نمایش 1–12 از 229 نتیجه

تیشرت شلوارک فیل و ابر لیمویی

125,000 تومان145,000 تومان
مناسب حدود 3 تا 36 ماه سایز 1: حدود 3 تا 6 ماه قد بلوز ۳۰ پهنای بلوز ۲۳ قد شلوار ۲۲ . سایز 2: حدود 6 تا 12 ماه قد بلوز ۳۳ پهنای بلوز ۲۵ قد شلوار ۲۵ . سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه قد بلوز ۳۴.۵ پهنای بلوز ۲۷ قد شلوار ۲۷ سایز 4: حدود 18 تا 24 ماه قد بلوز 38 پهنای زیربغل 29 قد شلوار 33 سایز 5: حدود 24 تا 36 ماه قد بلوز 40 پهنای زیربغل 31 قد شلوار 35

پیشبندی جیبدار جین کوتاه

195,000 تومان
حدود ۶ تا ۲۴ ماه سایز ۴۰: قد ۴۳ و ۴۸ ، سرشانه تا فاق۳۵ و ۳۹، زیر بغل ۲۶ سایز ۴۵: قد ۴۷ و ۵۲ ، سرشانه تا فاق ۳۷ و ۴۱، زیر بغل ۲۷ سایز ۵۰: قد ۵۱ و ۵۶ ، سرشانه تا فاق ۴۰و ۴۴، زیر بغل ۲۹

تیشرت شلوار گور خر صورتی

85,000 تومان
حدود ۹ ماه تا ۵ سال سایز ۳۵: قد بلوز ۳۵، پهنا زیربغل ۲۷.۵ ، قد شلوار ۴۸ سایز ۴۰: قد بلوز ۴۰، پهنا زیربغل ۳۰ ، قد شلوار ۵۴ سایز ۴۵: قد بلوز ۴۴، پهنا زیربغل ۳۱، قد شلوار ۵۹ سایز ۵۰: قد بلوز ۴۹، پهنا زیربغل ۳۳، قد شلوار ۶۵ یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.  

تیشرت شلوار یونیکورن

85,000 تومان
حدود ۹ ماه تا ۶ سال سایز ۳۵: قد بلوز ۳۵، پهنا زیربغل ۲۷.۵ ، قد شلوار ۴۸ سایز ۴۰: قد بلوز ۴۰، پهنا زیربغل ۳۰ ، قد شلوار ۵۴ سایز ۴۵: قد بلوز ۴۴، پهنا زیربغل ۳۱، قد شلوار ۵۹ سایز ۵۰: قد بلوز ۴۹، پهنا زیربغل ۳۳، قد شلوار ۶۵ یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.  

تیشرت شلوارک زرافه

105,000 تومان
سایز 1: حدود 3 تا 6 ماه قد بلوز 31.5، پهنا زیربغل 23، قد شلوارک 27 سایز 2: حدود 6 تا 12 ماه قد بلوز 35، پهنا زیربغل 25، شلوارک 30 سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه قد بلوز 37 ، پهنا زیربغل 27، شلوارک 32.5  

تیشرت شلوارک هاوایی پنگوئن رنگی

155,000 تومان
حدود ۹ ماه تا ۳۶ ماه سایز ۱: حدود ۹ تا ۱۸ ماه قد تیشرت ۳۵ پهنا زیربغل ۲۹ شلوارک ۳۱ سایز ۲: حدود ۱۸ تا ۳۶ ماه قد تیشرت ۳۸ پهنا زیربغل ۳۱.۵ شلوارک ۳۷

تیشرت شلوارک دایناسور نارنجی

125,000 تومان145,000 تومان

مناسب حدود 3 تا 36 ماه

سایز 1: حدود 3 تا 6 ماه قد بلوز ۳۰ پهنای زیربغل ۲۳ قد شلوار ۲۷ . سایز 2: حدود 6 تا 12 ماه قد بلوز ۳۳ پهنای زیربغل ۲۵ قد شلوار ۳۰ . سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه قد بلوز ۳۵ پهنای زیربغل ۲۷ قد شلوار ۳۴ سایز 4: حدود 18 تا 24 ماه قد بلوز 38 پهنای زیربغل 29 قد شلوار 33 سایز 5: حدود 24 تا 36 ماه قد بلوز 40 پهنای زیربغل 31 قد شلوار 35

پیشبندی جیبدار کوتاه

195,000 تومان
حدود ۶ تا ۲۴ ماه سایز ۴۰: قد ۴۳ و ۴۸ ، سرشانه تا فاق۳۵ و ۳۹، زیر بغل ۲۶ سایز ۴۵: قد ۴۷ و ۵۲ ، سرشانه تا فاق ۳۷ و ۴۱، زیر بغل ۲۷ سایز ۵۰: قد ۵۱ و ۵۶ ، سرشانه تا فاق ۴۰و ۴۴، زیر بغل ۲۹ جنس: کتان

تیشرت شلوارک دایناسور مهربون

93,000 تومان

سایز ۱: حدود ۳ تا ۶ ماه قد بلوز ۳۰ پهنا ۲۳ شلوارک سایز ۲: حدود ۶ تا ۱۲ ماه قد بلوز ۳۳ پهنا ۲۵ شلوارک ۲۸ سایز ۳: حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه قد بلوز ۳۴.۵ پهنا ۲۷ شلوارک ۳۰ سایز ۴: حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه قد بلوز ۳۸ پهنا ۲۸ شلوارک ۳

تیشرت شلوارک کاکتوس زیبا

125,000 تومان145,000 تومان

مناسب حدود 3 تا 36 ماه

سایز 1: حدود 3 تا 6 ماه قد بلوز ۳۰ پهنای زیربغل ۲۳ قد شلوار 25 . سایز 2: حدود 6 تا 12 ماه قد بلوز ۳۳ پهنای زیربغل ۲۵ قد شلوار 27 . سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه قد بلوز ۳۵ پهنای زیربغل ۲۷ قد شلوار 30 سایز 4: حدود 18 تا 24 ماه قد بلوز 38 پهنای زیربغل 29 قد شلوار 33 سایز 5: حدود 24 تا 36 ماه قد بلوز 40 پهنای زیربغل 31 قد شلوار 35

تیشرت شلوارک دایناسور گردن دراز

125,000 تومان145,000 تومان

مناسب حدود 3 تا 36 ماه

سایز 1: حدود 3 تا 6 ماه قد بلوز ۳۰ پهنای زیربغل ۲۳ قد شلوار 25 . سایز 2: حدود 6 تا 12 ماه قد بلوز ۳۳ پهنای زیربغل ۲۵ قد شلوار 27 . سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه قد بلوز ۳۵ پهنای زیربغل ۲۷ قد شلوار 30 سایز 4: حدود 18 تا 24 ماه قد بلوز 38 پهنای زیربغل 29 قد شلوار 33 سایز 5: حدود 24 تا 36 ماه قد بلوز 40 پهنای زیربغل 31 قد شلوار 35

تیشرت شلوارک مینیون

98,000 تومان
سایز 35: حدود 9 تا 12 ماه قد بلوز 34.5 پهنا زیربغل 24.5 قد شلوارک 28 سایز 40: حدود 1 تا 2 سال قد بلوز 38 پهنا زیربغل 28 شلوارک 33 سایز 45: حدود 2 تا 4 سال قد بلوز 45 پهنا زیربغل 32 شلوارک 38