نمایش دادن همه 4 نتیجه

بلوز شلوار ربیت

130,000 تومان
پنبه اعلا ‌ مناسب حدودا ۱ تا ۷ سال . سایز ۳۵ : حدود ۱ تا ۲ سال پهنا لباس ۲۹ ، قد لباس ۳۷ قد شلوار ۵۲ . سایز۴۰: حدود ۲ تا ۴ سال پهنا لباس ۲۹.۵ ، قد لباس ۴۱، قد شلوار ۵۷ . سایز۴۵: حدود ۴ تا ۵ سال پهنا لباس ۳۰ ، قد لباس ۴۵ ، قد شلوار ۶۲ . سایز ۵۰: حدود ۵ تا ۷ سال پهنا لباس ۳۱ ، قد لباس ۴۸ ، قد شلوار ۶۸ لطفا به سانت های نوشته شده هنگام سفارش توجه شود. ‌

پیشبندی پاندا

99,000 تومان
۳ ماه تا ۲۴ ماه سایز ۴۰: قد ۵۵، سرشانه فاق ۳۷ پهنا زیربغل ۲۶ سایز ۴۵: قد ۶۰، سرشانه فاق ۳۹، پهنا زیربغل ۲۸ سایز ۵۰: قد ۶۵، سرشانه تا فاق ۴۰، پهنا زیربغل ۲۸.۵

پیش بندی جیب دار

99,000 تومان
۳ ماه تا ۲۴ ماه سایز ۴۰: قد ۵۵، سرشانه فاق ۳۷ پهنا زیربغل ۲۶ سایز ۴۵: قد ۶۰، سرشانه فاق ۳۹، پهنا زیربغل ۲۸ سایز ۵۰: قد ۶۵، سرشانه تا فاق ۴۰، پهنا زیربغل ۲۸.۵

پیش بندی چشم و زبون

99,000 تومان
۳ ماه تا ۲۴ ماه سایز ۴۰: قد ۵۵، سرشانه فاق ۳۷ پهنا زیربغل ۲۶ سایز ۴۵: قد ۶۰، سرشانه فاق ۳۹، پهنا زیربغل ۲۸ سایز ۵۰: قد ۶۵، سرشانه تا فاق ۴۰، پهنا زیربغل ۲۸.۵