهنا زیربغل ۲۹ سایز ۴: حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه سرشانه تا فاق ۴۷ ، پهنا زیربغل ۳۱ سایز ۵: حدود ۲۴ تا ۳۶ ماه سرشانه تا فاق ۴۸، پهنا زیربغل ۳۳    

رامپر جوجه نوک طلایی 224

180,000 تومان
سایز ۱: حدود ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۳۹.۵، پهنا زیربغل ۲۷ سایز ۲: حدود ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۲، پهنا زیربغل ۲۸ سایز ۳: حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۴، پهنا زیربغل ۲۹ سایز ۴: حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه سرشانه تا فاق ۴۷ ، پهنا زیربغل ۳۱ سایز ۵: حدود ۲۴ تا ۳۶ ماه سرشانه تا فاق ۴۹، پهنا زیربغل ۳۲    

رامپر هاپو

92,000 تومان
سایز1 : مناسب 0تا4ماه سرشانه تا فاق35 دورسینه23 سایز2 : مناسب 4تا8 ماه سرشانه تا فاق 38 دورسینه25 سایز3 :منسب 8تا 12 ماه سرشانه تا فاق 42 دورسینه 27 ?جنس: نخی

رامپر کیتی

79,000 تومان
جنس: ملانژ حدود نوزادی تا ۱۲ ماه سایز ۱: حدود صفر تا ۳ ماه سرشانه تا فاق ۳۵.۵، پهنا زیربغل ۲۳ سایز ۲: حدود ۳ تا ۶ ماه سرشانه تا فاق ۳۷، پهنا زیربغل ۲۳.۵ سایز ۳: حدود ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۴۰، پهنا زیربغل ۲۵.۵ سایز ۴: حدود ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۱.۵ ، پهنا زیربغل ۲۶.۵