نمایش 1–12 از 24 نتیجه

هودی شلوار کوچولوی شاد

275,000 تومان
سایز 1: حدود 9 تا 12 ماه قد هودی 29، پهنای زیربغل 27، قد شلوار 40 سایز 2: حدود 12 تا 18 ماه قد هودی 31 ، پهنای زیربغل 28 ، قد شلوار 45 سایز 3: حدود 18 تا 24 ماه قد هودی 33  ، پهنای زیربغل 30 ، قد شلوار 47 سایز 4: حدود 24 تا 36 ماه قد هودی 36 ، پهنای زیربغل 31 ، قد شلوار 52

بادی شلوار بیپ بیپ

180,000 تومان
سایز 1:  ۶ تا ۹ ماه: پهنا بادی ۲۳ ، قد بادی ۴۱، قد شلوار ۴۰ . سایز 2: ۹ تا ۱۲ ماه پهنا بادی ۲۴ ، قد بادی ۴۲، قد شلوار ۴۱ . سایز 3: ۱۲ تا ۱۸ ماه پهنا بادی ۲۵ ، قد بادی ۴۵، قد شلوار ۴۵ . سایز 4: ۱۸ تا ۲۴ ماه: .پهنا بادی ۲۶ ، قد بادی ۴۶، قد شلوار ۴۷ . سایز 5: ۲۴ تا ۳۶ ماه: پهنا بادی ۲۹ ، قد بادی ۴۸، قد شلوار ۵۲ جنس: دورس اعلا، بسیار با کیفیت

بادی شلوار شیر جنگل

180,000 تومان
سایز 1:  ۶ تا ۹ ماه: پهنا بادی ۲۳ ، قد بادی ۴۱، قد شلوار ۴۰ . سایز 2: ۹ تا ۱۲ ماه پهنا بادی ۲۴ ، قد بادی ۴۲، قد شلوار ۴۱ . سایز 3: ۱۲ تا ۱۸ ماه پهنا بادی ۲۵ ، قد بادی ۴۵، قد شلوار ۴۵ . سایز 4: ۱۸ تا ۲۴ ماه: .پهنا بادی ۲۶ ، قد بادی ۴۶، قد شلوار ۴۷ . سایز 5: ۲۴ تا ۳۶ ماه: پهنا بادی ۲۹ ، قد بادی ۴۸، قد شلوار ۵۲ جنس: دورس اعلا، بسیار با کیفیت

بادی شلوار دایناسور فانتزی

180,000 تومان
سایز 1:  ۶ تا ۹ ماه: پهنا بادی ۲۳ ، قد بادی ۴۱، قد شلوار ۴۰ . سایز 2: ۹ تا ۱۲ ماه پهنا بادی ۲۴ ، قد بادی ۴۲، قد شلوار ۴۱ . سایز 3: ۱۲ تا ۱۸ ماه پهنا بادی ۲۵ ، قد بادی ۴۵، قد شلوار ۴۵ . سایز 4: ۱۸ تا ۲۴ ماه: .پهنا بادی ۲۶ ، قد بادی ۴۶، قد شلوار ۴۷ . سایز 5: ۲۴ تا ۳۶ ماه: پهنا بادی ۲۹ ، قد بادی ۴۸، قد شلوار ۵۲ جنس: دورس اعلا، بسیار با کیفیت

بادی شلوار پنگوئن برفی

69,000 تومان
سایز صفر: صفر تا ۳ ماه سرشانه تا فاق ۳۷، عرض ۱۹ . سایز۱: ۳ تا ۶ ماه سرشانه تا فاق ۳۹، عرض ۲۱ . سایز۲: ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۴۱، عرض ۲۲ . سایز۳: ۹ تا ۱۲ ماه فقط سایز 0 و 1 کلاه دارد سرشانه تا فاق ۴۵، عرض ۲۳ جنس: نخی

بادی شلوار میکی موس سرخابی

140,000 تومان
جنس فانریپ پنبه لاکرا دار کیفیت عالی حدود 6ماه تا 36 ماه سایز 2:پهنا از زیربغل 24 سرشانه تا فاق 42 قد شلوار 42 سایز 3:پهنا از زیربغل 26 سرشانه تافاق 45 قد شلوار 46 سایز 4:پهنا از زیر بغل 28 سرشانه تا فاق 49 قد شلوار 53 سایز 5:پهنا از زیر بغل30 سرشانه تا فاق 53 قد شلوار 56  

