نمایش 1–12 از 20 نتیجه

بادی شلوارک دوست داشتنی

165,000 تومان
جنس بلوز: پنبه صد در صد جنس شلوارک: کتان نخ صد در صد حدود 6 ماه تا 36 ماه سایز 1:  سرشانه تا فاق ۳۸، پهنا ۲۳، قد شلوارک ۲۴ سایز 2: سرشانه تا فاق ۴۱، پهنا ۲۴، قد شلوارک ۲۶ سایز 3: سرشانه تا فاق ۴۴، پهنا ۲۶، قد شلوارک ۲۸ سایز 4: سرشانه تا فاق ۴۷، پهنا ۲۸، قد شلوارک ۳۰ جهت سفارش به اندازه ها توجه شود.    

سه تیکه پروانه

69,000 تومان
حدود نوزادی تا یکسال جنس: نخی سایز۱: صفر تا ۴ ماه قد زیردکمه 38، پهنا از زیربغل 22، قد شلوار 38 سایز۲: ۴ تا ۸ ماه قد زیردکمه 40، پهنا از زیربغل 23 ، قد شلوار 41 سایز۳: ۸ تا ۱۲ ماه قد زیردکمه 43، پهنا زیر بغل 24 ،  قد شلوار 45  

بادی شلوار پنگوئن برفی

69,000 تومان
سایز صفر: صفر تا ۳ ماه سرشانه تا فاق ۳۷، عرض ۱۹ . سایز۱: ۳ تا ۶ ماه سرشانه تا فاق ۳۹، عرض ۲۱ . سایز۲: ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۴۱، عرض ۲۲ . سایز۳: ۹ تا ۱۲ ماه فقط سایز 0 و 1 کلاه دارد سرشانه تا فاق ۴۵، عرض ۲۳ جنس: نخی

بادی شلوارک پرنسس بابا کالباسی

165,000 تومان
جنس بلوز: پنبه صد در صد جنس شلوارک: کتان نخ صد در صد حدود 9 ماه تا 36 ماه سایز 1:  سرشانه تا فاق ۳۸، پهنا ۲۳، قد شلوارک ۲۴ سایز 2: سرشانه تا فاق ۴۱، پهنا ۲۴، قد شلوارک ۲۶ سایز 3: سرشانه تا فاق ۴۴، پهنا ۲۶، قد شلوارک ۲۸ سایز 4: سرشانه تا فاق ۴۷، پهنا ۲۸، قد شلوارک ۳۰ جهت سفارش به اندازه ها توجه شود.    

بادی شلوارک پرنسس خالخالی

165,000 تومان
جنس بلوز: پنبه صد در صد جنس شلوارک: کتان نخ صد در صد حدود 9 ماه تا 36 ماه سایز 1:  سرشانه تا فاق ۳۸، پهنا ۲۳، قد شلوارک ۲۴ سایز 2: سرشانه تا فاق ۴۱، پهنا ۲۴، قد شلوارک ۲۶ سایز 3: سرشانه تا فاق ۴۴، پهنا ۲۶، قد شلوارک ۲۸ سایز 4: سرشانه تا فاق ۴۷، پهنا ۲۸، قد شلوارک ۳۰ جهت سفارش به اندازه ها توجه شود.    

بادی شلوارک دختر بابای بنفش

165,000 تومان
جنس بلوز: پنبه صد در صد جنس شلوارک: کتان نخ صد در صد حدود 6 ماه تا 36 ماه سایز 1:  سرشانه تا فاق ۳۸، پهنا ۲۳، قد شلوارک ۲۴ سایز 2: سرشانه تا فاق ۴۱، پهنا ۲۴، قد شلوارک ۲۶ سایز 3: سرشانه تا فاق ۴۴، پهنا ۲۶، قد شلوارک ۲۸ سایز 4: سرشانه تا فاق ۴۷، پهنا ۲۸، قد شلوارک ۳۰ جهت سفارش به اندازه ها توجه شود.    

بادی شلوارک ددی پرنسس زرد

165,000 تومان
جنس بلوز: پنبه صد در صد جنس شلوارک: کتان نخ صد در صد حدود 6 ماه تا 36 ماه سایز 1:  سرشانه تا فاق ۳۸، پهنا ۲۳، قد شلوارک ۲۴ سایز 2: سرشانه تا فاق ۴۱، پهنا ۲۴، قد شلوارک ۲۶ سایز 3: سرشانه تا فاق ۴۴، پهنا ۲۶، قد شلوارک ۲۸ سایز 4: سرشانه تا فاق ۴۷، پهنا ۲۸، قد شلوارک ۳۰ جهت سفارش به اندازه ها توجه شود.    

بادی شلوار دایناسور راننده

69,000 تومان
سایز صفر: صفر تا ۳ ماه سرشانه تا فاق ۳۷، عرض ۱۹ . سایز۱: ۳ تا ۶ ماه سرشانه تا فاق ۳۹، عرض ۲۱
.
سایز۲: ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۴۱، عرض ۲۲ . سایز۳: ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۵، عرض ۲۳ فقط سایز 0 و 1 کلاه دارد جنس: نخی

بادی شلوار خرگوش پاپیونی

69,000 تومان
سایز صفر: صفر تا ۳ ماه سرشانه تا فاق ۳۷، عرض ۱۹ . سایز۱: ۳ تا ۶ ماه سرشانه تا فاق ۳۹، عرض ۲۱ . سایز۲: ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۴۱، عرض ۲۲ . سایز۳: ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۵، عرض ۲۳ سایز صفر و یک دارای کلاه می باشند. جنس: نخی

بادی شلوار ابر و بارون

89,000 تومان
💎جنس: پنبه صد در صد، کیفیت عالی👌 . سایز ۱: حدود ۳ تا ۶ ماه قد بادی ۳۸ ، پهنا ۲۲ قد شلوار ۳۷ . سایز۲: حدود ۶ تا ۹ ماه قد بادی ۴۱ ، پهنا ۲۴ قد شلوار ۴۰ . سایز۳: حدود ۹ تا ۱۸ ماه قد بادی ۴۵ ، پهنا ۲۵ قد شلوار ۴۶ یک سانت خطای اندازه لحاظ کنید.

بادی شلوار قو

79,000 تومان89,000 تومان
💎جنس: پنبه صد در صد، کیفیت عالی👌 . سایز ۱: حدود ۳ تا ۶ ماه قد بادی ۳۸ ، پهنا ۲۲ قد شلوار ۳۷ . سایز۲: حدود ۶ تا ۹ ماه قد بادی ۴۱ ، پهنا ۲۴ قد شلوار ۴۰ . سایز۳: حدود ۹ تا ۱۸ ماه قد بادی ۴۵ ، پهنا ۲۵ قد شلوار ۴۶ یک سانت خطای اندازه لحاظ کنید.

بادی شلوارک دختر بابا دنیای مامان

165,000 تومان
جنس بلوز: پنبه صد در صد جنس شلوارک: کتان نخ صد در صد حدود 6 ماه تا 36 ماه سایز 1:  سرشانه تا فاق ۳۸، پهنا ۲۳، قد شلوارک ۲۴ سایز 2: سرشانه تا فاق ۴۱، پهنا ۲۴، قد شلوارک ۲۶ سایز 3: سرشانه تا فاق ۴۴، پهنا ۲۶، قد شلوارک ۲۸ سایز 4: سرشانه تا فاق ۴۷، پهنا ۲۸، قد شلوارک ۳۰ جهت سفارش به اندازه ها توجه شود.