نمایش 1–12 از 29 نتیجه

بادی شلوار تولد دایناسور

180,000 تومان
سایز 9 تا 12 ماه: پهنا زیر بغل 25 . قدبادی 41 . قدشلوار 41 سایز 12 تا 18 ماه: پهنا زیر بغل 26.5 . قدبادی 44 . قدشلوار 43 سایز 18 تا 24 ماه: پهنا زیر بغل 27.5 . قدبادی 47 . قدشلوار 50 سایز 24 تا 36 ماه: پهنا زیر بغل 28 . قدبادی 48 . قدشلوار 54 جنس: دورس اعلا، بسیار با کیفیت

بادی شلوار دایناسور فانتزی

180,000 تومان
سایز 1:  ۶ تا ۹ ماه: پهنا زیربغل  بادی 25 ، قد بادی 42، قد شلوار 40 . سایز 2: ۹ تا ۱۲ ماه پهنا زیربغل بادی 25 ، قد بادی 43، قد شلوار 42 . سایز 3: ۱۲ تا ۱۸ ماه پهنا زیربغل بادی 27 ، قد بادی 45، قد شلوار 45 . سایز 4: ۱۸ تا ۲۴ ماه: .پهنا زیربغل بادی 28 ، قد بادی 48، قد شلوار 47 . سایز 5: ۲۴ تا ۳۶ ماه: پهنا زیربغل بادی 30 ، قد بادی 50، قد شلوار 53 جنس: دورس اعلا، بسیار با کیفیت

بادی شلوار کوالا درختی

180,000 تومان
سایز 9 تا 12 ماه: پهنا زیر بغل 25 . قدبادی 41 . قدشلوار 41 سایز 12 تا 18 ماه: پهنا زیر بغل 26.5 . قدبادی 44 . قدشلوار 43 سایز 18 تا 24 ماه: پهنا زیر بغل 27.5 . قدبادی 47 . قدشلوار 50 سایز 24 تا 36 ماه: پهنا زیر بغل 28 . قدبادی 48 . قدشلوار 54 جنس: دورس اعلا، بسیار با کیفیت

بادی شلوار ماه و کوالا

180,000 تومان
سایز 9 تا 12 ماه: پهنا زیر بغل 25 . قدبادی 41 . قدشلوار 41 سایز 12 تا 18 ماه: پهنا زیر بغل 26.5 . قدبادی 44 . قدشلوار 43 سایز 18 تا 24 ماه: پهنا زیر بغل 27.5 . قدبادی 47 . قدشلوار 50 سایز 24 تا 36 ماه: پهنا زیر بغل 28 . قدبادی 48 . قدشلوار 54 جنس: دورس اعلا، بسیار با کیفیت

بادی شلوار دایناسور خوشحال

140,000 تومان
جنس فانریپ پنبه لاکرا دار کیفیت عالی حدود 6ماه تا 36 ماه سایز 2:پهنا از زیربغل 24 سرشانه تا فاق 42 قد شلوار 42 سایز 3:پهنا از زیربغل 26 سرشانه تافاق 45 قد شلوار 46 سایز 4:پهنا از زیر بغل 28 سرشانه تا فاق 49 قد شلوار 53 سایز 5:پهنا از زیر بغل30 سرشانه تا فاق 53 قد شلوار 56  

بادی شلوار سه پیشی

180,000 تومان
. سایز ۶ تا ۹ ماه: پهنا زیربغل 23.5 ، قد بادی 42، قد شلوار 40 . سایز ۹ تا ۱۲ ماه پهنا زیربغل 24  ، قد بادی 43.5، قد شلوار 42 . سایز ۱۲ تا ۱۸ ماه پهنا زیربغل 26  ، قد بادی 47، قد شلوار 43 . سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه: پهنا زیربغل  26.5 ، قد بادی 49 ، قد شلوار 48 . سایز ۲۴ تا ۳۶ ماه: پهنا زیربغل 30 ، قد بادی 51 ، قد شلوار 52 جنس: دورس اعلا، کیفیت بسیار عالی

