نمایش دادن همه 5 نتیجه

رامپر هیرو کد 265

195,000 تومان
سایز ۱: حدود ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۳۹.۵، پهنا زیربغل ۲۷ سایز ۲: حدود ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۲، پهنا زیربغل ۲۸ سایز ۳: حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۴، پهنا زیربغل ۲۹ سایز ۴: حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه سرشانه تا فاق ۴۷ ، پهنا زیربغل ۳۱ سایز ۵: حدود ۲۴ تا ۳۶ ماه سرشانه تا فاق ۴۹، پهنا زیربغل ۳۲    

رامپر اتوبوس 266

180,000 تومان
جنس: پنبه اعلا، کیفیت درجه یک سایز 1: 6 تا 9 ماه قد از سرشانه تا فاق 38 ، پهنا 23 سایز 2 : 9 تا 12 ماه قد از سرشانه تا فاق 40 ، پهنا 24 سایز 3: 12 تا 18 ماه قد از سرشانه تا فاق 42 ، پهنا 25 سایز 4: 18 تا 24 ماه قد از سرشانه تا فاق 44 ، پهنا 26 سایز 5: 24 تا 36 ماه قد از سرشانه تا فاق 46 . پهنا 27

رامپر یونیکورن کد 263

195,000 تومان
حدود 6 تا 36 ماه سایز 1: حدود 6 ماه تا 9 ماه قد رامپر 40 . پهنا رامپر 24 سایز 2: حدود 9 ماه تا 12 ماه قد رامپر 43 . پهنا رامپر 25 سایز 3: حدود 12 ماه تا 18 ماه قد رامپر 46 . پهنا رامپر 26 سایز 4: حدود 18 تا 24 ماه قد رامپر 47 . پهنا رامپر 27.5 سایز 5: حدود 24 تا 36 ماه قد رامپر 49.5 . پهنا رامپر 28

رامپر قلب 262

195,000 تومان
سایز 1: حدود 6 ماه تا 9 ماه قد رامپر 40 . پهنا رامپر 24 سایز 2: حدود 9 ماه تا 12 ماه قد رامپر 43 . پهنا رامپر 25 سایز 3: حدود 12 ماه تا 18 ماه قد رامپر 46 . پهنا رامپر 26 سایز 4: حدود 18 تا 24 ماه قد رامپر 47 . پهنا رامپر 27.5 سایز 5: حدود 24 تا 36 ماه قد رامپر 49.5 . پهنا رامپر 28

رامپر جوجه نوک طلایی 224

180,000 تومان
سایز ۱: حدود ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۳۹.۵، پهنا زیربغل ۲۷ سایز ۲: حدود ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۲، پهنا زیربغل ۲۸ سایز ۳: حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۴، پهنا زیربغل ۲۹ سایز ۴: حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه سرشانه تا فاق ۴۷ ، پهنا زیربغل ۳۱ سایز ۵: حدود ۲۴ تا ۳۶ ماه سرشانه تا فاق ۴۹، پهنا زیربغل ۳۲