نمایش 1–12 از 104 نتیجه

بلوز شلوار دایناسور آبی

140,000 تومان

جنس: پنبه اعلا

حدود ۳ تا ۱۸ ماه

سایز ۱: حدود ۳ تا ۶ ماه پهنا زیربغل ۲۳ ، قد لباس ۳۰ قد شلوار ۳۸ . سایز۲: حدود ۶ تا ۱۲ ماه عرض زیربغل ۲۵، قد لباس ۳۲، قد شلوار ۴۲ . سایز۳: حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه عرض زیربغل ۲۷ ، قد لباس ۳۵ ، قد شلوار ۴۶ به سانت های نوشته شده هنگام سفارش توجه شود.

تیشرت شلوارک خرس مهربون

115,000 تومان
حدود ۶ ماه تا ۳۶ ماه سایز ۲: حدود ۶ تا ۹ ماه قد تیشرت ۳۲، پهنا زیر بغل ۲۳ ، شلوارک ۲۴ سایز ۳: حدود ۹ تا ۱۲ ماه قد تیشرت ۳۶، پهنا زیربغل ۲۵ ، شلوارک ۲۵ سایز ۴: حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه قد تیشرت ۳۸ ، پهنا زیربغل ۲۷، شلوارک ۲۷ سایز ۵: حدود ۱۸ تا ۳۶ ماه قد تیشرت ۴۱، پهنا زیربغل ۲۸، شلوارک ۲۹.۵ انتخاب خود را بر اساس سانت های نوشته شده انجام دهید حدود ۱ سانت نیز خطای اندازه را لحاظ کنید.

تیشرت شلوارک خرس مهربون

تیشرت شلوارک پو خندان

99,000 تومان

مناسب حدود 3 تا 18 ماه

سایز 1: حدود 3 تا 6 ماه قد بلوز ۳۰ پهنای زیربغل ۲۳ قد شلوار ۲۲ . سایز 2: حدود 6 تا 12 ماه قد بلوز ۳۳ پهنای زیربغل ۲۵ قد شلوار ۲۵ . سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه قد بلوز ۳۵ پهنای زیربغل ۲۷ قد شلوار ۲۷

تیشرت شلوار یونیکورن

69,000 تومان
حدود ۹ ماه تا ۶ سال سایز ۳۵: قد بلوز ۳۵، پهنا زیربغل ۲۷.۵ ، قد شلوار ۴۸ سایز ۴۰: قد بلوز ۴۰، پهنا زیربغل ۳۰ ، قد شلوار ۵۴ سایز ۴۵: قد بلوز ۴۴، پهنا زیربغل ۳۱، قد شلوار ۵۹ سایز ۵۰: قد بلوز ۴۹، پهنا زیربغل ۳۳، قد شلوار ۶۵ یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.  

رامپر کیتی

79,000 تومان
جنس: ملانژ حدود نوزادی تا ۱۲ ماه سایز ۱: حدود صفر تا ۳ ماه سرشانه تا فاق ۳۵.۵، پهنا زیربغل ۲۳ سایز ۲: حدود ۳ تا ۶ ماه سرشانه تا فاق ۳۷، پهنا زیربغل ۲۳.۵ سایز ۳: حدود ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۴۰، پهنا زیربغل ۲۵.۵ سایز ۴: حدود ۹ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۱.۵ ، پهنا زیربغل ۲۶.۵

بلوز شلوار وال

129,000 تومان

جنس: پنبه اعلا

حدود ۳ تا ۱۸ ماه

سایز ۱: حدود 3 تا 6 ماه پهنا زیربغل ۲۳ ، قد لباس ۳۰ قد شلوار ۳۸ . سایز۲: حدود 6 تا 12 ماه عرض زیربغل ۲۵، قد لباس ۳۱.۵، قد شلوار ۴۲ . سایز۳: حدود 12 تا 18 ماه عرض زیربغل ۲۷ ، قد لباس ۳۴ ، قد شلوار ۴۶ برای سفارش حتما به سانت های نوشته شده توجه شود. حدود یک سانت خطای اندازه را لحاظ کنید.

سرهمی سگ خالدار رنگی

95,000 تومان
جنس : پنبه صد در صد سایز 1: حدود صفر تا 3 ماه سرشانه تا فاق 31، پهنا 26، قد کلی از سرشانه تا مچ 48 سایز 2: حدود 3 تا 6 ماه سرشانه تا فاق 33، پهنا 27، قد کلی از سرشانه تا مچ 50 سایز 3: حدود 6 تا 9 ماه سرشانه تا فاق 35، پهنا 28، قد کلی از سرشانه تا مچ 53

سرهمی خرس رنگی

95,000 تومان
جنس : پنبه صد در صد سایز 1: حدود صفر تا 3 ماه سرشانه تا فاق 31، پهنا 26، قد کلی از سرشانه تا مچ 48 سایز 2: حدود 3 تا 6 ماه سرشانه تا فاق 33، پهنا 27، قد کلی از سرشانه تا مچ 50 سایز 3: حدود 6 تا 9 ماه سرشانه تا فاق 35، پهنا 28، قد کلی از سرشانه تا مچ 53

سرهمی پاندا رنگی

95,000 تومان
جنس : پنبه صد در صد سایز 1: حدود صفر تا 3 ماه سرشانه تا فاق 31، پهنا 26، قد کلی از سرشانه تا مچ 48 سایز 2: حدود 3 تا 6 ماه سرشانه تا فاق 33، پهنا 27، قد کلی از سرشانه تا مچ 50 سایز 3: حدود 6 تا 9 ماه سرشانه تا فاق 35، پهنا 28، قد کلی از سرشانه تا مچ 53

تیشرت شلوارک گل و پرنده

99,000 تومان
حدود 3 تا 18 ماه سایز 1: حدود 3 تا 6 ماه قد تیشرت 30 ، پهنا زیربغل 23، قد شلوارک 23 سایز 2: حدود 6 تا 12 ماه قد تیشرت 32 ، پهنا زیربغل 25 ، قد شلوارک 25 سایز 3: حدود 12 تا 18 ماه قد تیشرت 35 ، پهنا زیربغل 27، قد شلوارک 27    

رامپر ماه و ستاره

98,000 تومان
جنس : پنبه صد در صد،کیفیت بسیار عالی حدود نوزادی تا 12 ماه ( طبق قد رامپرها تا 18 ماه نیز مناسب است) سایز ۱: قد رامپر ۳۹، پهنا زیربغل ۲۱ سایز ۲: قد رامپر ۴۱، پهنا زیربغل ۲۲ سایز ۳: قد رامپر ۴۴، پهنا زیربغل ۲۲.۵ سایز ۴: قد رامپر ۴۷، پهنا زیر بغل ۲۵ . یک سانت خطای اندازه لحاظ کنید

بلوز شلوار سگ نگهبان بنفش

89,000 تومان

جنس: پنبه اعلا

حدود ۳ تا ۱۸ ماه

سایز ۱: پهنا زیربغل ۲۳ ، قد لباس ۳۰ قد شلوار ۳۸ . سایز۲: عرض زیربغل ۲۵، قد لباس ۳۲، قد شلوار ۴۲ . سایز۳: عرض زیربغل ۲۷ ، قد لباس ۳۵ ، قد شلوار ۴۶ به سانت های نوشته شده هنگام سفارش توجه شود.