سه تیکه پروانه

69,000 تومان
حدود نوزادی تا یکسال جنس: نخی سایز۱: صفر تا ۴ ماه قد زیردکمه 38، پهنا از زیربغل 22، قد شلوار 38 سایز۲: ۴ تا ۸ ماه قد زیردکمه 40، پهنا از زیربغل 23 ، قد شلوار 41 سایز۳: ۸ تا ۱۲ ماه قد زیردکمه 43، پهنا زیر بغل 24 ،  قد شلوار 45  

بادی شلوارک دوست داشتنی

165,000 تومان
جنس بلوز: پنبه صد در صد جنس شلوارک: کتان نخ صد در صد حدود 6 ماه تا 36 ماه سایز 1:  سرشانه تا فاق ۳۸، پهنا ۲۳، قد شلوارک ۲۴ سایز 2: سرشانه تا فاق ۴۱، پهنا ۲۴، قد شلوارک ۲۶ سایز 3: سرشانه تا فاق ۴۴، پهنا ۲۶، قد شلوارک ۲۸ سایز 4: سرشانه تا فاق ۴۷، پهنا ۲۸، قد شلوارک ۳۰ جهت سفارش به اندازه ها توجه شود.    

بادی شلوارک پرنسس بابا کالباسی

165,000 تومان
جنس بلوز: پنبه صد در صد جنس شلوارک: کتان نخ صد در صد حدود 9 ماه تا 36 ماه سایز 1:  سرشانه تا فاق ۳۸، پهنا ۲۳، قد شلوارک ۲۴ سایز 2: سرشانه تا فاق ۴۱، پهنا ۲۴، قد شلوارک ۲۶ سایز 3: سرشانه تا فاق ۴۴، پهنا ۲۶، قد شلوارک ۲۸ سایز 4: سرشانه تا فاق ۴۷، پهنا ۲۸، قد شلوارک ۳۰ جهت سفارش به اندازه ها توجه شود.    

بادی شلوارک پرنسس خالخالی

165,000 تومان
جنس بلوز: پنبه صد در صد جنس شلوارک: کتان نخ صد در صد حدود 9 ماه تا 36 ماه سایز 1:  سرشانه تا فاق ۳۸، پهنا ۲۳، قد شلوارک ۲۴ سایز 2: سرشانه تا فاق ۴۱، پهنا ۲۴، قد شلوارک ۲۶ سایز 3: سرشانه تا فاق ۴۴، پهنا ۲۶، قد شلوارک ۲۸ سایز 4: سرشانه تا فاق ۴۷، پهنا ۲۸، قد شلوارک ۳۰ جهت سفارش به اندازه ها توجه شود.    

بادی شلوارک دختر بابای بنفش

165,000 تومان
جنس بلوز: پنبه صد در صد جنس شلوارک: کتان نخ صد در صد حدود 6 ماه تا 36 ماه سایز 1:  سرشانه تا فاق ۳۸، پهنا ۲۳، قد شلوارک ۲۴ سایز 2: سرشانه تا فاق ۴۱، پهنا ۲۴، قد شلوارک ۲۶ سایز 3: سرشانه تا فاق ۴۴، پهنا ۲۶، قد شلوارک ۲۸ سایز 4: سرشانه تا فاق ۴۷، پهنا ۲۸، قد شلوارک ۳۰ جهت سفارش به اندازه ها توجه شود.    

بادی شلوارک ددی پرنسس زرد

165,000 تومان
جنس بلوز: پنبه صد در صد جنس شلوارک: کتان نخ صد در صد حدود 6 ماه تا 36 ماه سایز 1:  سرشانه تا فاق ۳۸، پهنا ۲۳، قد شلوارک ۲۴ سایز 2: سرشانه تا فاق ۴۱، پهنا ۲۴، قد شلوارک ۲۶ سایز 3: سرشانه تا فاق ۴۴، پهنا ۲۶، قد شلوارک ۲۸ سایز 4: سرشانه تا فاق ۴۷، پهنا ۲۸، قد شلوارک ۳۰ جهت سفارش به اندازه ها توجه شود.