نمایش 1–12 از 285 نتیجه

هودی شلوار تدی کد 409

415,000 تومان
حدود 12 ماه تا 4 سال سایز 1( S ): حدود 12 تا 18 ماه قد هودی 37 ، پهنا زیربغل 35 ، شلوار 50 ....................................... سایز 2( M ): حدود 1.5 تا 2 سال قد هودی 39، پهنا زیربغل 36 ، شلوار 53 ....................................... سایز 3( L ): حدود 2 تا 3 سال قد هودی 42 ، پهنا زیربغل 38 ، شلوار 55 ....................................... سایز 4 (XL ): حدود 3 تا 4 سال قد هودی 45، پهنا زیربغل 39 ، شلوار 59  

بلوز شلوار میکی موس قرمز کد 494

295,000 تومان
حدود 1 تا  4 سال سایز 35 : حدود 1 تا 2 سال قد بلوز37  ، پهنا زیربغل 29  ، شلوار 48 سایز 40: حدود 2 تا 3 سال قد بلوز 41  ،  پهنا زیربغل 32  ، شلوار 55 سایز 45: حدود 3 تا 4 سال قد بلوز 46 ، پهنا زیربغل 34 ، شلوار 64

بلوز شلوار کرکی کوالا کد 491

175,000 تومان
حدود 1 تا 4 سال سایز 14 :  حدود 1 تا 2 سال قد بلوز 35 . پهنا بلوز 29  . قد شلوار46 سایز 15 :  حدود 2 تا 3 سال قد بلوز 39 . پهنا بلوز 31  . قد شلوار 51 سایز 16 : حدود 3 تا 4 سال قد بلوز 43  . پهنا بلوز 33  . قد شلوار 58

دورس و شلوار کرکی جاگری کد 490

480,000 تومان
حدود 1 تا 4.5 سال سایز 1 ( S ): حدود 1 تا 1.5 سال قد لباس 35 . پهنا زیربغل 33 . قد شلوار 49 سایز 2( M ) : حدود 1.5 تا 2 سال قد لباس 38 . پهنا زیربغل 35 . قد شلوار 53 سایز 3( L ) : حدود 2 تا 3 سال قد لباس 42 . پهنا زیربغل 37 . قد شلوار 57 سایز 4 ( XL  ) : حدود 3 تا 4 سال قد لباس 45 . پهنا زیربغل 39 . قد شلوار 62

بلوز شلوار طرح دار کد 486

233,000 تومان
حدود 1 تا 4 سال سایز 1: حدود 1 تا 2 سال قد بلوز 36 .پهنا زیربغل 31 . قد شلوار  48 سایز 2: حدود 2 تا 3 سال قد بلوز 39 .پهنا زیربغل 33 . قد شلوار  55 سایز 3: حدود 3 تا 4 سال قد بلوز 43 .پهنا زیربغل 34 . قد شلوار  59

بلوز شلوار خرس گلدوزی کد 484

345,000 تومان
حدود 6 ماه تا 4.5 سال سایز1: حدود 6تا 12 ماه قد بلوز 32.5 ، پهنا از زیر بغل 29  ، قد شلوار 42 سایز2: حدود 12تا 18 ماه قد بلوز 34.5 ، پهنا از زیر بغل 30، قد شلوار 45 سایز3: حدود 18 تا 24 ماه قد بلوز: 37 ،پهنا از  زیر بغل 31.5 ، قد شلوار 51 سایز4: حدود 24 تا 36 ماه قد بلوز: 39 ،پهنا از زیر بغل 33.5 ، قد شلوار 56 سایز 5:حدود 36 تا 42 ماه قد بلوز: 42، پهنا از زیر بغل 34.5 ، قد شلوار 61 سایز6: حدود 42 تا 54 ماه قد بلوز :44 ،پهنا از زیر بغل 35 ، قد شلوار 65  

بلوز شلوار موسچینو کد 480

339,000 تومان
حدود 6 ماه تا 36 ماه سایز1: حدود 6 تا 9 ماه پهنا زیر بغل 26  ، قد بلوز 32 ، قد شلوار 41 سایز 2: حدود 9 تا 12 ماه پهنا زیر بغل 28 ، قد بلوز 35 ، قد شلوار 42.5 سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه پهنا زیر بغل 30 ، قد بلوز 37 ، قد شلوار 45 سایز 4: حدود 18 تا 24 ماه پهنا زیر بغل 32 ، قد بلوز 38 ، قد شلوار 49

بلوز شلوار تدی قهوه ای کد 474

325,000 تومان
حدود 1 تا  4 سال سایز 35 : حدود 1 تا 2 سال قد بلوز37  ، پهنا زیربغل 29  ، شلوار 48 سایز 40: حدود 2 تا 3 سال قد بلوز 41  ،  پهنا زیربغل 32  ، شلوار 55 سایز 45: حدود 3 تا 4 سال قد بلوز 46 ، پهنا زیربغل 34 ، شلوار 64

بلوز شلوار خرس کبریتی کد 434

398,000 تومان
حدود 1.5 تا 3.5 سال سایز 40: حدود 1.5 تا 2 سال قد بلوز 40 ، پهنا زیربغل 30.5، شلوار 52 سایز 45: حدود 2.5 تا 3.5 سال قد بلوز 43، پهنا زیربغل 33، شلوار 57

بلوز شلوار گپ کد 453

388,000 تومان
حدود 1 تا 4.5 سال سایز 35: حدود 1 تا 2 سال قد بلوز 36، پهنا زیربغل 32، قد شلوار 49 سایز 40: حدود 2 تا 3 سال قد بلوز 41، پهنا زیربغل 36، قد شلوار 56 سایز 45: حدود 3 تا 4.5 سال قد بلوز 45، پهنا زیربغل 38، قد شلوار 64

بلوز شلوار آبنبات کد 436

308,000 تومان
حدود 6 ماه تا 4 سال سایز1: حدود 6 تا 12ماه پهنا زیر بغل 26 ، قد بلوز 32 ، قد شلوار 39 سایز 2: حدود12 تا 18 ماه پهنا زیر بغل 28  ، قد بلوز 33  ، قد شلوار43 سایز 3: حدود 18 تا 24 ماه پهنا زیر بغل 31، قد بلوز 37 ، قد شلوار 46 سایز 4: حدود 24 تا 36 ماه پهنا زیر بغل 32 ، قد بلوز 41 ، قد شلوار 49 سایز 5: حدود 36 تا 48 ماه پهنا زیر بغل 34، قد بلوز 43 ، قد شلوار 52

هودی شلوار نایک دورس کد 419

375,000 تومان
سایز 1( S ): حدود 12 تا 18 ماه قد هودی 37 ، پهنا زیربغل 35 ، شلوار 50 ………………………………… سایز 2( M ): حدود 1.5 تا 2 سال قد هودی 39، پهنا زیربغل 36 ، شلوار 53 ………………………………… سایز 3( L ): حدود 2 تا 3 سال قد هودی 42 ، پهنا زیربغل 38 ، شلوار 55 ………………………………… سایز 4 (XL ): حدود 3 تا 4.5 سال قد هودی 45، پهنا زیربغل 39 ، شلوار 59