هودی شلوار کوچولوی شاد

275,000 تومان
سایز 1: حدود 9 تا 12 ماه قد هودی 29، پهنای زیربغل 27، قد شلوار 40 سایز 2: حدود 12 تا 18 ماه قد هودی 31 ، پهنای زیربغل 28 ، قد شلوار 45 سایز 3: حدود 18 تا 24 ماه قد هودی 33  ، پهنای زیربغل 30 ، قد شلوار 47 سایز 4: حدود 24 تا 36 ماه قد هودی 36 ، پهنای زیربغل 31 ، قد شلوار 52

بادی شلوار بیپ بیپ

180,000 تومان
سایز 1:  ۶ تا ۹ ماه: پهنا بادی ۲۳ ، قد بادی ۴۱، قد شلوار ۴۰ . سایز 2: ۹ تا ۱۲ ماه پهنا بادی ۲۴ ، قد بادی ۴۲، قد شلوار ۴۱ . سایز 3: ۱۲ تا ۱۸ ماه پهنا بادی ۲۵ ، قد بادی ۴۵، قد شلوار ۴۵ . سایز 4: ۱۸ تا ۲۴ ماه: .پهنا بادی ۲۶ ، قد بادی ۴۶، قد شلوار ۴۷ . سایز 5: ۲۴ تا ۳۶ ماه: پهنا بادی ۲۹ ، قد بادی ۴۸، قد شلوار ۵۲ جنس: دورس اعلا، بسیار با کیفیت

بادی شلوار شیر جنگل

180,000 تومان
سایز 1:  ۶ تا ۹ ماه: پهنا بادی ۲۳ ، قد بادی ۴۱، قد شلوار ۴۰ . سایز 2: ۹ تا ۱۲ ماه پهنا بادی ۲۴ ، قد بادی ۴۲، قد شلوار ۴۱ . سایز 3: ۱۲ تا ۱۸ ماه پهنا بادی ۲۵ ، قد بادی ۴۵، قد شلوار ۴۵ . سایز 4: ۱۸ تا ۲۴ ماه: .پهنا بادی ۲۶ ، قد بادی ۴۶، قد شلوار ۴۷ . سایز 5: ۲۴ تا ۳۶ ماه: پهنا بادی ۲۹ ، قد بادی ۴۸، قد شلوار ۵۲ جنس: دورس اعلا، بسیار با کیفیت

بادی شلوار پنگوئن برفی

69,000 تومان
سایز صفر: صفر تا ۳ ماه سرشانه تا فاق ۳۷، عرض ۱۹ . سایز۱: ۳ تا ۶ ماه سرشانه تا فاق ۳۹، عرض ۲۱ . سایز۲: ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۴۱، عرض ۲۲ . سایز۳: ۹ تا ۱۲ ماه فقط سایز 0 و 1 کلاه دارد سرشانه تا فاق ۴۵، عرض ۲۳ جنس: نخی

بادی شلوار میکی موس سرخابی

140,000 تومان
جنس فانریپ پنبه لاکرا دار کیفیت عالی حدود 6ماه تا 36 ماه سایز 2:پهنا از زیربغل 24 سرشانه تا فاق 42 قد شلوار 42 سایز 3:پهنا از زیربغل 26 سرشانه تافاق 45 قد شلوار 46 سایز 4:پهنا از زیر بغل 28 سرشانه تا فاق 49 قد شلوار 53 سایز 5:پهنا از زیر بغل30 سرشانه تا فاق 53 قد شلوار 56  

سه تیکه پروانه

69,000 تومان
حدود نوزادی تا یکسال جنس: نخی سایز۱: صفر تا ۴ ماه قد زیردکمه 38، پهنا از زیربغل 22، قد شلوار 38 سایز۲: ۴ تا ۸ ماه قد زیردکمه 40، پهنا از زیربغل 23 ، قد شلوار 41 سایز۳: ۸ تا ۱۲ ماه قد زیردکمه 43، پهنا زیر بغل 24 ،  قد شلوار 45