نمایش 1–12 از 78 نتیجه

تیشرت شلوار گور خر صورتی

85,000 تومان
حدود ۹ ماه تا ۵ سال سایز ۳۵: قد بلوز ۳۵، پهنا زیربغل ۲۷.۵ ، قد شلوار ۴۸ سایز ۴۰: قد بلوز ۴۰، پهنا زیربغل ۳۰ ، قد شلوار ۵۴ سایز ۴۵: قد بلوز ۴۴، پهنا زیربغل ۳۱، قد شلوار ۵۹ سایز ۵۰: قد بلوز ۴۹، پهنا زیربغل ۳۳، قد شلوار ۶۵ یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.  

تیشرت شلوار یونیکورن

85,000 تومان
حدود ۹ ماه تا ۶ سال سایز ۳۵: قد بلوز ۳۵، پهنا زیربغل ۲۷.۵ ، قد شلوار ۴۸ سایز ۴۰: قد بلوز ۴۰، پهنا زیربغل ۳۰ ، قد شلوار ۵۴ سایز ۴۵: قد بلوز ۴۴، پهنا زیربغل ۳۱، قد شلوار ۵۹ سایز ۵۰: قد بلوز ۴۹، پهنا زیربغل ۳۳، قد شلوار ۶۵ یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.  

تیشرت شلوارک هاوایی پنگوئن رنگی

155,000 تومان
حدود ۹ ماه تا ۳۶ ماه سایز ۱: حدود ۹ تا ۱۸ ماه قد تیشرت ۳۵ پهنا زیربغل ۲۹ شلوارک ۳۱ سایز ۲: حدود ۱۸ تا ۳۶ ماه قد تیشرت ۳۸ پهنا زیربغل ۳۱.۵ شلوارک ۳۷

تیشرت شلوارک دایناسور نارنجی

125,000 تومان145,000 تومان

مناسب حدود 3 تا 36 ماه

سایز 1: حدود 3 تا 6 ماه قد بلوز ۳۰ پهنای زیربغل ۲۳ قد شلوار ۲۷ . سایز 2: حدود 6 تا 12 ماه قد بلوز ۳۳ پهنای زیربغل ۲۵ قد شلوار ۳۰ . سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه قد بلوز ۳۵ پهنای زیربغل ۲۷ قد شلوار ۳۴ سایز 4: حدود 18 تا 24 ماه قد بلوز 38 پهنای زیربغل 29 قد شلوار 33 سایز 5: حدود 24 تا 36 ماه قد بلوز 40 پهنای زیربغل 31 قد شلوار 35

تیشرت شلوارک کاکتوس زیبا

125,000 تومان145,000 تومان

مناسب حدود 3 تا 36 ماه

سایز 1: حدود 3 تا 6 ماه قد بلوز ۳۰ پهنای زیربغل ۲۳ قد شلوار 25 . سایز 2: حدود 6 تا 12 ماه قد بلوز ۳۳ پهنای زیربغل ۲۵ قد شلوار 27 . سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه قد بلوز ۳۵ پهنای زیربغل ۲۷ قد شلوار 30 سایز 4: حدود 18 تا 24 ماه قد بلوز 38 پهنای زیربغل 29 قد شلوار 33 سایز 5: حدود 24 تا 36 ماه قد بلوز 40 پهنای زیربغل 31 قد شلوار 35

تیشرت شلوارک دایناسور گردن دراز

125,000 تومان145,000 تومان

مناسب حدود 3 تا 36 ماه

سایز 1: حدود 3 تا 6 ماه قد بلوز ۳۰ پهنای زیربغل ۲۳ قد شلوار 25 . سایز 2: حدود 6 تا 12 ماه قد بلوز ۳۳ پهنای زیربغل ۲۵ قد شلوار 27 . سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه قد بلوز ۳۵ پهنای زیربغل ۲۷ قد شلوار 30 سایز 4: حدود 18 تا 24 ماه قد بلوز 38 پهنای زیربغل 29 قد شلوار 33 سایز 5: حدود 24 تا 36 ماه قد بلوز 40 پهنای زیربغل 31 قد شلوار 35

