نمایش 1–12 از 156 نتیجه

تیشرت شلورک دایناسور نارنجی کد 303

198,000 تومان
سایز 35: حدود 1 تا 1.5 سال قد تیشرت 34 . پهنا زیربغل 26.5 ، قد شلوارک 30 سایز 40: حدود 1.5 تا 2.5 سال قد تیشرت 40 . پهنا زیربغل 30 ، قد شلوارک 33 سایز 45: حدود 2.5 تا 4 سال قد تیشرت 44 . پهنا زیربغل 32 . قد شلوارک 36

تیشرت شلورک پاندا قرمز کد 302

198,000 تومان
سایز 35: حدود 1 تا 1.5 سال قد تیشرت 34 . پهنا زیربغل 26.5 ، قد شلوارک 30 سایز 40: حدود 1.5 تا 2.5 سال قد تیشرت 40 . پهنا زیربغل 30 ، قد شلوارک 33 سایز 45: حدود 2.5 تا 4 سال قد تیشرت 44 . پهنا زیربغل 32 . قد شلوارک 36

تیشرت شلوارک میمون کد 301

250,000 تومان
حدود 6 ماه تا 3 سال سایز 1: حدود 6 تا 12 ماه قد تیشرت 32، پهنا زیربغل 25، شلوارک 26 سایز 2: حدود 12 تا 18 ماه قد تیشرت 35 . پهنا زیر بغل 26 . قد شلوارک 29 سایز 3: حدود 18 تا 24 ماه قد تیشرت 37 . پهنا زیر بغل 30. قد شلوارک 30 سایز 4: حدود 24 تا 36 ماه قد تیشرت 40 . پهنا زیر بغل 31. قد شلوارک 34 . بر اساس سانت ها انتخاب گردد. حدود یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.

تیشرت شلوارک نخل و دایناسور کد 279

265,000 تومان
حدود 6 ماه تا 3.5 سال سایز 1: حدود 6 تا 12 ماه قد تیشرت 32، پهنا زیربغل 26، شلوارک 27 سایز 2: حدود 12 تا 18 ماه قد تیشرت 34 . پهنا زیر بغل 27.5 . قد شلوارک 29 سایز 3: حدود 18 تا 30 ماه قد تیشرت 37 . پهنا زیر بغل 29. قد شلوارک 31 سایز 4: حدود 30 تا 42 ماه قد تیشرت 39 . پهنا زیر بغل 31. قد شلوارک 33 . بر اساس سانت ها انتخاب گردد. حدود یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.

تیشرت شلورک زرافه و خرس کد 300

198,000 تومان
سایز 35: حدود 1 تا 1.5 سال قد تیشرت 34 . پهنا زیربغل 26.5 ، قد شلوارک 30 سایز 40: حدود 1.5 تا 2.5 سال قد تیشرت 40 . پهنا زیربغل 30 ، قد شلوارک 33 سایز 45: حدود 2.5 تا 4 سال قد تیشرت 44 . پهنا زیربغل 32 . قد شلوارک 36

تیشرت شلورک هاپو خوابالو کد 299

198,000 تومان
سایز 35: حدود 1 تا 1.5 سال قد تیشرت 34 . پهنا زیربغل 26.5 ، قد شلوارک 30 سایز 40: حدود 1.5 تا 2.5 سال قد تیشرت 40 . پهنا زیربغل 30 ، قد شلوارک 33 سایز 45: حدود 2.5 تا 4 سال قد تیشرت 44 . پهنا زیربغل 32 . قد شلوارک 36

جهان حیوانات کد 297

145,000 تومان
حدود 6 تا 24 ماه سایز 1: حدود 6 تا 9 ماه قدتیشرت 31.5 . پهنا زیر بغل 24.5 . قدشلوارک 26 سایز 2: حدود 9 تا 18 ماه قدتیشرت 35.5 . پهنا زیر بغل 27 . قدشلوارک 28 سایز 3: حدود 18 تا 24 ماه قدتیشرت39 . پهنا زیر بغل 28 . قدشلوار 30

پیشبندی جیب دار ذغالی کد 296

265,000 تومان
سایز 40: حدود 6 ماه تا 12 ماه قد 45 و 49. پهنا زیر بغل 26 . سرشانه تا فاق 37 و 40 سایز 45: حدود 12 تا 18 ماه قد 49 و 52 . پهنا زیر بغل 27 . سرشانه تا فاق 38 و 42 سایز 50: حدود 18 تا 24 ماه قد 52 و 55 . پهنا زیر بغل 29 . سرشانه تا فاق 40 و 43 قد با دکمه قابل تنظیم است.

تیشرت شلورک اسنوپی کد 295

198,000 تومان
سایز 35: حدود 1 تا 1.5 سال قد تیشرت 34 . پهنا زیربغل 26.5 ، قد شلوارک 30 سایز 40: حدود 1.5 تا 2.5 سال قد تیشرت 40 . پهنا زیربغل 30 ، قد شلوارک 33 سایز 45: حدود 2.5 تا 4 سال قد تیشرت 44 . پهنا زیربغل 32 . قد شلوارک 36

شلوارک کتان کد 293

190,000 تومان
حدود 9ماه تا 3.5 سال سایز 1:قد شلوارک 29 سایز 2:قد شلوارک 30 سایز 3:قد شلوارک 33 سایز 4: قد شلوارک 34

تیشرت شلوارک مو فرفری کد 292

195,000 تومان
حدود 1 تا 4 سال سایز 2: حدود 1 تا 2 سال قد تیشرت 35 ، پهنا زیربغل 30 ، قد شلوارک 27 سایز 3: حدود 2 تا 3 سال قد تیشرت 40، پهنا زیربغل 31 ، قد شلوارک 27 سایز 4: حدود 3 تا 4 سال قد تیشرت 45، پهنا زیربغل 35 ، قد شلوارک 29

بلوز تک دخترونه کد 291

190,000 تومان
سایز 1: پهنا زیر بغل 26 . قد تیشرت 35 سایز 2: پهنا زیر بغل 25 . قد تیشرت 37 سایز 3: پهنا زیر بغل 28 . قد تیشرت 41 سایز 4: پهنا زیر بغل 30 . قد تیشرت 42