نمایش دادن همه 3 نتیجه

بلوز شلوار تک شاخ

124,000 تومان
دورس اعلا👌 ( کیفیت دورس از پنبه هم بالاتر می باشد) ‌ مناسب حدودا ۱ تا ۵ سال . سایز ۳۵ : حدود ۱ تا ۲ سال پهنا لباس ۲۷ ، قد لباس ۳۶ قد شلوار ۴۹ . سایز۴۰: حدود ۲ تا ۴ سال پهنا لباس ۳۱.۵ ، قد لباس ۴۰، قد شلوار ۵۳ . سایز۴۵: حدود ۴ تا ۵ سال پهنا لباس ۳۴ ، قد لباس ۴۴ ، قد شلوار ۶۱

بلوز شلوار ربیت

120,000 تومان
دورس اعلا👌 ( کیفیت دورس از پنبه هم بالاتر می باشد) ‌ مناسب حدودا ۱ تا ۵ سال . سایز ۳۵ : حدود ۱ تا ۲ سال پهنا لباس ۲۷ ، قد لباس ۳۶ قد شلوار ۴۹ . سایز۴۰: حدود ۲ تا ۴ سال پهنا لباس ۳۱.۵ ، قد لباس ۴۰، قد شلوار ۵۳ . سایز۴۵: حدود ۴ تا ۵ سال پهنا لباس ۳۴ ، قد لباس ۴۴ ، قد شلوار ۶۱

سه تیکه دایناسور فانتزی

110,000 تومان
دورس اعلا👌 ( کیفیت دورس از پنبه هم بالاتر می باشد) ‌ مناسب حدودا ۱ تا ۵ سال . سایز ۳۵ : حدود ۱ تا ۲ سال پهنا لباس ۲۷ ، قد لباس ۳۶ قد شلوار ۴۹ . سایز۴۰: حدود ۲ تا ۴ سال پهنا لباس ۳۱.۵ ، قد لباس ۴۰، قد شلوار ۵۳ . سایز۴۵: حدود ۴ تا ۵ سال پهنا لباس ۳۴ ، قد لباس ۴۴ ، قد شلوار ۶۱