نمایش 1–12 از 23 نتیجه

باب اسفنجی و پاتریک

125,000 تومان
جنس پنبه اعلا، کیفیت عالی
حدود 1 تا 7 سال
سایز 35: قد ۳۵، عرض ۲۸، قد شلوارک ۳۲ . سایز 40: قد ۴۱، عرض ۳۰، قد شلوارک ۳۷ . سایز 45: قد ۴۵، عرض ۳۳، قد شلولرک ۴۴ . سایز 50: قد ۵۰، عرض ۳۶، قد شلوارک ۴۸

تیشرت شلوارک مرد عنکبوتی

125,000 تومان
جنس پنبه اعلا، کیفیت عالی
حدود 1 تا 7 سال
سایز 35: قد ۳۵، عرض ۲۸، قد شلوارک ۳۲ . سایز 40: قد ۴۱، عرض ۳۰، قد شلوارک ۳۷ . سایز 45: قد ۴۵، عرض ۳۳، قد شلولرک ۴۴ . سایز 50: قد ۵۰، عرض ۳۶، قد شلوارک ۴۸

تیشرت شلوارک مهندس

77,000 تومان

جنس: پنبه اعلا

سایز 35 : حدود 1تا 2 سالقد 35 ، پهنااز زیر بغل 29 ، قد شلوارک 28سایز 40 :حدود 2 تا 4 سالقد 41 ، پهنا از زیر بغل 32 ، قد شلوارک 30سایز 45: حدود 4 تا 6 سالقد 46 ، پهنا از زیر بغل 34 ، قد شلوارک 37

یونیکورن شلوار برمودا

89,000 تومان
حدود ۱ تا ۷ سال جنس پنبه اعلا سایز ۳۵:  پهنا ۲۶، قد بلوز ۳۵، قد شلوار ساق کوتاه ۴۰

مینی موس عکاس

89,000 تومان
حدود ۱ تا ۷ سال جنس پنبه اعلا سایز ۳۵:  پهنا ۲۶، قد بلوز ۳۵، قد شلوار ساق کوتاه ۴۰

تیشرت و ساق برمودا مینی موس

110,000 تومان
حدود ۳ تا ۲۴ ماه سایز ۳۵: حدود ۳ تا ۶ ماه قد ۳۰، عرض زیر بغل ۲۳، قد شلوار

تیشرت شلوارک دایناسور خوابالو

125,000 تومان
حدود 1 تا 7 سالسایز 35:قد تیشرت 35، عرض 26 سانت، قد شلوارک 33سایز 40:قد تیشرت 40، عرض 30 سانت،قد شلوارک 37سایز 45:قد تیشرت 45، عرض 33 سانت، قد شلوارک 42سایز50:قد تیشرت 50،عرض 35سانت، قد شلوارک 47جنس: پنبه فانریپ اعلا

تیشرت شلوارک میلک

79,000 تومان
حدود ۲ تا ۹ سال سایز ۴۰: قد ۴۱، پهنا زیر بغل ۳۰ ، شلوارک ۳۳ . سایز ۴۵: قد

تیشرت شلوارک خرس خندان

105,000 تومان
حدود 9 ماه تا 5 سالسایز 3: قد 32، عرض 24 ، قد شلوارک 29سایز 4: قد 36، عرض 27 ، قد شلوارک 30سایز 40: قد 41، عرض 29 ، قد شلوارک 32سایز 45: قد 47  ، عرض 32 ، قد شلوارک 36

جنس: پنبه اعلا

تیشرت شلوارک سگ نگهبان

69,000 تومان

جنس: پنبه اعلا

سایز 35 : حدود 1تا 2 سالقد 35 ، پهنااز زیر بغل 29 ، قد شلوارک 28سایز 40 :حدود 2 تا 4 سالقد 41 ، پهنا از زیر بغل 32 ، قد شلوارک 30سایز 45: حدود 4 تا 6 سالقد 46 ، پهنا از زیر بغل 34 ، قد شلوارک 37

تیشرت شلوارک پرسنت

69,000 تومان

جنس: پنبه اعلا

سایز 35 : حدود 1تا 2 سالقد 35 ، پهنااز زیر بغل 29 ، قد شلوارک 28سایز 40 :حدود 2 تا 4 سالقد 41 ، پهنا از زیر بغل 32 ، قد شلوارک 30سایز 45: حدود 4 تا 6 سالقد 46 ، پهنا از زیر بغل 34 ، قد شلوارک 37

بلوز شلوار یونیکورن ستاره ای

130,000 تومان
پنبه اعلا ‌ مناسب حدودا ۱ تا ۷ سال. سایز ۳۵ : حدود ۱ تا ۲ سال پهنا لباس ۲۹ ، قد لباس ۳۵ قد شلوار ۴۸ . سایز۴۰: حدود ۲ تا ۴ سال پهنا لباس ۳۲ ، قد لباس ۴۰، قد شلوار ۵۶ . سایز۴۵: حدود ۴ تا ۵ سال پهنا لباس ۳۵ ، قد لباس ۴۵ ، قد شلوار ۶۵.سایز ۵۰: حدود ۵ تا ۷ سالپهنا لباس ۳۸ ، قد لباس ۵۱ ، قد شلوار ۷۳لطفا به سانت های نوشته شده هنگام سفارش توجه شود.