تیشرت شلوارک ماشین آلات راه سازی

155,000 تومان
حدود ۱.۵ سال تا ۴ سال سایز ۴۰: قد بلوز ۳۹، پهنا ۳۰، قد شلوارک ۳۲ سایز ۴۵: قد بلوز ۴۳، پهنا ۳۳، قد شلوارک ۳۳  

تیشرت شلوارک مینیون

98,000 تومان
سایز 35: حدود 9 تا 12 ماه قد بلوز 34.5 پهنا زیربغل 24.5 قد شلوارک 28 سایز 40: حدود 1 تا 2 سال قد بلوز 38 پهنا زیربغل 28 شلوارک 33 سایز 45: حدود 2 تا 4 سال قد بلوز 45 پهنا زیربغل 32 شلوارک 38

تیشرت شلوار روباه نارنجی

85,000 تومان
حدود ۹ ماه تا ۵ سال سایز ۳۵: قد بلوز ۳۵، پهنا زیربغل ۲۷.۵ ، قد شلوار ۴۸ سایز ۴۰: قد بلوز ۴۰، پهنا زیربغل ۳۰ ، قد شلوار ۵۴ سایز ۴۵: قد بلوز ۴۴، پهنا زیربغل ۳۱، قد شلوار ۵۹ سایز ۵۰: قد بلوز ۴۹، پهنا زیربغل ۳۳، قد شلوار ۶۵ یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.  

تیشرت شلوار دایناسور راننده

85,000 تومان
حدود ۱ تا ۶ سال سایز ۳۵: حدود ۱۲ تا ۲۴ ماه (۱ تا ۲ سال) قد بلوز ۳۵، پهنا زیربغل ۲۷.۵ ، قد شلوار ۴۸ سایز ۴۰: حدود (۲ تا ۳ سال) قد بلوز ۴۰، پهنا زیربغل ۳۰ ، قد شلوار ۵۴ سایز ۴۵: (حدود ۳ تا ۴ سال) قد بلوز ۴۴، پهنا زیربغل ۳۱، قد شلوار ۵۹ سایز ۵۰: ( حدود ۴ تا ۶ سال) قد بلوز ۴۹، پهنا زیربغل ۳۳، قد شلوار ۶۵ حدود ها تقریبی نوشته شده. با توجه به جثه فرزند خود انتخاب کنید. یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.  

شلوارک جین کاغذی

97,000 تومان
مناسب 6 ماه تا 48 ماه سایز 1: قد 23، عرض ران قسمت فاق 15، عرض کمر قبل از کشش 15 بعد از کشش 25 سایز 2: قد 25 ، عرض ران قسمت فاق 16، عرض کمر قبل از کشش 16 بعد از کشش 27 سایز 3: قد 26.5 ، عرض ران قسمت فاق 17، عرض کمر قبل از کشش 16 بعد از کشش 27 سایز 4: قد 28 ، عرض ران قسمت فاق 18، عرض کمر قبل از کشش 18 بعد از کشش 32 سایز 5: قد 29.5، عرض ران قسمت فاق 19، عرض کمر قبل از کشش 19 بعد از کشش 33 سایز 6: قد 31، عرض ران قسمت فاق 20، عرض کمر قبل از کشش 20 بعد از کشش 35

تیشرت شلوارک پو خندان

125,000 تومان135,000 تومان

مناسب حدود 3 تا 18 ماه

سایز 1: حدود 3 تا 6 ماه قد بلوز ۳۰ پهنای زیربغل ۲۳ قد شلوار ۲۲ . سایز 2: حدود 6 تا 12 ماه قد بلوز ۳۳ پهنای زیربغل ۲۵ قد شلوار ۲۵ . سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه قد بلوز ۳۵ پهنای زیربغل ۲۷ قد شلوار ۲۷