نمایش دادن همه 9 نتیجه

سه تیکه هاپو

49,000 تومان
سایز ۱: صفر تا ۴ ماه سرشانه تا فاق ۳۹، عرض شانه ۲۲، قد شلوار ۳۵ . سایز۲: ۴ تا ۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۱، عرض شانه ۲۴، قد شلوار ۳۷ . سایز۳: ۸ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۵، عرض شانه ۲۶، قد شلوار ۴۰ . 

سرهمی پیشی ملوس

67,000 تومان
پنبه اعلاسایز ۱: حدود صفر تا ۲ ماه قد از سرشانه تا مچ ۴۳.۵، سرشانه تا فاق ۲۹، پهنا ۲۲ سایز ۲: حدود ۲ تا ۴ ماه قد از سرشانه تا مچ ۴۵ ، سرشانه تا فاق ۳۰ ، پهنا ۲۲.۵ سایز ۳: حدود ۴ تا ۶ ماه قد از سرشانه تا مچ ۴۶.۵، سرشانه تا فاق ۳۰.۵، پهنا ۲۵برای سفارش به اندازه های نوشته شده توجه شود.

بلوز شلوار مجلسی

98,000 تومان
سایز ۲: ۶ تا ۱۲ ماه قد بلوز ۳۳، پهنا ۲۶، قد شلوار ۴۱ سایز ۳: ۱۲ تا ۱۸ ماه

سه تیکه بره گل به سر

45,000 تومان
سایز ۱: صفر تا ۴ ماه سرشانه تا فاق ۳۹، عرض شانه ۲۲، قد شلوار ۳۵ . سایز۲: ۴ تا ۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۱، عرض شانه ۲۴، قد شلوار ۳۷ . سایز۳: ۸ تا ۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۵، عرض شانه ۲۶، قد شلوار ۴۰ . 💎جنس: نخی 

سر همی خرگوشی دو تیکه

47,000 تومان
سایز ۱ : ۰ تا ۳ ماه قد سرشانه تا مچ پا ۴۷، عرض سینه ۲۴ سایز ۲ : ۳ تا ۶ ماه قد سرشانه تا مچ پا ۵۴، عرض سینه ۲۷ 💎جنس نخی

بلوز شلوار بره

38,000 تومان
سایز۱: مناسب برای ۳ تا ۶ ماه قد بلوز: ۲۵ عرض شانه: ۲۱  قد شلوار: ۳۳ . سایز۲: مناسب برای ۶ تا ۱۲ماه قد بلوز: ۳۰ عرض شانه: ۲۲ قد شلوار: ۴۲ . سایز ۳: مناسب برای ۱۲ تا ۱۸ ماه قدبلوز: ۳۵ عرض شانه: ۲۳ قدشلوار: ۵۱💎جنس نخی

سرهمی دایناسور

56,000 تومان
. سایز ۱: صفر تا ۴ ماه سرشانه تا فاق ۳۶، عرض ۲۵ ، قد سرشانه تا مچ ۴۷ سایز۲: ۴ تا ۸ ماه سرشانه تا فاق ۳۸، عرض شانه ۲۷، قد سرشانه تا مچ ۵۱

سرهمی سه خرگوش

56,000 تومان
. سایز ۱: صفر تا ۵ ماه سرشانه تا فاق ۳۶، عرض ۲۵ ، قد سرشانه تا مچ ۴۷ سایز۲: ۵ تا ۱۰ ماه سرشانه تا فاق ۳۸، عرض شانه ۲۷، قد سرشانه تا مچ 51

سرهمی خرگوشی

47,000 تومان55,000 تومان
سایز۱: صفر تا ۳ ماه قد از سرشانه تا مچ ۴۶ ، پهنا ۲۵ . سایز۲: ۳ تا ۶ ماه قد از سرشانه تا مچ ۴۹ ، پهنا ۲۸ جنس:نخی