نمایش 1–12 از 23 نتیجه

زیردکمه رکابی پنبه کد 501

89,000 تومان
حدود 1 تا 3.5 سال سایز 4: قد بادی 47 . عرض زیر بغل 26 سایز 5: قد بادی 50 . عرض زیر بغل 28 سایز 6: قد بادی 52 . عرض زیر بغل 30

رکابی آویشن کد 426

89,000 تومان
حدود 1 تا 3 سال سایز 4: قد بادی 47 . عرض زیر بغل 26 سایز 5: قد بادی 50 . عرض زیر بغل 28 سایز 6: قد بادی 52 . عرض زیر بغل 30

بادی یقه دار کد 282

135,000 تومان
حدود 6 تا 36 ماه سایز ۱: حدود ۶ تا ۹ ماه قد بادی 40 , پهنا زیربغل 25 سایز ۲: حدود ۹ تا ۱۲ ماه قد بادی 44 , پهنا زیربغل 26 سایز ۳: حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه قد بادی 46 , پهنا زیربغل 27 سایز ۴: حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه قد بادی 50, پهنا زیربغل 29 سایز ۵ : حدود ۲۴ تا ۳۶ ماه قد بادی 53 , پهنا زیربغل 31

رکابی زیر دکمه پنبه کد 239

89,000 تومان
حدود 9 تا 36 ماه سایز 4: قد بادی 47 . عرض زیر بغل 26 سایز 5: قد بادی 50 . عرض زیر بغل 28 سایز 6: قد بادی 52 . عرض زیر بغل 30

رکابی زیردکمه طرح دار کد 217

89,000 تومان
حدود 9 تا 36 ماه سایز 4: قد بادی 47 . عرض زیر بغل 26 سایز 5: قد بادی 50 . عرض زیر بغل 28 سایز 6: قد بادی 52 . عرض زیر بغل 30

بادی یقه ب ب

118,000 تومان
حدود ۶ تا ۳۶ ماه سایز 1: حدود ۳ تا ۶ ماه قد بادی از سرشانه تا فاق ۳۶ ، پهنا ۲۲ سایز 2 : حدود ۶ تا ۹ ماه قد بادی از سرشانه تا فاق ۴۰ ، پهنای زیربغل ۲۴ سایز 3 : حدود ۹ تا ۱۲ ماه قد بادی از سرشانه تا فاق ۴۳، پهنای زیربغل۲۶ سایز 4 : حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه قد بادی از سرشانه تا فاق ۴۶، پهنای زیربغل ۲۷ سایز 5 : حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه قد بادی از سرشانه تا فاق ۴۸  ، پهنای زیربغل ۲۸.۵ سایز 6 : حدود ۲۴ تا ۳۶ ماه قد بادی از سرشانه تا فاق ۵۲ ، پهنای زیربغل ۳۰

رکابی نخی کد 166

55,000 تومان
حدود 9 تا 36 ماه سایز 4: قد بادی 47 . عرض زیر بغل 26 سایز 5: قد بادی 50 . عرض زیر بغل 28 سایز 6: قد بادی 52 . عرض زیر بغل 30

رکابی خرسی کد 145

79,000 تومان
حدود 9 تا 36 ماه سایز 4: قد بادی 47 . عرض زیر بغل 26 سایز 5: قد بادی 50 . عرض زیر بغل 28 سایز 6: قد بادی 52 . عرض زیر بغل 30

رکابی نوزادی

65,000 تومان
حدود سایز 1: قد بادی 37 . پهنا زیر بغل 21 سایز 2: قد بادی 41 . پهنا زیر بغل 22 سایز 3: قد بادی 46 . پهنا زیر بغل 23

رکابی زیر دکمه پنبه کد 181

89,000 تومان
حدود 9 تا 36 ماه سایز 4: قد بادی 47 . عرض زیر بغل 26 سایز 5: قد بادی 50 . عرض زیر بغل 28 سایز 6: قد بادی 52 . عرض زیر بغل 30

زیردکمه مجلسی چهارخونه کد 125

97,000 تومان
  • جنس: پنگال کشی
  • حدود 3 تا 18 ماه
  • سایز ۱: حدود ۳ تا ۶ ماه سرشانه تا فاق ۳۵ (کشسانی تا حدود ۴۲)، پهنا زیر بغل 25 . سایز۲: حدود ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۳۷ (کشسانی تا حدود ۴۴) ، پهنا زیر بغل 26 . سایز۳: حدود ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۳۹ (کشسانی تا حدود ۴۵) ، پهنا زیر بغل 27 . سایز۴: حدود 12 تا 18 ماه سرشانه تا فاق ۴۰ (کشسانی تا حدود ۴۷)، پهنا زیر بغل 30

زیردکمه رکابی کد 195

89,000 تومان
حدود 9 تا 36 ماه سایز 4: قد بادی 47 . عرض زیر بغل 26 سایز 5: قد بادی 50 . عرض زیر بغل 28 سایز 6: قد بادی 52 . عرض زیر بغل 30