نمایش 1–12 از 15 نتیجه

رکابی خرسی کد 145

65,000 تومان
حدود 9 تا 36 ماه سایز 4: قد بادی 47 . عرض زیر بغل 26 سایز 5: قد بادی 50 . عرض زیر بغل 28 سایز 6: قد بادی 52 . عرض زیر بغل 30

رکابی نوزادی

60,000 تومان
حدود سایز 1: قد بادی 37 . پهنا زیر بغل 21 سایز 2: قد بادی 41 . پهنا زیر بغل 22 سایز 3: قد بادی 46 . پهنا زیر بغل 23

زیردکمه مجلسی چهارخونه کد 125

97,000 تومان
  • جنس: پنگال کشی
  • حدود 3 تا 18 ماه
  • سایز ۱: حدود ۳ تا ۶ ماه سرشانه تا فاق ۳۵ (کشسانی تا حدود ۴۲)، پهنا زیر بغل 25 . سایز۲: حدود ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۳۷ (کشسانی تا حدود ۴۴) ، پهنا زیر بغل 26 . سایز۳: حدود ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۳۹ (کشسانی تا حدود ۴۵) ، پهنا زیر بغل 27 . سایز۴: حدود 12 تا 18 ماه سرشانه تا فاق ۴۰ (کشسانی تا حدود ۴۷)، پهنا زیر بغل 30

رکابی طرح دار کد 116

45,000 تومان
حدود 9 تا 36 ماه سایز 4: قد بادی 47 . عرض زیر بغل 26 سایز 5: قد بادی 50 . عرض زیر بغل 28 سایز 6: قد بادی 52 . عرض زیر بغل 30 شماره 1: طرح خرسی شماره 2: طرح حیوانات شماره 3: شطرنجی شماره 4: شیر و فیل

بادی یقه ب ب

118,000 تومان
حدود ۶ تا ۳۶ ماه سایز 1: حدود ۳ تا ۶ ماه قد بادی از سرشانه تا فاق ۳۶ ، پهنا ۲۲ سایز 2 : حدود ۶ تا ۹ ماه قد بادی از سرشانه تا فاق ۴۰ ، پهنای زیربغل ۲۴ سایز 3 : حدود ۹ تا ۱۲ ماه قد بادی از سرشانه تا فاق ۴۳، پهنای زیربغل۲۶ سایز 4 : حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه قد بادی از سرشانه تا فاق ۴۶، پهنای زیربغل ۲۷ سایز 5 : حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه قد بادی از سرشانه تا فاق ۴۸  ، پهنای زیربغل ۲۸.۵ سایز 6 : حدود ۲۴ تا ۳۶ ماه قد بادی از سرشانه تا فاق ۵۲ ، پهنای زیربغل ۳۰

زیردکمه مجلسی هندوانه

104,000 تومان
  • جنس: پنگال کشی
  • حدود 3 تا 18 ماه
  • سایز ۱: حدود ۳ تا ۶ ماه سرشانه تا فاق ۳۵ (کشسانی تا حدود ۴۲)، عرض شانه ۲۲ . سایز۲: حدود ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۳۷ (کشسانی تا حدود ۴۴) ، عرض شانه ۲۳ . سایز۳: حدود ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۳۹ (کشسانی تا حدود ۴۵) ، عرض شانه ۲۴ . سایز۴: حدود 12 تا 18 ماه سرشانه تا فاق ۴۰ (کشسانی تا حدود ۴۷)، عرض شانه ۲۵

بادی یقه دار

118,000 تومان
جنس: پنبه صد در صد اعلا سایز ۱: حدود ۶ تا ۹ ماه قد بادی 38.5 , پهنا زیربغل 24 سایز ۲: حدود ۹ تا ۱۲ ماه قد بادی 42.5 , پهنا زیربغل 26 سایز ۳: حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه قد بادی 45 , پهنا زیربغل 27 سایز ۴: حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه قد بادی 48 , پهنا زیربغل 29.5 سایز ۵ : حدود ۲۴ تا ۳۶ ماه قد بادی 50 , پهنا زیربغل 31

زیردکمه مجلسی مشکی

97,000 تومان
  • جنس: پنگال کشی
  • حدود 3 تا 18 ماه
  • سایز ۱: حدود 3 تا 6 ماه سرشانه تا فاق 35 (کشسانی تا حدود 42)، پهنا زیربغل 23 . سایز۲: حدود 6 تا 9 ماه سرشانه تا فاق 37 (کشسانی تا حدود 44) ، پهنا زیربغل 24.5 . سایز۳: حدود 9 تا 12 ماه سرشانه تا فاق 39 (کشسانی تا حدود 45) ، پهنا زیربغل 27 . سایز۴: حدود 12 تا 18 ماه سرشانه تا فاق 40 (کشسانی تا حدود 47)، پهنا زیربغل 29

زیردکمه لی طرح دار

125,000 تومان
سایزبندی : 6 تا 24 ماه سایز 1: حدود 6 تا 9 ماه قد بادی 40 (با کشسانی 44)، پهنا زیربغل 26 سایز 2: حدود 9 تا 12 ماه قد بادی 44 ( با کشسانی 47)، پهنا زیربغل 27 سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه قد بادی 46  ( با کشسانی 48 )، پهنا زیربغل 28 سایز 4: حدود 18 تا 24 ماه قد بادی 48.5 ( با کشسانی 51.5 )، پهنا زیربغل 30  

هودی خرگوش گوش دراز

138,000 تومان
حدود 9 تا 36 ماه سایز ۱ : حدود 9 تا 12 ماه قد بادی از سرشانه ۴۳ و پهنا زیربغل ۲۷ سایز ۲: حدود 12 تا 18 ماه قد بادی از سرشانه ۴۵ و پهنا زیربغل ۲۹ سایز ۳: حذود 18 تا 24 ماه قد بادی از سرشانه ۴۷ و پهنا زیربغل ۳۰.۵ سایز ۴: حدود 24 تا 36 ماه قد بادی از سرشانه ۵۰ و پهنا زیربغل ۳۱.۵

هودی خرس طوسی

138,000 تومان
حدود 6 تا 24 ماه سایز 1: حدود 6 تا 9 ماه قد بادی از سرشانه 41 و پهنا زیر بغل 25 سایز 2 : حدود 9 تا 12 ماه قد بادی از سرشانه ۴۳ و پهنا زیربغل ۲۷ سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه قد بادی از سرشانه ۴۵ و پهنا زیربغل ۲۹ سایز 4: حذود 18 تا 24 ماه قد بادی از سرشانه ۴۷ و پهنا زیربغل ۳۰.۵

هودی جوجه طلایی

138,000 تومان
حدود 9 تا 36 ماه سایز ۱ : حدود 9 تا 12 ماه قد بادی از سرشانه ۴۳ و پهنا زیربغل ۲۷ سایز ۲: حدود 12 تا 18 ماه قد بادی از سرشانه ۴۵ و پهنا زیربغل ۲۹ سایز ۳: حذود 18 تا 24 ماه قد بادی از سرشانه ۴۷ و پهنا زیربغل ۳۰.۵ سایز ۴: حدود 24 تا 36 ماه قد بادی از سرشانه ۵۰ و پهنا زیربغل ۳۱.۵