نمایش دادن همه 9 نتیجه

زیردکمه لی طرح دار

125,000 تومان
سایزبندی : 6 تا 24 ماه سایز 1: حدود 6 تا 9 ماه قد بادی 40 (با کشسانی 44)، پهنا زیربغل 26 سایز 2: حدود 9 تا 12 ماه قد بادی 44 ( با کشسانی 47)، پهنا زیربغل 27 سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه قد بادی 46  ( با کشسانی 48 )، پهنا زیربغل 28 سایز 4: حدود 18 تا 24 ماه قد بادی 48.5 ( با کشسانی 51.5 )، پهنا زیربغل 30  

بادی یقه دار

118,000 تومان
جنس: پنبه صد در صد اعلا سایز ۱: حدود ۶ تا ۹ ماه قد بادی 38.5 , پهنا زیربغل 24 سایز ۲: حدود ۹ تا ۱۲ ماه قد بادی 42.5 , پهنا زیربغل 26 سایز ۳: حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه قد بادی 45 , پهنا زیربغل 27 سایز ۴: حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه قد بادی 48 , پهنا زیربغل 29.5 سایز ۵ : حدود ۲۴ تا ۳۶ ماه قد بادی 50 , پهنا زیربغل 31

هودی خرگوش گوش دراز

138,000 تومان
حدود 9 تا 36 ماه سایز ۱ : حدود 9 تا 12 ماه قد بادی از سرشانه ۴۳ و پهنا زیربغل ۲۷ سایز ۲: حدود 12 تا 18 ماه قد بادی از سرشانه ۴۵ و پهنا زیربغل ۲۹ سایز ۳: حذود 18 تا 24 ماه قد بادی از سرشانه ۴۷ و پهنا زیربغل ۳۰.۵ سایز ۴: حدود 24 تا 36 ماه قد بادی از سرشانه ۵۰ و پهنا زیربغل ۳۱.۵

هودی خرس طوسی

138,000 تومان
حدود 6 تا 24 ماه سایز 1: حدود 6 تا 9 ماه قد بادی از سرشانه 41 و پهنا زیر بغل 25 سایز 2 : حدود 9 تا 12 ماه قد بادی از سرشانه ۴۳ و پهنا زیربغل ۲۷ سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه قد بادی از سرشانه ۴۵ و پهنا زیربغل ۲۹ سایز 4: حذود 18 تا 24 ماه قد بادی از سرشانه ۴۷ و پهنا زیربغل ۳۰.۵

هودی جوجه طلایی

138,000 تومان
حدود 9 تا 36 ماه سایز ۱ : حدود 9 تا 12 ماه قد بادی از سرشانه ۴۳ و پهنا زیربغل ۲۷ سایز ۲: حدود 12 تا 18 ماه قد بادی از سرشانه ۴۵ و پهنا زیربغل ۲۹ سایز ۳: حذود 18 تا 24 ماه قد بادی از سرشانه ۴۷ و پهنا زیربغل ۳۰.۵ سایز ۴: حدود 24 تا 36 ماه قد بادی از سرشانه ۵۰ و پهنا زیربغل ۳۱.۵

زیردکمه مجلسی مشکی

97,000 تومان
  • جنس: پنگال کشی
  • حدود 3 تا 18 ماه
  • سایز ۱: حدود 3 تا 6 ماه سرشانه تا فاق 35 (کشسانی تا حدود 42)، پهنا زیربغل 23 . سایز۲: حدود 6 تا 9 ماه سرشانه تا فاق 37 (کشسانی تا حدود 44) ، پهنا زیربغل 24.5 . سایز۳: حدود 9 تا 12 ماه سرشانه تا فاق 39 (کشسانی تا حدود 45) ، پهنا زیربغل 27 . سایز۴: حدود 12 تا 18 ماه سرشانه تا فاق 40 (کشسانی تا حدود 47)، پهنا زیربغل 29

زیردکمه توردار مشکی

110,000 تومان
حدود 3 تا 24 ماه جنس: پنبه صد در صد، لاکرا دار( دارای کشسانی بالا) سایز 1: قد زیردکمه 40، پهنا زیربغل 21 سایز 2: قد زیردکمه 42، پهنا زیربغل 22 سایز 3: قد زیرکمه 44، پهنا زیربغل 24.5 سایز 4: قد زیردکمه 47، پهنا زیربغل 26.5

هودی خرگوشی

118,000 تومان
جنس: پنبه اعلا حدود ۳ تا ۱۵ ماه

سایز ۱: حدود ۳ تا ۶ ماه سرشانه تا فاق ۳۷، عرض زیر بغل ۲۳ سایز ۲: حدود ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۴۰، عرض زیر بغل ۲۴.۵ سایز ۳: حدود ۹ تا ۱۵ ماه سرشانه تا فاق ۴۳.۵ ، عرض زیر بغل ۲۶

حدود ۱ سانت خطای اندازه را لحاظ کنید.

زیردکمه یقه دار

89,000 تومان
حدود ۶ تا ۴۸ ماه سایز ۱: حدود تقریبی ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۴۰ پهنا زیربغل ۲۲.۵ . سایز ۲: حدود تقریبی ۹تا۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۲ پهنا زیربغل ۲۳.۵ . سایز ۳: حدود ۱۲تا۱۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۵، پهنا زیربغل ۲۵.۵ . سایز ۴: حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه سرشانه تا فاق ۴۸ پهنا زیربغل ۲۶ . سایز ۵: ۲۴ تا ۳۶ ماه سرشانه تا فاق ۵۱ پهنا زیربغل ۲۸.۵ . سایز ۶: ۳۶ تا ۴۸ ماه سرشانه تا فاق ۵۳ پهنا زیربغل ۳۰